Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemopetrol a.s. - finanční analýza

Chemopetrol a.s. - finanční analýza


Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce obsahuje finanční analýzu společnosti Chemopetrol a.s. za období 2005 - 2006, která byla provedena na základě účetních dokumentů. Uvádí analýzu vybraných poměrových ukazatelů. Zejména analýzu finanční stability podniku, analýzu rentability a ukazatele aktivity, včetně analýzy ukazatelů aktivity, i likvidity. Závěr seznamuje s analýzou ukazatelů na bázi finančních fondů a Cash flow.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodické nástroje a postupy finanční analýzy
3.
Vstupní data a výroční zprávy Chemopetrol a.s.
4.
Finanční analýza konkrétní společnosti
4.1.
Analýza finanční stability podniku
4.1.1.
Podíl vlastních zdrojů na aktivech (%)
4.1.2.
Podíl stálých aktiv (%)
4.2.
Analýza rentability
4.2.1.
Rentabilita úhrnných vložených prostředků ROA (%)
4.2.2.
Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (%)
4.2.3.
Rentabilita tržeb – RO (%)
4.3.
Analýza ukazatele aktivity
4.3.1.
Rychlost obratu celkového kapitálu – ROCK
4.3.2.
Rychlost obratu zásob – ROZ
4.3.3.
Doba obratu zásob – DOZ
4.3.4.
Rychlost obratu pohledávek – ROP
4.3.5.
Doba obratu pohledávek – DOP
4.3.6.
Doba obratu závazků
4.4.
Analýza likvidity (solventnosti)
4.4.1.
Okamžitá likvidita
4.4.2.
Běžná likvidita
4.4.3.
Celková likvidita CL
4.5.
Analýza ukazatelů na bázi finančních fondů a Cash flow
4.5.1.
Ukazatel poměru cash flow k celkovým závazkům – CFCZ (%)
4.5.2.
Výnosnost vložených prostředků

Úryvek

"4 Finanční analýza konkrétní společnosti
Analýza zadaného podniku Chemopetrol a.s. je provedena na základě účetních dokumentů.
• Výkaz zisku a ztrát
• Rozvaha
Zadané období analýzy činnosti podniku byla činnost podniku v rozmezí let 2005 až 2006.

Na základě informací získaných z výroční zprávy podniku Chemopetrol a.s. byla provedena analýza vybraných poměrových ukazatelů.

4.1 Analýza finanční stability podniku
Finanční stabilita podniku je rentabilní hospodaření a rozvoj podniku. Ukazatelé udávají, do jaké míry je podnik schopen pokrýt své hospodářské prostředky vlastními zdroji. Jak vysoká je jeho finanční samostatnost.
Úroveň ukazatelů závisí na oboru podnikání, rentabilitě činnosti, dostupnosti a podmínkách úvěru.

4.1.1 Podíl vlastních zdrojů na aktivech (%)
Hodnotí hospodářskou a finanční stabilitu podniku a vyjadřuje proporci, v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Převrácená hodnota tohoto ukazatele je tzv. finanční pákou.


Rok 2005 2006 jednotky
Podíl vlastních zdrojů na aktivech 50,97 52,19 %

ZHODNOCENÍ:
Aktiva podniku jsou z poloviny krytá z vlastních zdrojů. Tato míra krytí je vyhovující, protože vysoká míra krytí zbytečné váže volné peněžní prostředky, které se využívají k dalším investicím za účelem přínosu dalšího zisku.
Naopak nízká hodnota znamená, že podnik nedostatečně využívá svých volných peněžních prostředků. Peníze podniku leží na účtech v bankách s minimálním zhodnocením díky úrokovým mírám okolo 0,05 %."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 10 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=147169&PHPSESSID=bb; http://www.seminarky.cz/Financni-analyza-podniku-7895; http://www.seminarky.cz/Karosa-a-s-financni-analyza-1376; ttp://www.vck.slu.cz/Analyza%20soucasneho%20stavu....doc.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geografická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16047
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse