Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny knihoven a knihovnictví - poznámky z přednášek

Dějiny knihoven a knihovnictví - poznámky z přednášek

Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Jedná se o zevrubné poznámky z přednášek a promítaných prezentací z dějin knihoven a knihovnictví. Text popisuje dějiny knihoven od starověku až po moderní dobu se zaměřením na tradici českého a československého knihovnictví včetně jeho klíčových osobností.

Obsah

1.
Vznik písemností-dokumentová komunikace
1.1.
Egypt
1.2.
Babylonie a Asýrie
1.3.
Starověké Řecko
1.4.
Alexandrijská knihovna
1.5.
Knihovny v Římě a římské říši
1.6.
Kniha a knihovna v Byzanci
1.7.
Dějiny knihoven ve staré Číně
1.8.
Písmo a knihovny v předkolumbovské Americe a v Oceánii
1.9.
Knihovny islámského světa
1.10.
Začátky židovské knižní kultury
2.
Dějiny českých a moravských knihoven
2.1.
Období velkomoravské
2.2.
Čechy v 10.století
2.3.
Rozvoj církevních knihoven (12.-13.stol.)
2.4.
Vznik soukromých knihoven
2.5.
Vliv knihy ve 13. a poč.14. stol.
2.6.
Od pol. 14. st.
2.7.
Vývoj jednotlivých typů knihoven
2.8.
Od husitství do ½ 16.st.
2.9.
Doba pohusitská - Čechy
2.10.
Renesanční knihovny doby předbělohorské
2.11.
Jednota bratrská a její úloha v rozvoji české národní kultury
2.12.
Druhá polovina 16.století
3.
Středověké knihovny - dějiny knih a knihoven Evropy v období 5.-15. st.
3.1.
Rané období - 5. až 11.stol.
3.2.
Vrcholný středověk - 12.-15.století
3.3.
Italská renesance a knihovny 1300-1550
4.
Od středověku k novověku
4.1.
Rozvoj v jednotlivých evropských státech
5.
Šlechtické a měšťanské knihovny raného novověku
5.1.
Struktura a srovnání, popis a příklady
6.
Veřejné knihovny
6.1.
USA
6.2.
Odborné veřejné knihovny v českých zemích v 18. století
7.
Knihovny a knihovnictví v Československu
7.1.
Základy nového knihovnictví 1918 -1920
7.2.
Od roku 1929 do počátku 2. světové války
8.
Československé knihovnictví po 2.světové válce
8.1.
Období let 1945 - 1948
8.2.
Období let 1949 - 1968
8.3.
Období let 1969 - 1989
9.
Významné osobnosti a jejich dílo
9.1.
Zahraniční i české osobnosti knihovnictví

Úryvek

"5. ŠLECHTICKÉ A MĚŠŤANSKÉ KNIHOVNY RANÉHO NOVOVĚKU
Vliv renesance na českou společnost

Etablování měšťanských vrstev
rozvoj samostatnosti měst -- městská práva -- rostoucí sebevědomí měšťanstva
vliv protestantské morálky na rozvoj podnikání
renesanční důraz na vzdělání obecně a humanitní zvlášť – výuka klasických jazyků, jejich aktivní znalost, prozodické dovednosti a aktivní znalost děl antických autorů
rozvoj měšťanské vzdělanosti díky městským školám, gymnáziím, akademiím a univerzitám - učebnice, gramatiky, slovníky, antologie klasických autorů a florilegia
zakládání knihoven jako základního požadavku stoupenců humanistického a reformačního hnutí

Šlechtické knihovny
Zlatý věk vývoje přineslo až 17. století a doba baroka. V průběhu třicetileté války a po jejím skončení přichází do Čech řada evropsky významných rodů, které si ze své vlasti přivážejí starší knižní sbírky, umisťují je do koupených či darovaných sídel a na jejich základě budují rozsáhlé reprezentační fondy. Katolická domácí šlechta nezůstává nijak pozadu, v průběhu 17. a 18. století vznikly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku desítky velmi kvalitních a rozsáhlých knižních sbírek.
Přetrvává renesanční snaha fenoménu Bibliotheca universalis – ucelené vědění

Koncepce bibliotheca universalis - Zürich, 1545 – vychází Bibliotheca universalis Conrada Gesnera snažící se o zmapování všech v minulosti a současnosti působících lit. autorů a jejich literární produkce, kniha se měla stát současně příručkou pro knihovníky při zakládání a rozšiřování knihoven. Snaha obsáhnout kompletní lidské poznání v knihovně - knihovna se tak měla stát mikrokosmem v makrokosmu – zrcadlovým intelektuálním obrazem světa senzuálního.

Měšťanské knihovny
Měšťanské knihovny začaly vznikat na konci 16. století. Zprávy o těchto soukromých měšťanských knihovnách se dochovaly v soupisech majetku zesnulých měšťanů.
Na konci 16. století byly knihy stále ještě drahé. Např. Veleslavínův kalendář stál 2-3 kopy grošů – roční plat učitele by 4 kopy grošů. České měšťanstvo však bylo už v této době zámožné.
V chudších měšťanských rodinách měli většinou Bibli, případně další náboženské knihy. Byly vydávány i modlitební knihy malého formátu vázané v hedvábí, které si dámy vázaly za pás a byly součástí oděvu. Někdy vlastnily i knihy lékařské (Domácí lékař apod.) a lidové tisky (romány, povídky, bajky).
Nejstarší jádro měšťanských knihoven vzdělanců:
- vlastní nákup, dary přátel a spolužáků (dedikace)
- přípisky, komentáře, zápisy z přednášek
Dochování - pozůstalostní inventáře – nejčastější forma dochování informací o měšťanské knihovně
- zaměřeny zpravidla na ekonomickou hodnotu knižního celku – velmi stručný zápis jednotlivých titulů s odhadem ceny kvůli dědictví, proto podrobněji zapisovány pouze položky finančně zajímavější (knihy velkého formátu), dosti často knihy charakterizovány jen velmi povšechně a někdy i souhrnně (ein teutsches buch, truhla s knihami in octavo)
Fyzické dochování jen mimořádně a ne vždy jako kompletní celek – v drtivé většině případů je celek rozptýlen ve fondu větší knihovny (šlechtická, institucionální)
knihovna získána nákupem, odkazem nebo jako konfiskát
- možnost opětovného zcelení téměř nemožná, pouze na základě velmi podrobného průzkumu provenienčních záznamů (exlibris – rukopisné x grafické, supralibros, dedikace od druhé osoby, čtenářské přípisky)

Měšťanské knihovny - poslání
Většinou postrádají reprezentativní určení
- pokud plní funkci informačního zdroje pro tu kterou profesi, jsou utilitárně zaměřeny
- pokud profesní, většinou silně vyhraněné v určitém oboru
Jsou to knihovny vzdělanců činných v administrativě, lékařství, justici, ale rovněž knihovny větších obchodníků, někdy mají i reprezentativní určení (bohatí) – např. knihovna Fuggerů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25326
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse