Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Aristotelovo a Platónovo pojetí politiky

Aristotelovo a Platónovo pojetí politiky

Kategorie: Filozofie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se pokouší najít rozdíly v pojetí politiky řeckých filosofů Aristotela a Platóna, a to porovnáním politických témat, která jsou jejich tvorbě společná. Rozbor odlišností, v němž jsou konfrontována Aristotelova a Platónova stanoviska za pomoci citací relevantní literatury, předchází nastínění života a díla obou filosofů. Jednotlivé oddíly textu pak poukazují na jejich rozdílné představy o ideálním státě, jeho složení, obyvatelstvu a vládě v něm.

Obsah

1.
Úvod
2.
Platón
3.
Aristotelés
4.
Stát
4.1
Stát podle Platóna
4.2
Stát podle Aristotela
5.
Vláda v polis
5.1
Vláda v polis podle Platóna
5.2
Vláda v polis podle Aristotela
6.
Obyvatelé obce
6.1
Obyvatelé Platónovy obce
6.2
Obyvatelé Aristotelovy obce
7.
Závěr

Úryvek

"4. Stát
Jedním z hlavních témat politických otázek, kde je Platón s Aristotelem v rozporu je složení státu – polis. V této otázce je na první pohled patrný přístup obou filozofů k obhajobě a vysvětlení svých názorů.
Platón při definici ideálního státu – společnosti vychází pouze ze svých filozofických teorií, tvrdí, že společnost není nic jiného, než jedinec ve velkém.
Aristoteles se naopak snaží najít formu ideálního státu sloučením toho nejlepšího ze států bývalých a existujících.
Na tomto lze vidět Aristotelovu snahu o co možná nejrealističtější pohled, zatímco Platónův pohled by se dal nazvat idealistickým.

4.1 Stát podle Platóna
Jak už bylo výše uvedeno, Platón srovnal stát s jednotlivcem. Člověk je pro Platóna dokonalý, pokud je zdravý; tělesně i duševně. Duše se skládá ze tří částí: elementu racionálního – rozumu, elementu vášnivého – statečnosti a elementu žádostivého – touhy. V souvislosti s takto rozdělenou duší Platón tvrdí, že člověk je duševně zdráv (dokonalý), jestliže tyto tři elementy jsou v harmonii.
Pokud tedy stát není nic jiného než jednotlivec ve velkém, lze toto rozdělení uplatnit i zde. Platónův ideální stát se skládá ze tří tříd: vládci, kteří jej budou řídit; strážci, kteří jej budou chránit; ostatní občané (obchodníci, řemeslníci, zemědělci), kteří zajistí všechny nezbytnosti. Každá z těchto tříd odpovídá jednomu elementu: vládci – element racionální, strážci – element vášnivý, ostatní občané – element žádostivý.
Platónova společnost bude tedy ideální, pokud všechny tři třídy budou žít ve vzájemné harmonii. Nebudou zde žádné vnitřní konflikty a každá třída bude vykonávat to, k čemu je nejzpůsobilejší.
Platónova ideální společnost předpokládá zrušení rodin a jejich nahrazení komunou, ve které budou společné děti, ženy a kde by neexistovalo soukromé vlastnictví.
Dále Platón přichází v té době s téměř revoluční myšlenkou – rovnoprávnost mužů a žen, kdy tvrdí, že ženy jsou schopny vykonávat stejné funkce jako muži, vždy jsou v nich ovšem horší, než muži. Nejedná se ale o rovnoprávnost ve všem, nýbrž pouze v možnosti zastávat stejný úřad.
“Neexistuje tedy, příteli, žádná činnost obecní správy, která by patřila ženě, protože je ženou, ani muži, protože je mužem; přirozené schopnosti jsou však v obou tvorech rozptýleny stejně a žena se při své přirozenosti může podílet na všech činnostech stejně jako muž; ve všech je ale slabší než on.”
(Platón 1993: str.226,455d-e)

4.2 Stát podle Aristotela
Aristoteles vidí jako základní jednotku státu rodinu. Více rodin tvoří dědinu a více dědin tvoří obec. Obec – stát je společenství, které téměř dosáhlo úplné soběstačnosti.
“Konečně dovršená a dokonalá společnost, utvořená z více dědin, jest obec, společenství, které takřka dosáhlo již cíle veškeré soběstačnosti a které sice vzniklo pro zachování života, ale trvá za účelem života dobrého. Proto každá obec zrovna jako původní společenství jest útvar přirozený. Obec totiž jest jejich konečným stavem a přirozenost jest konečný stav; neboť jaká jest každá jednotlivá věc po ukončení svého vývoje, tomu říkáme přirozenost každé přirozené věci, jako například člověka, koně nebo domu. Mimoto účel a konečný stav či cíl jest něco nejlepšího; a soběstačnost jest i cíl i nejvyšší dobro.”
(Aristoteles 1999: str.40, 1252b30)
Takový stát vzniká z důvodu udržení života, ale trvá za účelem života dobrého. V tomto Aristotelově ideálním státě můžeme najít podporu rodiny a individualismu občanů, což je v naprostém rozporu s myšlenkami Platónova ideálního státu.
Podle Aristotela je stát společenstvím občanů a občanem je každý, kdo může být volen do politického úřadu. Mezi ty, které nepočítá do řad občanů, jsou děti, ženy, usedlí cizinci a otroci."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce z předmětu Dějiny politických idejí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22368
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse