Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Charakteristika pedagogiky jako vědní disciplíny - maturitní otázka 2/3

Charakteristika pedagogiky jako vědní disciplíny - maturitní otázka 2/3

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z pedagogiky, která se věnuje základní definici pedagogiky, dále pak pojmům jako cílevědomost, všestrannost, záměrnost, vzdělání, vyučování a učení. Zmíněni jsou J. A. Komenský a J. J. Rousseau, ale i současné trendy v alternativním školství. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Logopedie - maturitní otázky 1/3, následující Školská soustava v ČR - maturitní otázka 3/3.

Obsah

1.
Definice
2.
Pojmy
a) Cílevědomost a záměrnost
b) Všestrannost
c) Vzdělání
d) Vzdělávání
e) Vyučování
f) Učení
g) Andragogika
3.
Jan Ámos Komenský
4.
Jean Jacques Rousseau
5.
Alternativní školství
a) Angažované učení
b) Škola hrou
c) Integrované vyučování
d) Zdravá škola
e) Projektové vyučování
f) Otevřené vyučování
g) Dramatická výchova
h) Celestin Freinet a jeho Moderní škola
i) Peter Petersen a Jenská škola
j) Montessoriovská škola
k) Daltonská škola
l) Waldorfská škola

Úryvek

"
ALTERNATIVNÍ ŠKOLSTVÍ

- pojem „alternativní školy“ pochází z latinského slova „ALTER“ = jiný, opačný, změněný
- je to obecný termín pro všechny druhy škol, které se odlišují od hlavního proudu
běžných škol
- odlišují se specifickým obsahem vzdělávání, organizací výuky a hodnocením výsledků žáka
a obecně jsou chápány jako školy, které se svými inovačními programy a postupy snaží
cíleně odstraňovat nedostatky standardních škol
- školy tohoto typu mohou být státní i soukromé

Rysy alternativních škol:
- zapojení rodičů do činnosti školy
- rozvoj třídních a mimoškolních aktivit
- na prvním místě nejsou učební výsledky
- potlačování hromadné výuky
- flexibilita seskupování dětí
- boj proti nadměrné autoritě učitelů
- projektování výuky
- volná struktura učebních předmětů
• Výhoda:
- lepší materiální podmínky (vybavení škol)
- menší počet dětí na jednoho učitele
- přímé a tvořivé vyučování

• Nevýhoda:
- horší učební výsledky v poznávání oproti dětem ze standardních škol
- hůře se uplatňují v přijetí pro vyšší vzdělávání
- vysoké školné

• Angažované učení
- žák je aktivní, má zájem o problém, pracuje samostatně, rád se učí
- nezkouší se, nepíší domácí úkoly, neznámkuje se, domácí úkoly jsou dobrovolné
- žáci mají zákaz se doma cokoliv učit, vše se dá zvládnout ve škole
- pracuje se společně ve skupinách a na konci školního roku dostávají žáci slovní hodnocení

• Škola hrou
- cíl: naučit žáka poznat svoje schopnosti a vlastnosti, dokázat je prakticky uplatnit
- psaní, čtení, počítání a další dovednosti a znalosti nejsou cílem vzdělávání

• Integrované vyučování
- propojování učiva, poznatků a informací
- snaha o vytvoření třídního prostředí, které je pro dítě podnětné, aktivizuje ho a inspiruje k
učení
U nás – Svobodná základní škola, Londýnská ulice, Praha.

• Zdravá škola
- péče o zdravé klima školy, mezilidské vztahy, vztahy školy k okolí
- cíl: výchova k nezávislosti a tvořivosti, podpora sebepojetí a sebehodnocení, výchova k
odpovědnosti a vzájemné pomoci.

• Projektové vyučování
- cíl: řešit úkol, který je konkrétní, má smysl, je reálný, vychází ze života a po zpracování se
do něj zase vrací

• Otevřené vyučování
- otevřenost vůči mládeži, dětem, žákovi, práce v kruhu, práce svobodná, týdenní plán
- cíl: rozvoj všech žáků bez rozdílu, utváření sebedůvěry, příprava na život ve změněných
podmínkách současné společnosti (podnikavost, asertivita, samostatnost)

• Dramatická výchova
- rozvíjí se ve výchově a vzdělávání dětí i studentů na všech typech škol
- Cíl: způsob objevování vnitřního a vnějšího světa dětí prostřednictvím dramatických situací
- vede ke konkrétnímu jednání, prožitku, odpovědnosti"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8680
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse