Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování

Dagmar Sitná: Metody aktivního vyučování

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce pro předmět Teorie výchovy obsahuje konspekt z knihy Dagmar Sitné Metody aktivního vyučování. V souvislém textu reprodukuje obsah jednotlivých kapitol, které se zabývají praktickými náměty do výuky i teorií aktivizačních metod a aktivního vyučování. V závěru práce je dodán vlastní názor na knihu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vybrané teoretické předpoklady aktivního vyučování
3.
Aktivní výuka formou skupinových vyučovacích metod – teoretická část
4.
Aktivní výuka formou skupinových vyučovacích metod – praktická část
5.
Další metody aktivní výuky
6.
Pedagogické hry
7.
Rychlé hry na zopakování a upevnění látky
8.
Práce s textem
9.
Asertivní kladení otázek a žákovská ukázka
10.
Zpracování písemné práce
11.
Dlouhodobé úkoly a projekty
12.
Vlastní názor na knihu

Úryvek

"Autorka v úvodu zdůrazňuje potřebu reformy a modernizace tradičních vyučovacích metod a postupů, které by měly lépe fungovat v současném českém školství a které by byly efektivnější a zajímavější. Je tedy potřeba, aby si postupně učitelé tyto nové postupy a metody osvojili a naučili se je používat v běžné praxi. Autorka vyzývá, aby se učitelé nezalekli možného počátečního neúspěchu a zkoušeli do výuky zahrnout co nejvíce nových metod, které výuku ozvláštní a učiní ji pro obě strany zajímavou. V této knize proto přináší hned několik metod a nových způsobů učení, o kterých si myslí, že obohatí výuku a zefektivní ji.

1. VYBRANÉ TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ
Pod pojmem aktivní vyučování rozumíme postupy a procesy, pomocí kterých žák přijímá znalosti a dovednosti aktivně a na základě nich vytváří další vlastní úsudky, dále s nimi pracuje a začleňuje je do systému svých poznatků. Dále se aktivním vyučováním formuje schopnost kritického myšlení. Žák totiž srovnává, začleňuje, posuzuje a sám objevuje informace a autonomně rozhoduje o jejich využití.
Metody aktivního vyučování autorka charakterizuje jako: metody zaměřené na žáka, zapojení každého jedince, žák je centrem vzdělávacího dění, je spolutvůrcem obsahu a průběhu, podílí se plně na formulaci výsledků a hodnocení.
Naučit se pracovat s novými metodami musí nejenom učitel, ale také žáci. Při zavádění aktivizačních metod do výuky je potřeba podchytit zájem žáků a dále ho rozvíjet. Z požadavků na učitele autorka jmenuje tyto: profesionálnost, být vzorem pro žáky, zájem učit se nové věci a metody, dobrá adaptace na nové situace. Dále autorka doporučuje: vytvořit si metodický balíček (metodické portfolium), které bude obměňovat, doplňovat a inovovat, naučit se zvolit tu správnou metodu a poznat, kdy a jak danou metodu zařadit do výuky, poté správně vyhodnotit, jak hodina probíhala. Z požadavků na žáka autorka zdůrazňuje především tyto: dobrá motivace a zájem o výuku. Vyvrací i vžitý předsudek, že žáci jsou líní a pasivní, tedy aktivizační metody nejsou účinné. Žáci naopak preferují aktivní vyučování a to, že nemají zájem o některé aktivizační metody je způsobeno přístupem učitele. Dále autorka uvádí dotazník pro učitele, který zjišťuje přístup učitelů k žákům (zda je podporují nebo ne).
Dále se autorka v této kapitole zabývá motivací žáků k učení a rozlišuje nejdříve motivaci krátkodobou a dlouhodobou. Krátkodobá je intenzivnější, silnější, ale trvá delší dobu, naopak dlouhodobá motivace vyžaduje silnou vůli a značnou cílevědomost. Správně motivovat je výzvou pro každého učitele. Učitel by měl mít na paměti různé druhy motivace a vhodně je kombinovat. Autorka uvádí tyto druhy motivace: užitečnost získaných znalostí a jejich praktické využití (je potřeba přesvědčit žáky, že to, co se učí, mohou potřebovat, zvláště pokud se jedná o těžší a složitější učební látku), potřeba získat kvalifikaci, dosáhnout plánovaného vzdělání (zde je problém, co s okrajovými předměty, které do tohoto plánu nepatří – je potřeba neustále připomínat aplikovatelnost na praxi a využít mezipředmětových vazeb), posilování sebevědomí (je potřeba umožnit žákům dosáhnout úspěchu při učení, aby tím byli motivování získávat další úspěchy, abychom se vyhnuli kruhu neúspěchu, kdy žák postupně ztrácí zájem o učivo a tím se stává ještě více neúspěšným), potřeba ocenění, pochvaly (souvisí s předchozím bodem, učitel by se měl dále snažit, aby byl pro žáky vzorem a autoritou), obava z neúspěchu, trestu (zde je potřeba, aby učitel vysvětlil žákům důvod testování a zkoušení pro další vyučování, dále pak důsledky neúspěchu a bude podporovat systematické osvojování poznatků a systematické školní práci), zájem o problematiku, radost z učení (tato motivace se objevuje v podnětném prostředí, je potřeba ji včas podchytit a rozvíjet."

Poznámka

Obor Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání, Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25658
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse