Daňové teorie

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek se zabývají daňovou problematikou. Informují o klasifikaci daní a jejich genezi, sledují vývoj daňové teorie a seznamují s jejími významnými představiteli a díly. Charakterizují dále daňové principy a rozsáhlou pozornost věnují tématu daňové incidence. Samostatné oddíly patří také ekologický daním, přímým daním důchodovým a majetkovým a daním nepřímým. Závěrečná část se věnuje teorii cla i daňovým únikům.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Definice daně, základní daňové charakteristiky
1.2.
Geneze daní
1.2.1.
Otrokářská společnost
1.2.2.
Federalismus
1.2.3.
Liberalismus
1.2.4.
20. století do současnosti
1.3.
Všeobecné základní vývojové trendy daní
2.
Klasifikace daní
2.1.
Základní
2.1.1.
Dle vazby na důchod poplatníka
2.1.2.
Dle subjektu daně
2.1.3.
Dle objektu daně
2.1.4.
Dle respektování příjmových poměrů poplatníka
2.2.
Třídění daní používaná k analýzám jejich dopadů
2.2.1.
Dle dopadu na tržní mechanismus
2.2.2.
Dle stanovení hodnoty daně vzhledem k daňovému základu
2.2.3.
Dle stupně progrese
2.2.4.
Dle shodného působení v ekonomice
2.3.
Třídění pro praktické účely
2.4.
Institucionální třídění
2.4.1.
Klasifikace podle OECD
3.
Daňové principy a vývoj daňové teorie
3.1.
Vývoj daňové teorie a stěžejní díla představitelů ekonomické a daňové teorie
3.2.
Vývoj daňové teorie a stěžejní díla představitelů marginální analýzy
3.3.
Vývoj daňové teorie ve 20. století
3.4.
Daňové principy současnost
3.5.
Princip efektivnosti
3.6.
Princip administrativní jednoduchosti
3.7.
Princip pružnosti
3.8.
Princip spravedlnosti
3.8.1.
Zásada prospěchu
3.8.2.
Platební kapacita
3.9.
Vymezení platební kapacity
4.
Daňová incidence
4.1.
Vymezení
4.2.
Vznik daňového břemena
4.3.
Úloha cenové elasticity při zdaňování na konkurenčních trzích
4.4.
Ekvivalentní daně na dokonale konkurenčním trhu
4.5.
Ramseyovy daně
4.6.
Vznik nadměrného daňového břemene
4.7.
Nadměrné daňové břemeno: vliv cenové elasticity a velikosti daně
5.
Ekologické daně
5.1.
Vymezení
5.2.
Teorie daní k ochraně životního prostředí
5.2.1.
Externality
5.2.2.
Daně v soustavě nástrojů ochrany životního prostředí
5.2.3.
Vztah daní k ekologickým účelům
5.2.4.
Ekologické daně
5.2.5.
Ekologická daň a negativní NDB
5.2.6.
Možné varianty konstrukce daní k ochraně ŽP
5.2.7.
Klasifikace ekologických daní
5.2.8.
Teorie dvojí dividendy
5.2.9.
Ekologické daně v ČR
6.
Daňová incidence
6.1.
Kompenzovaná křivka D
6.2.
Zdanění
6.3.
Daně na trzích výrobních faktorů
6.4.
Incidence daní na trhu práce – nabídková strana
6.5.
Substituční a důchodový efekt daně ze mzdy
6.6.
Nedokonalé trhy: incidence daní na trhu práce – poptávková strana
6.7.
Nedokonalé trhy: incidence firemních daní – jednotková daň
6.8.
Nedokonalé trhy: incidence firemních daní – úloha cenové elasticity
6.9.
Nedokonalé trhy: incidence dané ze zisku firem
6.10.
Komparace uvalení daně ze zisku při maximalizaci zisku a maximalizaci odbytu
7.
Dopad daňového břemene z hlediska zdrojů a užití domácnosti
7.1.
Lorenzova křivka
7.2.
Sestrojení Lorenzovy křivky
7.3.
Incidence daní: příjmy domácnosti a přerozdělovací procesy
8.
Přímé daně důchodové: osobní důchodová daň
8.1.
Vymezení zdanitelného důchodu
8.2.
Od základu daně k daňové povinnosti
8.3.
Progresivita daně
8.4.
Zohledňování inflace při osobní důchodové dani
8.5.
Vlastnosti osobní důchodové daně
8.6.
Současný stav přímých daní v EU
8.7.
Sazby daně z příjmů fyzických osob (2005)
8.8.
Sazby daně z příjmů fyzických osob (2006)
8.9.
Příspěvky na sociální pojištění
8.10.
Měření daňového zatížení práce
8.11.
Efektivní zdanění, progresivní sazby, klasický způsob výběru, daňová povinnost, rovná daň
8.12.
Negativní důchodová daň
8.13.
Přímé daně důchodové v praxi: daň ze zisku firem
8.14.
Problémy v rámci daně ze zisku firem
8.15.
Vliv daně na podstoupení rizika
9.
Přímé daně majetkové
9.1.
Přístupy ke zdanění majetku
9.2.
Typy majetkových daní
9.3.
Alternativní přístupy ke konstrukci dědických daní
10.
Teorie nepřímých daní
10.1.
Klasifikace nepřímých spotřebních daní
10.2.
Nepřímé daně spotřební
10.3.
Znalost ceny s/bez DPH
10.4.
Metody výpočtu DPH
10.5.
Nepřímé spotřební daně: daň z přidané hodnoty
10.6.
Klady a zápory DPH
10.7.
Princip země původu a princip země spotřeby
10.8.
Příklady stanovení DPH
10.9.
Základy charakteristiky DPH v členských státech EU
11.
Kam poplyne daňový výnos
11.1.
Fiskální federalismus
11.2.
Teorie cla
11.3.
Funkce a klasifikace cla
11.4.
Daňová konkurence vs. daňová koordinace a harmonizace
11.5.
Dvojí zdanění
11.6.
Metody zabránění dvojímu zdanění
11.7.
Jurisdikce
11.8.
Harmonizace, konkurence
11.9.
Daňové úniky
11.10.
Rozlišení forem mezinárodní daňové spolupráce (schéma)
11.11.
Daňové úniky a psychologie zdaňování (graf)

Úryvek

"1. přednáška
Definice daně
- mnoho definic, vyvíjí se v průběhu času
- daně, poplatky a půjčky jsou příjmy veřejných rozpočtů
- daň je forma příjmů veřejných rozpočtů, která se zákonně odčerpává část nominálního důchodu ekonomického subjektu na nenávratném principu podle předem stanovených pravidel
o má neúčelový charakter

- poplatek je peněžním ekvivalentem za služby poskytované veřejným sektorem
o je účelový, dobrovolný a nepravidelný
o je návratný ve smyslu obdržení protihodnoty ve formě veřejné služby

- půjčka je úvěrový příjem veřejných rozpočtů
o je to návratná, nepovinná a nepravidelná platba

Základní daňové charakteristiky
Daňová kvóta

daňový příjem
DK = = kolem 35 – 40 %
GDP

- v roce 2004 činila 36,6 %
o je zde tvrzení, že je menší
o do daňového příjmu započítává pouze příjmy z daní = 25 – 26 %
o pravdivější, když připočítáme sociální pojistné = 36,6 %

- 1 000 – přímé daně
- 2 000 – sociální zabezpečení
- 5 000 – nepřímé daně

- dílčí daňová kvóta
- den ekonomické/daňové svobody – loni konec května
- konstrukce a sazby osobní důchodové daně
- konstrukce a sazby firemní daně ze zisku
- sazby daně z přidané hodnoty
o DPH je v podstatě daní z obratu
o daň univerzální
- sazba akcízů
o spotřební daně
o akcíz – spotřební daň na vybrané specifické druhy zboží
 daň selektivní
- zdanění práce
- zdanění spotřeby"

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky, grafy a schémata o rozsahu cca 21 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26174
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse