Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Biologické předpoklady mezilidské komunikace

Biologické předpoklady mezilidské komunikace

Kategorie: Psychologie, Biologie, Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Středoškolská odborná práce se zabývá komunikační dovedností člověka s důrazem na její biologické aspekty. Práce se dělí na dvě části - teoretickou a praktickou. V té první autorka shrnuje dostupné informace o teorii procesu komunikace, řeči a centrálním nervovém systému. Práce je doplněna o popis nové metody EEG biofeedbacku, která by podle autorky mohla pomoci při léčbě poruch komunikace. V druhé části autorka popisuje provedený výzkum, který zkoumal, jak vnímají studenti akt komunikace, který je narušen nějakou somatickou poruchou či onemocněním. Závěr patří ivyhodnocení výsledků samotného výzkumu.

Obsah

1.
Anotace
2.
Úvod
3.
Teoretická část
3.1.
Proces mezilidské komunikace
3.1.1.
Obecné vymezení procesu komunikace
3.1.2.
Hlavní součásti komunikačního procesu
3.1.3.
Verbální a neverbální složky komunikace
3.1.4.
Analýza komunikačního aktu
4.
Biologický základ komunikačního procesu
4.2.1.
Komunikační nervový systém lidí a jeho základy
4.2.2.
Centrální nervový systém a jeho významné části
4.
2.2.1. Zadní mozek
4.
2.2.2. Střední mozek
4.
2.2.3. Přední mozek
4.
2.3. Mozková spojení
4.
2. Rozdíly v mozku mužů a žen dle pohlaví a komunikace
4.
2.5. Řeč
4.
2.5.1. Vývoj řeči
4.
2.5.2. Historie: objevy vedoucí k lokalizaci řeči
4.
2.6. Poruchy komunikace
4.
2.6.1. Poruchy řeči
5.
Nové možnosti v léčbě poruch komunikace: EEG biofeedback
6.
Metodika
7.
Praktická část
7.1.
Výsledky
7.1.1.
Zúčastněná skupina mužů a žen
7.1.2.
Zúčastněné ročníky
7.1.3.
Odpovědi dle pohlaví
7.1.4.
Celkové odpovědi studentů
8.
Interpretace výsledků
9.
Vzor dotazníku

Úryvek

"TEORETICKÁ ČÁST
1. Proces mezilidské komunikace
„Komunikace představuje moc. Kdo se naučí ji efektivně využívat, může změnit svůj pohled na svět i pohled, kterým svět pohlíží na něj.“ (Anthony Robbins)
Člověk žije ve společnosti jiných lidí, v mnoha ohledech je na ně dokonce odkázán, a to ho předurčuje k tomu, aby byl schopen nějakým způsobem komunikovat, dorozumívat se a vyměňovat si informace. Děje se tak nejrůznějšími prostředky – verbálními i neverbálními. Víme, že spolu komunikují i sociálně žijící zvířata, a to pomocí pachů, gest, zvuků, pohybových struktur aj. Živočišný druh, který by nebyl schopen komunikace, by byl pravděpodobně určen k záhubě. Komunikace tedy není specificky lidskou vlastností, avšak u člověka dosáhla největší úrovně a provází ho prakticky po celý život - od prenatálního vývoje až po smrt. V mnoha ohledech jazyk a řeč člověka v podstatě definují.
Téma mezilidské komunikace jsem se rozhodla zpracovat z hlediska biologických a somatických předpokladů a jejich funkcí vlivů na komunikační schopnosti jedince. Těmito oblastmi se zabývá převážně neuropsychologie, která zkoumá vztahy mezi funkcemi mozku a chováním. Je to dle mého názoru velmi zajímavý a podstatný dílčí obor psychologie, přesto u nás často opomíjený a nerozvinutý. Nyní si nejdříve ve vlastním výkladu vymezíme pojem komunikace a stručně popíšeme jeho proces.
1.1. Obecné vymezení procesu komunikace
Definice slova samotného je odvozena z latinského výrazu communicatio, což znamená sdělování či spojování. Přitom však právě nejde o prosté sdělování obsahů, ale o pomyslnou spoluúčast na celém procesu. V užším smyslu pak termín komunikace chápeme jako výměnu informací. Je to tedy obecně lidská vlastnost či schopnost vedoucí k vytváření, udržování a pěstování mezilidských vztahů.
Mezilidská komunikace se uskutečňuje pomocí sdělovacího procesu, kterým sdělujeme svá přání, zážitky, emoce, zkušenosti a své myšlenky druhým osobám a to způsobem, který považujeme za srozumitelný pro našeho partnera v komunikaci. Ten totiž musí být schopen informaci zpracovat a následně pro sebe a svou existenci účelně využít nebo na ni adekvátně reagovat – neboť my všichni nejen sdělujeme, ale také přijímáme. Při kódování a dekódování je třeba zvážit kontext, ale i „osobitost“ jak vysílače, tak i přijímače. Důležitou roli v komunikaci hrají faktory jako: charakter, vrozené vlastnosti, schopnosti, znalosti, zkušenosti, nálada, hodnoty, normy, stereotypy, kulturní a rodinné prostředí jedince nebo záměry komunikace. A co bych obzvláště ve své práci zdůraznila, také somatická báze jedince, která komunikaci umožňuje nebo jí brání, pokud je tato somatická základna jakkoli narušena; tomuto problému se ale budu věnovat později.

Komunikace má svůj cíl, k jejímu uskutečnění máme vždy nějakou motivaci. Mezi pět hlavních cílů komunikace patří:
• učit se, tedy získávat informace o druhých, o světě a o sobě
• spojovat, tedy vytvářet vztahy s druhými, vzájemně na sebe reagovat a začlenit se
• pomáhat, tedy naslouchat druhým a snažit se nalézt nějaké řešení jejich problému
• ovlivňovat, tedy posilovat, zeslabovat nebo modifikovat postoje či chování druhých
• zabavit se (hrát si), tedy těšit se z daného okamžiku radostného prožitku, vyplnit čas komunikací, která navozuje pocit pohody"

Poznámka

Práce je ve formátu Adobe Reader (*pdf) a obsahuje obrázky, schémata a tabulky. Čistý text je cca 26 stran. Součástí textu je i příloha - vzor dotazníku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19622
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse