Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Deskripce a komparace parlamentu Rakouska a Slovinska

Deskripce a komparace parlamentu Rakouska a Slovinska

Kategorie: Politologie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Cílem této bakalářské práce je parlamenty Rakouska i Slovinska hlouběji popsat, a následně je v klíčových oblastech porovnat. Pozornost je věnována nejen formální struktuře, ale také analýze parlamentních funkcí, i pravomocí. Práce se dále snaží o zařazení obou parlamentů do základních klasifikací a typologií.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecná klasifikace a typologie parlamentů
3.
Ústavní vývoj a vymezení parlamentu Rakouska a Slovinska
4.
Obecná charakteristika parlamentu Rakouska a Slovinska
5.
Charakteristika dolních komor Rakouska a Slovinska
5.1
Způsob volby do dolní komory
5.2
Struktura dolních komor
5.2.1
Předsednictvo
5.2.2
Vnitroparlamentní stranická organizace
5.2.3
Organizační struktura
5.2.4
Postavení členů
5.3
Pravomoci a funkce dolních komor
5.3.1
Zákonodárná a ústavodárná funkce
5.3.2
Kontrolní funkce
5.3.3
Další funkce a pravomoci
6.
Charakteristika horních komor Rakouska a Slovinska
6.1
Způsob volby do horních komor
6.2
Struktura horních komor
6.2.1
Předsednictvo
6.2.2
Vnitroparlamentní stranická organizace
6.2.3
Organizační struktura
6.2.4
Postavení členů
6.3
Pravomoci a funkce horních komor
6.3.1
Zákonodárná a ústavodárná funkce
6.3.2
Další funkce a pravomoci
7.
Závěr

Úryvek

"4. Obecná charakteristika parlamentu Rakouska a Slovinska

Parlamenty obou zemí jsou tvořeny dvěma komorami. V Rakousku je dolní komora označována jako Národní rada, horní jako Rada spolková. Slovinsko využívá pro dolní komoru termínu Státní sbor, pro druhou komoru užívá označení Státní rada.
Národní rada je složena ze 183 poslanců , kteří jsou voleni v tajných volbách založených na rovném přímém a osobním volebním právu v souladu s principy proporcionálního zastoupení. Funkční období Národní rady trvá čtyři roky ode dne jejího prvního zasedání. Všechna zasedání jsou veřejná, případné vyloučení veřejnosti může být navrženo pouze předsedou nebo jednou pětinou členů Národní rady a Národní rada jako celek to musí odsouhlasit. Komora je usnášeníschopná v případě, že je přítomna alespoň jedna třetina poslanců. Národní rada může být rozpuštěna v souvislosti s nadcházejícími volbami, spolkovým prezidentem na návrh spolkové vlády nebo v případě, že se sama rozhodne k takovému kroku přistoupit. Národní rada si také ze svého středu volí své předsednictvo a vytváří pomocné a poradní orgány.
Spolková rada je tvořena zástupci všech devíti spolkových zemí, přičemž jejich počet je přímo úměrný počtu obyvatel jednotlivých spolkových zemí. Spolková rada je volena nepřímo zemskými sněmy a nemá stálý počet členů. V současné době je složena ze 62 zástupců. Její hlavní úlohou je reprezentace zájmů jednotlivých spolkových zemí. Narozdíl od Národní rady, jejíž zasedání jsou přerušována volbami, zasedá Spolková rada trvale, bez přerušení. I Spolková rada má své předsednictvo a další pracovní orgány.
Obě komory společně zasedají v podobě tzv. Spolkového shromáždění ve striktně stanovených případech jako je inaugurace nově zvoleného spolkového prezidenta, přijetí rozhodnutí o vyhlášení války, rozhodování o referendu o odvolání spolkového prezidenta před koncem jeho funkčního období či zahájení procesu obžaloby prezidenta tzv. impeachmentu. Spolkovému shromáždění střídavě předsedá předseda Národní a Spolkové rady.
Slovinský Státní sbor tvoří devadesát poslanců, kteří jsou voleni pomocí poměrného volebního systému ve všeobecných, rovných, přímých a tajných volbách, přičemž členem Státního sboru je vždy i jeden poslanec italské a maďarské národnosti. Funkční období je stanoveno na čtyři roky, může však být z důvodu probíhajícího výjimečného či válečného stavu prodlouženo. Státní sbor je schopný se usnášet, je-li přítomna na schůzi prostá většina poslanců. Státní sbor si také na začátku svého volebního období volí své předsednictvo a vytváří pracovní orgány, které mu pomáhají v jeho činnosti. Státní sbor může být rozpuštěn pouze prezidentem republiky, a to v případech stanovených v článcích 111 a 117 ústavy. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a grafiku.
Masarykova univerzita v Brně - Fakulta sociálních studií, Katedra politologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15536
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse