Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Daňové příjmy územních rozpočtů - přednáška

Daňové příjmy územních rozpočtů - přednáška


Kategorie: Daňová problematika, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato přednáška se věnuje daňovým příjmům územních rozpočtů. Zaměřuje se na daňové příjmy obcí, místní a správní poplatky a daně. Popisuje jejich strukturu a fungování. Větší pozornost je věnována samotným daním jejich funkci a hlavně třídění dle různých parametrů. Závěrečná část krátce charakterizuje další pojmy týkající se zdanění a popisuje jeho zásady a požadavky na daňový systém.

Obsah

1.
Daňové příjmy obcí
1.1
Svěřené daně
1.2
Sdílené daně
1.3
DPH
2.
Místní poplatky
3.
Správní poplatky
4.
Daň
4.1
Funkce daní
4.2
Třídění daní
4.2.1
Podle pravomoci jejich ukládání
4.2.2
Podle předmětu (objektu) zdanění
4.2.3
Podle předpokládaného přesunu
4.2.4
Podle ekonomického významu
5.
Daňové zákony
6.
Pojmy týkající se daní
6.1
Daňová politika
6.2
Daňová pravomoc
6.3
Daňová autonomie
6.4
Daňové určení
6.5
Daňový výnos
7.
Požadavky na daňový systém
8.
Zásady zdaňování

Úryvek

"Správní poplatky
- = poplatky za služby, které poskytují organizace veřejného sektoru při výkonu jejich
kompetencí
- upraveny zákonem o správních poplatcích
- předmět poplatků: úkony spojené s činností správních orgánů (vymezeny v sazebníku správních poplatků)
- správní orgány = orgány státní správy ČR, územní samosprávné celky pověřené výkonem státní správy
- sazby uvedeny v sazebníku
o správní poplatek je shodný na území celého státu
- výběr: penězi nebo kolkem
- poplatky za správní úkony orgánů státní správy jsou příjmem do SR
- poplatky za správní úkony orgánů územní samosprávy jsou příjmem obecního rozpočtu (př. za vydání řidičského průkazu)
- poplatník: FO nebo PO, který dala podnět k úkonu správního orgánu nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden

Daň
- = platba do veřejného rozpočtu, která je:
- povinná = placení daní je nařízeno zákonem
- nenávratná = zaplacenou daň není možné požadovat zpět
- neúčelová = plátce daně nemůže ovlivnit, na co budou daně použity
- neekvivaletní = plátce nemá nárok na ekvivalentní plnění za daň
- státní moc prostřednictvím daní získává podíl na důchodech a majetku FO, PO
- zdroj daní: mzdy, důchody malovýrobců, zisk, renta
- daně se platí buď v pravidelných intervalech, nebo při určité okolnosti (př. dědění)

Funkce daní
- alokační: daně umožňují získat prostředky na financování veřejných statků
- redistribuční: daně zmírňují nerovnosti mezi subjekty
- stabilizační: daně se používají ke stabilizaci ekonomiky

Třídění daní
1) podle pravomoci jejich ukládání
- na nadnárodní úrovni (cla EU), centrální úrovni (ve federálních státech), státní, místní

2) podle předmětu (objektu) zdanění
- předmětem zdanění jsou důchody, spotřeba, majetek
a) důchodové daně
- patří mezi přímé daně: daň z příjmu FO, daň z příjmu PO
- předmětem je příjem poplatníka
b) majetkové daně
- patří mezi přímé daně: daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční daň
- předmětem je majetek
c) spotřební daně
- patří mezi nepřímé daně: DPH, spotřební daň (celkem 5: daň z minerálních olejů, tabákových výrobků, piva, vína, lihu), ekologické daně (celkem 3: daň z pevných paliv, ze zemního plynu, z elektřiny)

- podle předmětu lze dále vymezit:
- výnosové daně
- daně z hlavy (= předmětem daně je poplatník, jde o paušální daně = každému poplatníkovi je uložena jednotná částka bez ohledu na jeho důchod, majetek nebo spotřebu)"

Poznámka

Psáno v heslech. Práce kompilačního charakteru.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21405
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse