Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Blanka Říchová: Úvod do současné politologie - výpisky z knihy

Blanka Říchová: Úvod do současné politologie - výpisky z knihy


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Jedná se o podrobně vypracované výpisky z knihy Blanky Říchové Úvod do současné politologie. Představuje různé typy vládních forem. Jsou charakterizovány typy demokracie, neopomíjí rovněž nedemokratické politické režimy. Součástí práce jsou názory předních politologů 20. století.

Obsah

1.
Teorie polyarchie - Robert Dahl
1.1.
Korporativismus
1.1.1.
Rozdíl mezi korporativismem a pluralismem
1.2.
Konsociační demokracie
1.2.1.
Demokracie- většinová, konsociační a konsenzuální
2.
A. Lijphart – koncept konsociační demokracie
2.1.
Totalitarismus
2.2.
Nedemokratické politické režimy
2.3.
Procesy ukončení nedemokratických režimů
3.
Vnitřní dynamika přechodů: Adam Przeworski
3.1.
Konsolidovaná demokracie
3.2.
Teorie modernizace
3.3.
Shills
3.4.
Institucionalizace a S. Huntington
3.5.
Teorie závislosti: model Centrum-periférie
3.6.
Teorie elit
3.7.
Možné otázky do písemného testu a odpovědi

Úryvek

" S.P. Huntington
V 60. letech vymezil základní teze vztahující se k problematice vývoje moderní společnosti. Označuje tento rozvoj za obecný fenomén, který je nutno pojmout v historické perspektivě. Odlišuje modernizaci v oblasti ekonomické, sociální, kulturní a v oblasti politické; které jsou sice provázány, ale nejsou si podmíněny.
Politický rozvoj musí být samostatně definován kritériem institucionalizace. Všechny politické systémy potřebují ke svému rozvoji stabilní a autonomní instituce, jejichž charakter vypovídá charakteru politického systému. Za nejdůležitější rozdíl mezi politickými systémy Huntington považuje stupeň vlády (nikoliv formu vlády) – rozdíly v užívání konsenzuálních a konfliktních řešení sporů, stupeň integrace komunity, legitimita vlády, stupeň organizovanosti společnosti a institucí, efektivita a stabilita systému. V roce 1968 sepsal práci Politický řád v měnících se společnostech, v které za prvopočátek procesu modernizace a demokratizace označuje ekonomické změny (narozdíl od Shilse). V 50. a 60. letech se nerovnoměrnost vývoje ekonomického a politického (který zaostával) jevila v mimoevropských společnostech jako rozhodující. Koncem 60. let se tato nerovnoměrnost šířící se modernizace projevuje i v některých klasických rozvinutých demokraciích – např. sílící skotský a velšský nacionalismus ve VB. Huntington kritizuje názor, že rozvojovým zemím je při modernizačním procesu nutno poskytnout ekonomickou pomoc jako základní stabilizující prvek (viz politika pomoci ze strany USA). Ekonomický rozvoj a politickou stabilitu označuje za dva na sobě nezávislé cíle, přičemž pokrok v jednom směru neznamená nutně pokrok v druhém. Jako prvotní problém rozvojových zemí není podle Huntingtona dosažení svobody, ale vytvoření legitimního veřejného řádu (vlády).
Jako základ jednotné komunity spatřuje shodu zájmů v obecných rovinách, přičemž soudržnost komunity závisí na stabilitě a vlivu politických institucí, které brání jejímu rozpadu a regulují společenské konflikty (při absenci sociálního konfliktu nejsou politické instituce nutné). Míra institucionalizace závisí na komplikovanosti a komplexnosti společnosti, přičemž vyšší míra institucionalizace umožňuje zásadně reagovat vhodně na nutné změny v procesu vývoje společnosti. Problémy procesu modernizace neevropských společností v 20. stol. jsou příkladem neschopnosti tradičních institucí reagovat na nové sociální změny a potřeby. Míru institucionalizace určují 3 kritéria: adaptabilita institucí novým změnám; autonomie institucí; vnitřní soudržnost institucí. Nejtypičtějším příkladem modernizace bez výrazných radikálních zlomů a zásahů je vývoj britského politického systému.
Průvodním jevem modernizace je dále rozšiřování práva podílet se na politickém rozhodování ve spojení se snahou obyvatelstva podílet se na rozhodování, což má vliv na stabilitu systému. K prvkům podněcujícím tuto snahu patří vzdělání a ekonomický rozvoj, dochází k vytváření nových sociálních skupin a jejich zvýšené geografické mobilitě; což může působit vzhledem k neplnoprávnosti těchto skupin k ke zvyšování konfliktů a etnického napětí. Modernizace sebou podle Huntingtona nepřináší zákonitě demokratizaci, co lze říci, je to, že přináší změnu politických struktur. Což může být příčinou nestability rozvojových společností, je to výrazem vztahu stupně modernizace a rychlosti kterou tato změna probíhá (ve VB tento proces probíhal 183 let, v USA 89 let, modernizace zemí ve 20. stol. pouze něco okolo 30 let).
Huntington vytvořil typologii politických režimů, které se od sebe liší stupněm institucionalizace a mírou participace občanů na politických rozhodnutích
Občanská společnost: vstup sociálních sil do politiky je regulován stabilními a silnými politickými institucemi; společnost rozvinutá a schopná regulace; převažuje zde institucionalizace nad participací; dělí jí na 3 skupiny – organickou (slabá míra institucionalizace, např. Etiopie), - liberální (střední míra institucionalizace, viz Chile), - participační (vysoká míra inst., SSSR).
Pretoriánská společnost: charakteristická přímým vstupem sociálních sil do politiky; společnost se rozpadá; chybí zde role institucí – neregulovanost vysoké míry politické participace způsobuje nestabilitu systému; vysoká míra nátlakové impulsivní politiky, náchylnost k vojenským převratům a občanským bouřím."

Poznámka

Práce obsahuje 1 schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse