Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aristotelés: Politika I

Aristotelés: Politika I

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Práce je věnována dílu Politika I od slavného řeckého filozofa Aristotela. V první části seznamuje s Aristotelovým životem včetně jeho nejvýznamnějších myšlenek, poté vyjmenovává některá jeho díla a následně se zaměřuje na spis Politika I. Všímá si jeho členění a rozepisuje se o hlavních obsažených tématech. Text je doplněn množstvím citací.
1. Aristoteles
2. Výběr z Aristotelova díla
3. Spis Politika I
3.1. Členění díla
4. Závěrem
5. Výběr citací
6. Otázky k zamyšlení

Úryvek

"Spis Politika I
Hlavní metodou autorova zkoumání, na kterou již na samém začátku díla poukazuje, je metoda postupného rozboru, kde zjišťuje nejprve základní složky předmětu, který zkoumá. V našem případě vzestupně rodina – dědina – obec (občanské společenství). Domácnost (rodina) je základním společenstvím utvořeným v souladu s přirozeností. Z více domácností se pak skládá dědina. Větší počty dědin pak tvoří obec, která je soběstačná a na základě toho, že předchozí společenství jsou chápána jako přirozená, i ona je přirozenou. Formou obce rozumí Aristoteles především v té době typický městský stát, kterých byly na území Řecka stovky. Zásadní význam pak přikládá přirozenému vývoji a celkově přirozenosti samotné – stát chápe jako přirozený celek.

Členění díla:
Dílo Politika I. je členěno do 13 kapitol, zaobírajícími se různými aspekty společenského života tamní společnosti:
1 předmět zkoumání – obec a její správa
2 základní součásti obce
3 rozbor domácnosti
4-7 otázka otroctví
8-11 způsoby získávání majetku
12-13 vztahy mezi příslušníky domácnosti.

Jako přirozené a žádoucí chápe sdružování. Žen a mužů, lidí určených k vládě a ovládaných atd. „Žena a otrok se liší svou přirozeností..., každý jednotlivý nástroj přece plní svůj účel lépe tehdy, jestliže neslouží k mnohým úkonům, nýbrž jen k jednomu“. Pro jednotlivé lidi je tedy nespornou výhodou žít ve společenství, kde plní každý svou úlohu, danou na základě svých vrozených ale i získaných dovedností a zkušeností. Lidé jsou předurčeni žít ve společenství.
„Kdo nemůže žít ve společenství anebo pro svou soběstačnost ničeho nepotřebuje, … je buď zvíře nebo bůh.“ Člověk, který se neřídí zákony a právem společnosti, je považován za nejhorší lidskou bytost. Jako jediný živočišný druh je totiž vybaven rozumem a ctností, které by měl užívat účelně a ne je zneužívat. Obec je pak tou, která má dle Aristotela v rukou spravedlnost.
Domácnost v dřívějším pojetí byla chápána a skládala se ze svobodných lidí (pán – hospodář, žena, děti...) a otroků. Zde autor rozeznává tři odlišné vztahy, a to pána a otroka, muže a ženy, otce a dětí.

Za další složku domácnosti je považován majetek a tzv. „získávací umění“ je složkou vedení domácnosti. Všechny tyto funkce, tedy správu majetku, jeho získávání i výdělečná činnost patří do rukou hospodáře, který k vedení domácnosti užívá řady nástrojů. Jde o nástroje neoduševnělé (např. výrobky) a oduševnělé, kde má autor na mysli otroka, který je zároveň nástrojem k užívání neoduševnělých nástrojů.
„Ten, kdo je sice člověk, ale na základě přirozenosti nenáleží sobě, nýbrž jinému, je tak na základě přirozenosti otrok.“ Na základě této myšlenky autor vymezuje význam otroka ve společnosti. Otrok tak zcela náleží pánovi, je jeho majetkem. Rozdělení společnosti na vládnoucí vrstvu a ty, kteří se podřizují, vykládá Aristoteles jako prospěšné a nutné. Zdůvodňuje to tím, že někteří lidé jsou již od narození obdařeni schopnostmi, které je předurčují k „vedení“, ti druzí naopak k tomu, aby se podřídili.
„Živočich se v prvé řadě skládá z duše a těla, přičemž duše na základě přirozenosti vládne a tělo se podřizuje.“ Tělo má být tedy ovládáno duší, rozumem a ne naopak. Pokud začne být duše ovládána tělem, je tento stav označován za nepřirozený a pro jedince jako škodlivý.
Autor v mnoha částech svého díla poukazuje na odlišnosti a rozdělení rolí muže a ženy, které bylo v tamní společnosti považováno za samozřejmé. Z dnešního pohledu by v žádném případě nebylo možné hovořit o rovnosti pohlaví ve společnosti. „I mužské pohlaví se má k ženskému tak, že ono je svou přirozeností mocnější a toto slabší, a tak ono vládne a toto se mu podřizuje.“"

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra sociologie, předmět Filosofie společnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22209
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse