Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny Palestiny v době vzniku Nového Zákona

Dějiny Palestiny v době vzniku Nového Zákona

Kategorie: Historie, Religionistika/Náboženství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje politickou a náboženskou situaci v Palestině v době vzniku Nového Zákona.
Věnuje se Herodu Velikému, způsobu volby jeho nástupců a protektuře v Judeji. Velmi okrajově popisuje zemědělství a sociální vrstvy té doby. Nejvíce prostoru věnuje popisu jednotlivých sekt v rámci židovského náboženství - Sámařané, Zéloté, Saduceové, Farizeové a Eséni.

Obsah

1.
Náboženská a politická situace
2.
Herodes, jeho nástupci a protektura
3.
Zemědělství a obyvatelstvo
4.
Jednotlivé proudy v židovství

Úryvek

"-Palestina :
-hl. zemědělství + řemeslo+ obchod
-za JK – 1400000 obyvtel
-chudá oblast – mladší synové odcházeli z domova – žoldnéři, častý hladomor
-nejúrodnější – Galilea
-pastevectví, pěstování oliv, fíků, datlí, vína…
-na zemědělství se v Palestině vztahovaly i náboženské předpisy (Dt24)
-vývoz oleje, oliv, fíků, trhy dobytčí, obilné, ovocné, s otroky
-soc. skupiny : 1. kněžská šlechta (veleknězi, členové velerady, majitelé velkostatků,velkoob.)
2. střední soc. vrstva (obchodníci, řemeslníci, zemědělci, kněží) 3. chudí (nejpočetnější, náde-
níci, zákoníci, žebráci, tělesně, mentálně postižení…)
-v křesťanství – sbírky na chudé (1. až za císaře Claudia)
-v NZ není jisté, jak to bylo s otroky (řec. Dulos – sužebník)

-židovské náboženské uskupení:

1. Sámařané
-z města Sámaří, přivrženci chrámu v Sidemu (pohřben Josef), oblast patřící kmenu Efrajim a
Manases
-za Heroda bylo Sámaří přestavěno, zvelebeno – jm. Sebaste (skutky 8, 5-15, evangelia)

2. Zéloté
-spojeno se jménem Juda Galilejský, blízko k farizeům,
-aktivity Judy Galilejského (§podmíněno hodně příkazem ke Quiritově soupisu, různé typy
daní, hl. činnost v judeji)
-jejich jediná autorita je Bůh, odmítání císaře, důležité je společenství, pak až národ
-za žid. Války – chtěli uskutečnit vládu boží – zabíjení pohanů v Palestině
-antiikonská koncepce - proti zobrazování vládců, zvířat..
-proti římu i jiným žid. Stranám

3. Saduceové
-původ od Sádka (velekněz za Davida), jen jeho potomci jsou praví kněží
-chtěli být bez viny, konat dobro, neúčastnit se bojů za svobodu, spolupracovali s římem
-hlavní oporou - chrám
-z bohatých měšťanských rodin, bezohlední k chudým
-saducej – synonymum pro nevěru, nevíru
-jejich moc slábne (v 1. st. Zboření chrámu, bez literatura)"

Poznámka

Práce z teologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9784
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse