Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > České země za Přemyslovců

České země za Přemyslovců


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce se zaměřuje na České země během vlády Přemyslovců. Od prvních až po poslední Přemyslovce. Navíc obsahuje i popisy tohoto období citacemi z knih a prezentace.

Obsah

1.
Počátky českého státu
2.
Křesťanství a církev v Čechách
3.
Krize českého státu
4.
Zisk dědičného královského titulu

Úryvek

"POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU PRVNÍ PŘEMYSLOVCI
- na českém území žilo 7 kmenů: Pšované, Zličané, Stodorané, Charváté, Dudlebové, Litoměřici,
Domažlici, Chebané a Čechové - stali se nejsilnějším kmenem, v popředí s rodem Přemyslovců

- přemyslovská knížata odvozená z bájí např.: Přemysl Oráč, Nezamysl, Křesomysl, Hostivít

Bořivoj - udajně syn Hostivíta (mezi 852/855 - 888/890)
- prvním historicky doloženým kníže Čechů z rodu Přemyslovců
- 874/5 přijal křest z rukou Metoděje na Moravě (dovídáme se o tom z Kristiánovy legendy)
- 890 umírá a načas se vlády ujímá moravský kníže Svatopluk

Spytihněv - syn Bořivoje (895-915)
- 895 Čechy se vymanili ze závisloti na Velkomoravské říši a Spytihněv uznal podřízenost
Východofranské říši → začlenění do kulturní oblasti latinského západu
- pozice staroslověnských kněží slábla
- položen základ Pražského hradu a začátek christianizace stavbou kostela

Vratislav - syn Bořivoje (915-921)
- s manželkou Drahomíra zplodil syny Václava a Boleslava

- 921-924 po smrti Vratislava se stává poručnicí dětí jeho matka Lumila, ale ta je údajně zabita
snachou Drahomíroum, konflikt souvisel také s rozdělením moci mezi ženami

Václav (924-935)
- poté co se ujal vlády uvěznil matku Drahomíru
- po vpádu saských vojsk do Čech se poddal římskému králi Jindřichovi Ptáčníkovi a odváděl mu
poplatky - daň míru
- Václav usiloval o náboženské a kulturní povznesení země
- lenní závislost (poplatky) placené Jindřichovi Ptáčníkovi a podřízenost vyvolávaly odpor české
šlechty v čele s bratrem Boleslavem, který pak nechal bratra Václava zavraždit

Boleslav I. "Ukrutný" - zabil bratra Václava (935-972)
- dal státu pevné hranice, vytvořil daňový systém a nechal razit mince: denáry
- expanze na Moravu → připojena část

Válka (14 let):
- Boleslav odmítl platit poplatky a tím zahájil nepřátelstvím s Německou říší - Otou I. (syn Jindřicha Ptáčníka)
- Ota I. porazil Boleslava I. a donutil jej uznat německou nadvládu
- Boleslav pomohl Otovi I. porazit Maďary
- 962 Ota I. založil Svatou říši římskou
- spojenectví s polským knížetem Měškem, potvrzeno sňatkem Doubravky a Měška

KŘESŤASNTVÍ A CÍRKEV V ČECHÁCH
Boleslav II. "Pobožný" (972-999)

- založil biskupství v Praze podřízenému arcibiskupství v německu
(1.biskup byl Sas a pak Vojtěch Slavníkovec)
- z počátku udržoval dobré vztahy s Měškem ženatého s jeho sestrou, zanedloho však vypukli boje
- 995 vyvraždil konkurenční rod Slavníkovců a tím došlo k upevění moci Přemyslovců v Čechách
KRIZE ČESKÉHO STÁTU NA ZAČÁTKU 11. STOLETÍ
Boleslav III. "Ryšavý" (999-1002)
- své bratry Oldřicha a Jaromíra nechal sledovat, Oldřich utekl, Jaromír zajat a vykastrován, pak
oslepen a nakonec zavražděn při vykonávání potřeby členem českého rodu Vršovců
- Boleslav III. nakonec také zajat a zemřel ve vězení

Vladivoj "Opilec na českém trůně" (1002-1004)
- dosazen polským Boleslavem Chrabrým jakožto údajný příbuzný Přemyslovců
- přislíbil věrnost králi Jindřichovi II. a odměnou obdržel Čechy v léno (držba půdy) → český stát
pak považován za součást Svaté říše římské
- Boleslav Chrabrý vojensky odtrhl na čas Moravu a Vladivoj se jakožto opilec upil k smrti

Oldřich (1012-1034)
- 1019 znovu připojil Moravu, s první ženou nemohl kvůlu její neplodnosti splodit nástupce, tak
zplodil levobočka Břetislava se selkou Boženou a díky tomu Přemyslovci nevyhynuli

Břetislav I. „ Český Achilles“ (1034-1055)
- jelikož byl nemanželský syn, bylo jeho hlavní prioritou získat urozenou manželku, aby se povýšil
→ 1021 unesl z německého kláštera Jitku ze Svinibrodu o které se doslechl (Pověst: Břetislav a Jitka)
- 1039 vpadl do Polska, aby získal ostatky sv.Vojtěcha, zmocnil se Krakova, vyplenil Hnězdno a
pak nad ostatky sv.Vojtěcha vyhlásil 1. český zákoník: Břetoslavova dekreta: křesťanské zásady
- spory s římským králem Jindřichem III. (později císař), kterému se nelíbila rostoucí moc Čech a
samozřejmě vpád do Polska (ztráta území)
→ král vpadl do Čech, po neúspěchu se s Břetislavem spojil jakožto vhodným spojencem
- 1055 vydal Seniorský řád, kterým vyřešil otázku nástupnictví → prvorozený syn na trůn
- Břetislav při tažení do Uher s císařem Jindřichem III. zemřel"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů dohromady, včetně prezentací a popisků.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28758
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse