Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Bankovní soustava, monetární politika, inflace a její příčiny a důsledky

Bankovní soustava, monetární politika, inflace a její příčiny a důsledky


Kategorie: Základy společenských věd, Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje bankovní soustavu, pak se zaměřuje na monetární politiku a také vysvětluje pojem inflace a její příčiny a důsledky.

Obsah

1.
Bankovní soustava
2.
Monetární politika
3.
Inflace
3.1
Příčiny
3.2
Důsledky

Úryvek

"peníze fungují jako idální prostředek směny jako:

1) oběživo - výměna za zboží (co chceme) a platidlo - placení závazků (co musíme)
2) míra hodnot - vyjadřuje hodnotu, cenu zboží či služby
3) uchování hodnoty - úspory pro budoucí nákupy nebo jejich přeměnu v kapitál

Poptávka po penězích
- z funkcí peněz plynou i motivy poptávky po penězích:

1) transakční poptávka - pro uspokojování našich potřeb závisející na výšši duchodů a cenové
hladině trhu
2) majetková poptávka - ziskání peněz pro budoucí investici a z toho získat ještě vyšší ziski

+ na poptávku po penězích májí také vliv úrokové sazby, neboť při vysokých úrocích je držení
peněz v domácnostech a firmách nevýhodné

Nabídka peněz
- nabídka peněz je tvořena hotovostními penězi a bankovními vklady s různou mírou likvidity
(schopnost uhradit splatné závazky), příliš nereaguje na změnu úrokových sazeb
- je dána úvěrovou činností bank a je těsně spojena s monetární politikou centrální banky

BANKOVNÍ SOUSTAVA
- bankovní soustava má významnou roli při utváření peněžní nabídky, tvoří ji:

1) Centrální banka
- zřizuje ji stát, ale míra závisloti na státu je sporná, neboť může být nezávislá nebo být naopak
nástrojem vládní hospodářské, měnové a monetární politiky
- její úkoly jsou • provádět finanční operace vlády
• ovlivňovat činnost komerčních bank s cílem regulovat nabídku peněz
• poskytovat úvěry komerčkám a tím zajišťovat stabilitu bankovní soustavy
• kontrolovat a udržovat stav oběživa v peněžním oběhu, tisknout a
nahrazovat peněžní prostředky

2) Komerční (obchodní) banky
- většinou soukromé instituce mající za úkol:

• pasivní bankovní operace - přijímání vkladů, vypisování obligačních úvěrů
• aktivní bankovní operace - poskytování úvěrů
• komisionářské operace - poskytování a zprostředkování služeb pro klienty jako převádět
peníze, uvádět akcie, vést účet a poskytovat záruku

3) Finanční instituce
- různorodá škála organizací zabývající se penězi, např. pojišťovny nebo penzijní fony

MONETÁRNÍ POLITITKA
= pěněžni polititka, kterou provádí Centrální banka svými zásahy do rozsahu nabídky peněz na
finančním trhu

- Centrální banka ovlivňuje nabídku nepřímo, prostřednictvím Komerčních bank, těmito nástroji:

1) minimální míra bankovních rezerv, která je zpravidla určená zákonem jako procenta z
celkových bankovních vkladů (depozit)

2) diskontní sazba je úroková sazba, za kterou si komerční banky půjčují peněžní prostředky od
Centrální banky tzv. politika drahých či levných peněz
(dnes se spíše užívá repo sazba, což je další úroková sazba stanovená Centrální bankou, ale je stanovená na čtrnáct dní)

3) operace na volném trhu, tedy kdy Centrální banka na burze nakupuje nebo prodává cenné
papíry a tím odčerpává nebo uvolňuje peněžní prostředky v oběhu

4) reeskontní kontingenty, kdy Centrální banka omezuje v podobě limitů (kontingentů)
Komerční banky v odkupu obchodních směněk (reskont směnek), což jsou cenné papíry, které obsahují písemný závazek zaplatit určitou částku a směnku nelze použít na úvěr"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x536cbda1a58d4.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Bankovni_soustava_monetarni_politika_inflace_a_jeji_priciny_a_dusledky.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse