Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny právnického stavu a profese

Dějiny právnického stavu a profese

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství - charakteristika činnosti republikového právníka, období pontifikálního monopolu (činnost pontifiků), světští právníci, příprava k právnické profesi, forma studia, právníci a soudní řečníci, advokáti, římská jurisprudence, osobnosti klasické jurisprudence. Úředníci a úřednictvo v antickém Římě - království (král, kněžské sbory), republika (základní zásady, princip volitelnosti, princip kolegiality, princip annuity, princip bezplatnosti, dělení, pravomoci, podmínky zvolení do funkce magistráta, jednotlivé republikánské magistratury), principát a dominát. Právnický stav v Evropě a jeho vzdělávání – od vzniku univerzity v Boloni do počátku novověku - ius statuendi, profesoři, vyučování, disputace, vazeba mezi teorií a praxí, akademické grady, vztah světského a církevního práva. Francouzská šlechta taláru - možnosti získání šlechtictví, úředníci, komisaři. Specifická cesta právnického stavu v Anglii - common law, královské soudy, pleaders (narrators, counters), attorneys, podoba studia v inns of court, právní vzdělání, právní literatura, solicitors, vliv panovníka na právnický stav, znalci civil law. Právnický stav v USA – historie a současnost - snaha o potlačení odborného právnického stavu a nahrazení laiky, county courts, první právníci, bar associations, massachusettský systém, delawarská metoda, soudci, Attorney general, úřady návladních, Nejvyšší soud USA, právnická literatura, vzdělávání právníků. Soudci a právní teoretici v nacistickém Německu - Gustav Radbruch, Bernd Rüthers, otázka míry vázanosti soudce při výkladu zákona a jeho aplikace. Příležitost k získání a uplatnění právnického vzdělání a právních vědomostí v Čechách do počátku 20. let 15. století (studenti a učitelé práv, úředníci, písaři a notáři) - získání vzdělání na UK, „právnické“ profese (hradští soudci, dvorští sudí, komorník, sok, smluvce, zemští úředníci, podkomoří, hofrychtéř královských měst, rychtář, veřejné notářství, právníci ve sféře kanonického práva (děkanové, probošti
biskupští oficiálové, generální vikáři). K problematice uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století - proces na šlechtických soudech, poručník, řečník, úřad královského prokurátora. Byrokratizace státního aparátu v pobělohorské době za vlády Josefa II. - česká dvorská kancelář, tajná rada a dvorská komora, krajští hejtmani, úřady královských měst, tendence směřující k byrokratizaci za vlády Marie Terezie a Josefa II., královské zemské gubernium, zřízení městských magistrátů. Právníci a jejich profese v Čechách a na Moravě v letech 1848 - 1918 - soudci, státní zástupci, notáři, advokáti. Právnické povolání v období první Československé republiky - soudci, státní zástupci, advokáti, notáři, profesní právnické univerzitní vzdělání.

Obsah

1.
Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství
2.
Úředníci a úřednictvo v antickém Římě
3.
Právnický stav v Evropě a jeho vzdělávání
4.
Francouzská šlechta taláru
5.
Specifická cesta právnického stavu v Angli
6.
Právnický stav v USA
7.
Soudci a právní teoretici v nacistickém Německu
8.
Příležitost k získání a uplatnění právnického vzdělání a právních vědomostí v Čechách do počátku
20.
let 15. století (studenti a učitelé práv, úředníci, písaři a notáři)
9.
K problematice uplatnění právních poznatků v Čechách a na Moravě v 15. a 16. století
10.
Byrokratizace státního aparátu v pobělohorské době za vlády Josefa II.
11.
Právníci a jejich profese v Čechách a na Moravě v letech 1848 - 1918
12.
Právnické povolání v období první Československé republiky

Úryvek

"Profesionalizace právnického stavu za římské republiky a císařství

– právníci původně nepředstavovali institucionalizovaný stav  kritérium, které je odlišovalo od neprávníků byla pouze znalost civilního nebo sakrálního práva
– za římské republiky ještě nelze mluvit o profesním stavu  ten se utváří až v podmín-kách principátu

– charakteristika činnosti republikového právníka:
– AGERE (žalovat, jednat)
– původně šlo o udílení právních rad zejména ohledně formální stránky vedení soudního procesu
– v polovině 2. století př. n. l. už právník klientovi nejen radil, ale sám jej zastu-poval v roli obhájce
– CAVERE (vyvarovat se)
– předcházení právním sporům – právníci radili, jaká pravidla je nutné dodržet a jaké náležitosti opatřit pro platné provedení právního úkonu
– obvykle právní listinu sami sepisovali (kautelární jurisprudence)
– významné bylo sestavování procesních formulí (legisactiones)
– s méně formálním procesem od 2. století př. n. l.  stává se jen vedlejší činností právníků a za principátu i neprávníků
– RESPONDERE (odpovídat)
– veřejné právní poradenství
– mohl jej využít soudce, úředník, i jakákoli soukromá osoba
– za republiky mělo zcela neformální povahu, za principátu – formální

– období pontifikálního monopolu:
– římský právnický stav má své počátky v prostředí náboženských hodnostářů
 z nich mají nejvýznamnější roli pontifikové – získali výlučné postavení v oblasti práva – ovládli výklad i aplikaci práva, protože jej pěstovali jako tajnou vědu
– hráli klíčovou roli ve starém, velmi formálním legisakčním procesu – vytvářeli žaloby a dlouho byli jedinými, kdo znal jejich správné použití
– činnost pontifiků:
– starali se o soudní kalendář (určoval, v jaké dny lze / nelze konat úřední úkony)
– každý rok vybírali ze svého středu jednoho, jemuž byla svěřena správa soukromého soudnictví
– jejich přítomnost byla nezbytnou součástí řady právních úkonů
– vedli sbírky žalobních formulí (libri pontificales) + vedli zvláštní zápisy shrnující poznatky z jejich praxe (commentarii pontificum)
– měli normativní pravomoc v rámci interpretační činnosti založené na Zákonu 12 desek"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5825
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse