Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemické sloučeniny jako minerály v přírodě se zaměřením na stavební materiály (sírany a uhličitany)

Chemické sloučeniny jako minerály v přírodě se zaměřením na stavební materiály (sírany a uhličitany)


Kategorie: Stavebnictví, Chemie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá uspořádáním vlastností minerálů ze skupin síranů a uhličitanů. V druhé části seznamuje s využitím a zpracováním těchto minerálů ve formě stavebních materiálů. Popsány jsou vápno, cement, malty, beton, sádra a mramor. Praktická část se věnuje cenovému porovnání materiálů na stavbu mostu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Historie
2.
Sírany
2.1.
Sádrovec - dihydrát síranu vápenatého
2.2.
Baryt- Síran barnatý
3.
Uhličitany
3.1.
Kalcit - uhličitan vápenatý
3.2.
Magnezit - uhličitan hořečnatý
3.3.
Dolomit - uhličitan hořečnatovápenatý
3.4.
Siderit - uhličitan železnatý
4.
Stavební materiály
4.1.
Vápno
4.1.1.
Historie vápenictví
4.1.2.
Výroba vápna
4.1.3.
Technologie výroby vápna
4.1.4.
Další technologie
4.1.5.
Zvláštní druhy vápna
4.2.
Cement
4.2.1.
Výroba cementu
4.2.2.
Druhy cementů
4.2.3.
Cementy se speciálními vlastnostmi
4.2.4.
Zvláštní cementy
4.3.
Malty
4.3.1.
Vápenná malta
4.3.2.
Vápeno-cementová malta
4.3.3.
Cementová malta
4.3.4.
Plniva
4.4.
Beton
4.4.1.
Výhody a nevýhody
4.5.
Sádra
4.5.1.
Historie
4.5.2.
Výroba sádry
4.5.3.
Sádrová pojiva
4.5.4.
Užití sádry
4.6.
Mramor
4.6.1.
Odrůdy mramoru
4.6.2.
Užití mramoru
5.
Další využití
5.1.
Řezání a broušení minerálů
6.
Praktická část
6.1.
Zadání
6.2.
Výpočty
6.3.
Výhody a nevýhody mostů
6.3.1.
Kamenný most
6.3.2.
Betonový most
6.4.
Vyhodnocení praktické části
7.
Závěr

Úryvek

"1. Historie
Lidé na zemi mají o minerály zájem už od pravěku, kdy si pravěcí lidé kameny opracovávali především jako nástroje pro opatření potravy. Nejstarší tyto nalezené nástroje jsou víc než pul milionů staré a byly objeveny v Africe. Pravěcí lidé využívali z kamenů nejčastěji obsidián, rohovec, křemenec, ale v Evropě převládal pazourek.
Již ve starém Řecku minerály zkoumaly například Aristoteles a Theophrastos. Staří Řekové už tehdy rozlišovali asi šedesát druhů nerostů, které popisovali podle vlastností jako zpracovatelnost, hořlavost nebo kovový charakter. Tyto znalosti využili později arabští lékaři. Kolem roku 1000 Abú Rachán Muhammad al-Bírúní dokázal určit hustotu minerálu.
V roce 1556 vyšla kniha německého lékaře Georgia Agricoly (De re metallica), která se zabývala hornictvím, hutnictvím a mineralogií. V roce 1669 Nicolaus Steno udělal asi nejvýznamnější objev, který vedl k poznaní vnitřní stavby krystalů. Pomocí goniometru a úhloměru změřil úhly mezi plochami a zjistil, že u stejného druhu minerálu jsou úhly mezi stejnými hranami krystalu vždy stejné, přičemž bylo jedno, odkud krystal pocházel.
V následujících letech byla prováděna řada měření, která vedla k poznání, že všechny krystaly můžeme zařadit pouze do sedmi skupin - do krystalografických soustav.
Později francouzský mineralog René Just Haüy díky nehodě objevil, že při rozbíjení a štípaní minerálu vznikají klence - úlomky krystalu, které si jsou podobné. Touto teorií, uveřejněnou roku 1801, názorně a matematicky zdůvodnil stálost úhlů hran.
V roce 1824 rozvinul Seebers myšlenku, že se chemické složky uvnitř nejmenších částeček krystalu nedotýkají a netvoří tak pevnou stavební částečku, ale jsou mezi sebou v odstupu. Molekuly tedy mohou zaujímat pevná, daná místa, mohou se pohybovat nebo dokonce zaměňovat.
Tento objev dokončil a potvrdil počátkem 19.století chemik Eilhard Mitscherlich. Ze svého zkoumání vyvodil závěr, že minerály nejsou charakterizovány pouze druhem chemických součástí ale i prostorovým uspořádáním uvnitř hranolů. Tuto vlastnost nazval polymorfie.
V roce 1912 provedl Max von Laue pokus, kde se mu pomocí rentgenových paprsků podařilo pozorovat přesné uspořádání jednotlivých atomů, iontů a molekul.
Dnes tedy díky těchto výzkumů víme, že jednotlivé chemické součásti jsou uspořádány do krystalové mřížky, kde zaujímají pevná místa. Pro určení minerálu proto musíme znát chemické složení i krystalovou mřížku.

2. Sírany
Sírany jsou soli kyseliny sírové (H2SO4).
Tyto minerály většinou vznikávají zvětráváním, méně stabilní sírany vznikají v železném klobouku sulfidických ložisek. Další sírany jsou usazeniny moří nebo jezer. V pouštích krystalují sírany ze vzlínající podzemní vody poblíž zemského povrchu, tvoří tak pouštní růže. Výjimku tvoří baryt. Ten se vyskytuje na rudních žilách.
Pro sírany je charakteristický nekovový vzhled a nízká tvrdost (do 4. stupně Mohsovy stupnice). Jsou většinou bezbarvé, skelně nebo perleťově lesklé, často dokonale štěpné. Sírany alkalických kovů a hydratované sírany jsou často dobře rozpustné ve vodě a mají charakteristickou hořkou nebo hořkoslanou chuť.
Sírany se uplatňují ve stavebním průmyslu (sádrovec), jako zdroj některých prvků (Ba, Sr, Al, Mg), mají i jiná využití."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 19,5 stran. Práce obsahuje tabulku, schémata a fotografie.
Tato práce obsahuje pravopisné chyby a překlepy.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů, např.: http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi/; http://muzeum.mineral.cz/vapenictvi/technologie-vyroby-vapna.php; http://cs.wikipedia.org/wiki/Cement; http://cs.wikipedia.org/wiki/Malta_(materi%C3%A1l); http://cs.wikipedia.org/wiki/Mramor; http://ceske-achaty.wz.cz/brouseni.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18441
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse