Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Kategorie: Daňová problematika, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu, Jindřichův Hradec

Charakteristika: Tato práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části text seznamuje se základní problematikou Daně z přidané hodnoty (DPH). Na základě přímých citací Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH charakterizuje jednotlivé paragrafy. Informuje tak nejen o přeúčtování zboží, okamžiku povinnosti přiznat daň a daňových dokladech, ale také o peněžních zárukách, nároku na odpočet, či správě daně. Druhá část demonstruje na příkladu fiktivní firmy Prodigy fungování zákona o DPH.

Obsah

1.
Daň z přidané hodnoty (DPH)
1.1.
Charakteristika DPH
1.2.
Vymezení základních pojmů
1.3.
Místo plnění při poskytnutí služby (§10)
1.4.
Nemovitosti (§4+14+21+56)
1.5.
Přeúčtování zboží a služeb (§13+14+36+51)
1.6.
Finanční pronájem (§4+13+21)
1.7.
Bezúplatné dodání zboží, vklady (§13)
1.8.
Pořízení a přemístění zboží z jiného členského státu (§16+25+95)
1.9.
Okamžik povinnosti přiznat daň (§21-23+25+26)
1.10.
Daňové doklady (§26-35)
1.11.
Oprava výše daně (§49+50)
1.12.
Peněžní záruky (§54+57+59+61)
1.13.
Cost sharing (§61g)
1.14.
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet (§66+68+70)
1.15.
Nárok na odpočet (§72-77)
1.16.
Úprava a vyrovnání odpočtu (§78+79)
1.17.
Vracení daně osobám z jiných států (§82+83)
1.18.
Zvláštní režimy (§89+90)
1.19.
Správa daně (§93-108)
1.20.
Stavebnictví (§4/1za+48+56)
1.21.
Uplatnění DPH u osobního automobilu (Zákon č.87/2009 Sb. = novela zákona o DPH)
2.
Zákon o DPH – příklady
2.1.
Přihlášení k platbě DPH
2.2.
Tuzemské DPH
2.3.
Místo plnění při poskytnutí služby (§10)
2.4.
Nemovitosti (§4+14+21+56)
2.5.
Bezúplatné dodání zboží, vklady (§13)
2.6.
Pořízení a přemístění zboží z jiného členského státu (§16+25+95)
2.7.
Cost sharing (§61g)
2.8.
Osvobozená plnění s nárokem na odpočet (§66+68+70)
2.9.
Nárok na odpočet (§72-77)
2.10.
Stavebnictví (§4/1za+48+56)
2.11.
Uplatnění DPH u osobního automobilu (Zákon č.87/2009 Sb. = novela zákona o DPH)

Úryvek

"1.22 Přihlášení k platbě DPH
Firma Prodigy s.r.o. vznikla k 1.1.2009 a k tomuto datu taktéž začala vyvíjet podnikatelskou činnost. Jako počáteční zaměření firmy byla určena obchodní činnost. Firma se zaregistrovala pouze k dani z příjmů, dani ze závislé činnosti, srážkové dani, dani silniční a dani z nemovitostí, jelikož při založení byla do základního jmění vložena nemovitost.
Lednový obrat činil 550.000 Kč, za únor dalších 600.000 Kč, čímž firma překročila limit obratu, který činí 1 milion Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců. Tento obrat firma překročila již po 2 měsících o 150.000 Kč, což znamenalo, že se firma musela do 15.3.2009 přihlásit k plátcovství DPH a od 1.5.2009 se stává plátcem DPH (zvolili si měsíční zdaňovací období) takže musí vést evidenci daňových dokladů, tzv. záznamní povinnost DPH, čili bude evidovat DPH na vstupu a výstupu.

1.23 Tuzemské DPH
V květnu bylo nakoupeno zboží od tuzemského dodavatele za 178.500 Kč včetně DPH (150.000 Kč bez DPH + 28.500 Kč činilo DPH 19%). Zboží se podařilo prodat 25.5.2009 firmě Expres a.s. se ziskem 50.000 Kč za celkem 238.000 Kč (200.000 Kč bez DPH + 38.000 Kč DPH 19%). Do 25.6.2009 Prodigy s.r.o. podává daňové přiznání DPH za květen 2009 a platí na příslušný účet FÚ daň z přidané hodnoty ve výši 10.500 Kč.
Naopak v červnu došlo pouze k nákupu zboží na sklad za celkem 357.000 Kč (daňový základ 300.000 Kč + DPH 19% ve výši 57.000 Kč). K prodeji zboží ale v červnu nedošlo, jednání s kupcem ale byla uzavřena až v červenci. Firma tedy podala 25.7.2009 přiznání k DPH, v kterém nárokovala tzv. nadměrný odpočet ve výši 57.000 Kč, který FÚ do 30 dnů pošle firmě Prodigy s.r.o. na její bankovní účet.

1.24 Místo plnění při poskytnutí služby (§10)
Firma Prodigy s.r.o. od července 2009 rozšířila svou činnost o poskytování konzultačních služeb. Tyto konzultační služby poskytla centrále německé společnosti Blumen v Mnichově za 100.000 Kč. Tyto služby jsou v ČR osvobozeny od DPH, jelikož se jedná o poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko osobě registrované k dani v jiném členském státě a v daňovém přiznání k DPH budou uvedeny v řádku 21.
Jelikož bylo potřeba vyškolit personál v centrále firmy Prodigy s.r.o. zahraniční společností Trnavské strojírne SK, po provedeném školení přišla faktura ze Slovenska na 200.000 Kč (po přepočtu z EUR). Tato částka se promítne v daňovém přiznání k DPH na řádku 5 a 44 jakožto daňový základ. K tomuto daňovému základu se připočítá DPH 19% , jedná se o princip tzv. „reverse charge“ (samovyměření DPH), poněvadž se jedná o poskytnutí služeb osobou registrovanou k dani v jiném členském státě EU a tudíž k ceně za plnění prodejce nepřipočítává DPH.

1.25 Nemovitosti (§4+14+21+56)
Společnost se rozhodla v důsledku rozšiřování firmy zakoupit další nemovitost používanou k podnikání na leasing. Smlouva byla uzavřena 6.5.2009, nemovitost byla předána do užívání k 1.7.2009 a od 1.7.2009 byl vystaven splátkový kalendář na 30 let do 1.7.2039, celková cena nemovitosti včetně DPH činila 35,700.000 Kč (daňový základ byl 30 milionů a DPH 5,7 milionu). Hned na počátku leasingové smlouvy v přiznání k DPH za červenec 2009 byla uplatněna vratka 5,7 milionu DPH u FÚ."

Poznámka

Práce pro předmět Podniková politika - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu v Jindřichově Hradci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse