Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny státu a práva - přednášky

Dějiny státu a práva - přednášky

Kategorie: Historie, Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovaný cyklus přednášek z oblasti dějin státu a práva, kde je zahrnut vývoj práva v hlavních evropských státech a mocnostech od antiky po počátek 20. století. Opominuty nejsou Francká říše, Německo, Anglie a další, ale také Spojené státy americké a vývoj na území našeho státu. Jednotlivé přednášky mají rozsah 2 až 6 stran.

Obsah

1.
Úvod
a) Ranné právo
b) Předstátní společnost
c) 10000 př.n.l.
2.
Ranné státy
a) Mezopotámie
b) Starověký Egypt
c) Chetité
d) Starý Izrael
3.
Starověké Řecko
a) Mykénské Řecko
b) Homérské období
c) Ranné Řecko
d) Sparta
e) Athény
f) Období klasického Řecka
4.
Řím
a) Královský Řím
b) Období republiky
c) Období principátu
d) Období dominátu
e) Zánik Západořímské říše
5.
Vztah státu a církve
a) Východořímská říše
b) Západořímská říše
c) Německo
d) Švýcarsko
e) Francie
f) Anglie
g) Francie
h) Amerika
i) Francie
j) Rakousko
k) Itálie
6.
Francká říše
a) Doba Karla Velikého
b) Rozdělení Francké říše
c) Právo
7.
Německé právo
a) Svatá říše Římská
b) Ústavně právní vývoj raného novověku
c) Prusko – (Braniborsko-Prusko)
d) Německo
e) Nacistické Německo
8.
Francouzské právo
a) Absolutismus
b) Velká francouzská revoluce
c) Republiky
9.
Anglické právo
10.
Americké právo
a) Koloniální údobí
b) Dokumenty
c) Další vývoj
11.
Itálie
12.
Východní Evropa
a) Kyjevská Rus
b) Právo
c) Sovětský svaz
13.
Vývoj v Čechách
a) Český přemyslovský stát
b) Právní vývoj v husitství
c) České právo za vlády Jagellonců
d) Obnovené zřízení zemské
e) Tereziánské reformy, Josefínské reformy:
f) Kodifikace trestního práva v 18. století
g) ABGB
h) Rakouský ústavní vývoj v 19. století
i) Ústava z r. 1920

Úryvek

"7. NĚMECKÉ PRÁVO

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
- translace impéria (není diskontinuita), vše je kontinuitní, přeneseno na Východofranskou říši – král východních Franků, král Němců – označení ze strany papeže

- Sasové – centrum obnovené říše – Otonská či Saská dynastie – Oto I., II., III.

Dostala přídomek svatá, protože zde působilo kř. (má být univerzální kř. monarchií – má shrnovat západní kř. Panovník říše měl být ochráncem Z.kř.- má mocenský charakter). Panovník
- zastupuje říši navenek
- má nejvyšší soudní moc (soudní moc je prvořadá moc)
- je nejvyšším lenním pánem
- svolává říšské sněmy
- má výsadní práva – král.regály

KONSTITUCIO DE REGALI – 12.st. – právo razit mince, atd. Společně s papežem může zakládat univerzity, může legitimovat nemanželské děti, má právo básnické korunovace

Kurfiřtské kolegium – 7 členů – 4 svět.moc, 3 duch.moc (arcibiskup mohučský, kolínský,trevírský, falckrabě rýnský, vévoda saský, markrabě braniborský, český král – arcičíšník)

BULA VENERABILEM - pravidla volby - Inocenc III. - 1198 - upravoval základy volby, pravidlo jednomyslnosti

ZLATÁ BULA – 1356 – Karel IV. – prvořadá ústavní významnost, kvórum 4 hlasů = potřebná většina pro zvolení.

Pro úřady platí, že jsou dědičné nebo vázané na určité postavení.
Kancléř = arcibiskup mohučský
Dvorská rada je poradním orgánem panovníka
Říšský sněm – 3 kurie:
1. kurie kurfiřtů
2. kurie říšských knížat – hlasy virilní – vázány na určitý úřad nebo majetek
3. kurie měst – nemají rozhodující význam  až v 17.st. Vestfálským mírem získala větší význam
3 kurie se musí dohodnout – dohoda vytváří říšské dobrozdání - císař připojil sankci (souhlas) » vznikají zákonná opatření (sněmovní usnesení)
„Císař a říše“ – říše – nejmocnější – kolegium kurfiřtů.

Decentralizace – lenní přímus = nutnost znovuudělit léno (do roka a do dne) » nemůže si léno přivlastnit po vymření rodu, panovník tím přichází o majetek. Neexistence pevné soustavy ústředních úřadů a příliš silná pozice duch.knížat. Dochází k tomu, že někteří panovníci se zříkají svých říšských práv = výprodej říšských práv.

CONFOE DA RATIO CUM PRINCIPIBUS ECCLESIASTICIS – 1220 – listina – přechod některých práv do rukou duch.velmožů – nárok na světská léna

STATUTUM INFAVOREM PRINCIPUM – 1231 – listina – panovník se zříká měst (protiměstská politika)

ZLATÁ BULA SICILSKÁ – Fridrich II. Štauf – vydáno za jeho vlády

ZLATÁ BULA – 1356 – Karel IV. – byl Čechám otcem a říši otčímem, výsada ve prospěch kurfiřtů – plná zemská výsost – neomezení vládci na svém lenním území – mají královské regály

Udělení 2 výsad kurfiřtům:
IUS DE MNON APELANDO – nemohlo se odvolat od kurf.soudů k říš.soudům, soudní výsada
IUS DE MNON EVOKANDO – reakce – panovník může vztáhnout jakýkoliv případ k sobě – toho se teď vzdává, nemá rozhodovací pravomoc.
Snaha o reformu církve, pak říše."

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8695
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse