Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny etiky a etikety - přednášky

Dějiny etiky a etikety - přednášky

Kategorie: Filozofie, Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný komplet přednášek o etice a etiketě a jejího vývoje od antiky po současnost a hlavně využití ve veřejné správě.

Obsah

1.
Úvod, základní principy etiky
2.
Obsah pojmu etika
a) Etika
b) Vědy
3.
Etika vAntice, Sokrates, Platón, Aristoteles
4.
Epikureismus, stoicismus a jeho představitelé
a) Řecká etika
5.
Principy raného křesťansvtí, křesťanská etika, scholastika
a) Patristika
b) Scholastika
c) Raná scholastika
d) Vrcholná scholastika
e) Scholastika
f) Etika vrcholného středověku
6.
Církevní reformátoři, protireformace
7.
Etika v období renesance a humanismu
8.
Utopičí socialisté, Machiavelismus
a) Thomas More
b) Thomas Campanella
c) Robert Owen
d) Nicollo Macchiavelli
9.
Etika novověku, filozofické směry
a) Osvícenství
10.
Podstata racionalismu, R. Descartes, B. Spinoza
a) Racionalismus
b) Rene Descartes
c) Baruch Spinoza
11.
Novověký empirismus, J. Locke
a) Novověký empirismus
b) John Locke
12.
Francouzské osvícentsví, J. J. Rousseau
a) Osvícenství
b) J. J. Rousseau
13.
Německá klasická filozofie, I. Kant
a) Immanuel Kant
14.
Individuální etika a její principy, utilitarismus, pragmatismus, instrumentalismus
a) Positivismus
b) Utilitarismus
c) Pragmatismus
d) Instrumentalismus
15.
Eeika autonomie, etika existencionalismu
a) Existencialismus
16.
Sociální etika a její principy, liberalismus, vliv CH. Darwina, neoliberalismus
a) Liberalismus
b) Neoliberalismus
17.
Socialismus, základní teze, L. Feuerbach, K. Marx
a) Ludwig Feuerbach
b) Karel Marx
18.
Principy křesťanské sociální nauky
19.
Svoboda a mravní jednání, svoboda vnější a svoboda vnitřní
20.
Determinismus a indeterminismus
21.
Morální rozvoj osobnosti
22.
Stádia morálního usuzování L. Kohlberga, vztahy mezi morálním usuzováním, jednáním a cítěním, význam svědomí a pocitu viny
23.
Dvě roviny etiky v oblasti práva a morálky
24.
Profesní etika, etické kodexy
25.
Hlavní princip etiky a podnikání, obsah a účel etikety, vztah etiky a etikety
26.
Etiketa ve veřejné správě

Úryvek

"14. INDIVIDUÁLNÍ ETIKA A JEJÍ PRINCIPY, UTILITARISMUS, PRAGMATISMUS, INSTRUMENTALISMUS

– po Hegelovi v 19.století prohlubování sociálních rozporů
– technologický pokrok ve vědě
– dělba práce – prohlubování soc.rozdílů
– otřesení důvěry ve správnosti tohoto pokroku
– snaha konstruovat systém myšlení
– zároveň i odpor proti systémovosti a rozumu
– vznik 2 protikladných proudů:
1. positivismus – důraz na vědecký přístup a objektivitu poznání
2. iracionalismus – což je opak 1

– ve 20.století se prohlubuje i pocit krize
– sociální vývoj, ukazuje nedokonalost zabránit tragickým procesům
– filosofie hledá východisko
a. novopotizivismus, pragmatismus = scientismus, rozum
b. příklon k člověku obdařeného citem a vůlí, Becksonova filosofie života, jsou iracionální a nedokazatelné, křesťanská filosofie, existencialismus

– pokusem o překonání této krize je fenomenologie = antiscientismus

Positivismus

AUGUSTO COMTE
– 19.st.
– proslul, přednášel filosofii, přírodní vědy (tím se zabýval),napsal Kurs positivní filosofie (vysvětlil způsob uvažování)
– zakladatel positivismu a sociologie (nauka o společnosti)

Vývoj vědění má 3 stadia:
1. teologické – lidé se snaží hledat prapříčiny, prapodstaty, a představují si je jako nadpřirozené činitele, vysvětlení pomocí Boha
2. metafyzické – lidé nahrazují nadpřirozené činitele abstrakcemi, hledání v přírodě původní síly, prapodstaty
3. pozitivní stadium – Comte se vzdává neřešitelné metafyziky, věnuje pozornost jen faktům
– pozorováním a zjišťováním fakt lze dojít k poznání zákonů, jimž se řídí skutečnost
– fakta jsou přitom jen fenomény, nemá ale smysl hledat její prapříčiny, stačí poznat jejich vztah k jiným faktům po stránce následnosti nebo podoby – možnost tak poznat budoucnost

– vědy řadí do soustavy podle metod a předmětů: nejobecnější a nejjednodušší je matematika – je exaktní, po ní následuje astronomie, fyzika, chemie, biologie, sociologie
– Comte navazuje na osvícence – na ideu „zdravého rozumu“ věří v možnost vědeckého poznání
– společenský pokrok je pokrok lidského rozumu, vývoj rozumu kráčí před vývojem sociálním a podminuje jej – pro marxisty nepřijatelné
– čím lez nahradit citové zdroje zavrženého náboženství a jak je zvýšit?
– vyloučením egoistických snah o spásu duše: vypěstováním sociálních citů a instinktů, altruistických citů (vnitřní potřeba konat dobra, jsou naučitelné), v tom je Comteho základ morálky
– místo kulta Boha – kult lidstva („velké bytosti“)
– v soukromém životě nahradit kult svatých kultem předků a v oficiálním životě kultem významných mužů
– hybnou silou tohoto náboženství lidskosti je láska jako princip, pořádek jako základ, pokrok jako cíl

Positivismus se ujal v empiricky orientované Anglii – zde prakticistická úcta k faktům a k utilistirickému pojetí vědy"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8696
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse