Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Deviace v oblasti sexuálního chování

Deviace v oblasti sexuálního chování

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se zabývá deviacemi v oblasti sexuálního chování. Popisuje jednotlivé deviace, zejména deviace v aktivitě, v objektu, kombinované a polymorfní sexuální deviace, včetně sexuální deviace u žen, i sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou. Věnuje se etiologii, diagnostice a nedeviatním pachatelům deliktů sexuálního charakteru. Informuje o sexuální delikvenci a lidech se sexuální odchylkou. Zmiňuje nejen psychosexuální vývoj sexuálních deviantů a léčbu sexuálních delikventů, ale také terapie zaměřené na osoby se sexuálními deviacemi.

Obsah

1.
Deviace v oblasti sexuálního chování
1.1.
Dělení dle MKN 10
1.1.1.
Sexuální dysfunkce
1.1.2.
Poruchy sexuální identity
1.1.3.
Abnormity sexuální preference (parafilie)
1.1.4.
Psychologické problémy se sexuálním vývojem a orientací
1.1.5.
Speciální problémy sexuálního života
2.
Sexuální deviace
2.1.
Deviace v aktivitě
2.1.1.
Voyeurismus
2.1.2.
Exhibicionismus
2.1.3.
Frotérismus
2.1.4.
Tušérství
2.1.5.
Patologická sexuální agresivita
2.1.6.
Homosexuální agrese
2.1.7.
Agresivní sadismus
2.1.8.
Sadismus a masochismus
2.1.9.
Jiné deviace v aktivitě
2.2.
Deviace v objektu
2.2.1.
Pedofilie
2.2.3.
Hebefilie a efebofilie
2.2.4.
Incest
2.2.5.
Fetišismus
2.2.6.
Transvestitismus
2.2.7.
Jiné deviace v objektu
2.3.
Kombinované a polymorfní sexuální deviace
2.4.
Sexuální deviace u žen
2.5.
Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou nebo nemocí (MKN-10 F52)
2.6.
Determinanty normálního a deviantního psychosexuálního vývoje
3.
Etiologie
3.1.
Evolučněbiologické modely
3.2.
Genetické modely
3.3.
Hormonální a neurochemické modely
3.4.
Neuroanatomické a neurofyziologické modely
3.5.
Behaviorální modely
3.6.
Psychoanalytické modely
3.7.
Psychopatologické modely
3.8.
Model poruch dvoření
3.9.
Sociologické a kriminologické modely
4.
Diagnostika
4.1.
Psychodiagnostické metody
4.2.
Psychofyziologické metody
5.
Nedeviantní pachatelé deliktů sexuálního charakteru
6.
Sexuální delikvence a lidé se sexuální odchylkou
7.
Psychosexuální vývoj sexuálních deviantů
7.1.
Průběhové formy psychosexuálního vývoje sexuálních deviantů
7.2.
Čtyři způsoby intrapsychického vyrovnání se s deviací
7.3.
Po první deviantní aktivitě - tři možné typy dalšího vývoje
8.
Léčba sexuálních delikventů
8.1.
Terapie zaměřená na osoby se sexuálními deviacemi
8.1.1.
Kontext terapie
8.1.2.
Psychoterapie 1. Individuální a skupinová psychoterapie
8.1.3.
Možné komplikace terapie

Úryvek

"SEXUÁLNÍ DEVIACE
= nutné přesněji vymezit sexuální preference, které lze považovat za normální  stanovení kritérií není snadné a není ani jednoznačné.
Podstata deviace = odlišná (atypická) struktura sexuální motivace (výhradně v intrapsychických charakteristikách jedince)  umožňuje, podmiňuje či modifikuje i vnější projevy sexuální poruchy v podobě deviantního chování.
Předpoklady:
1) biologické faktory (jejich charakter a mechanismy působení zatím nebyly plně objasněny)
2) neexistuje kontinuita mezi deviací a normou - lidé nejsou „méně“ nebo „více“ deviantní, jsou deviantní nebo nedeviantní
3) SD je celoživotní a trvalou charakteristikou individua Þ léčbou, trestem ani jinými prostředky nelze změnit sexuální preferenci - lze pouze modifikovat sexuální chování, tedy vnější projevy sexuální preference
- existují lidé, kteří jsou pro svou odchylnou sexuální motivaci vnitřně disponováni menšinově a že tato jejich odchylnost může být pro mnohé z nich (a eventuálně i pro jejich okolí) zdrojem celoživotních problémů.
Delikvence sociální = odchylka od očekávaného standardizovaného a institucionalizovaného chování, které předepisuje sociální norma, platná v určitém sociálním útvaru; zejména nedodržování norem, jejichž zachovávání je považováno za nutné k udržení koheze a stability příslušného celku
Deviace sociální = (z lat. deviatio = odchylka, úchylka) - porušení nebo podstatná odchylka od některé soc. normy chování nebo od skupiny norem; nerespektování požadavků, které na individuum nebo skupinu klade určitá norma nebo soubor norem. DS nelze ztotožňovat s trestnou činností, která je pouze jednou z jejích forem, ani s protispolečenským chováním, i když většina forem soc. chování pokládaných za deviantní tuto povahu obvykle má.
Klasifikovat sociální deviaci můžeme z mnoha hledisek, například:
1. podle oblasti soc. života, v níž vzniká (ekon., polit., právní, mravní aj.)
2. podle povahy sankce, jíž je porušení normy stíháno (od trestní sankce po vnitroskup., např. v podobě omezené komunikace, ostrakizmu, bojkotu)
3. podle stupně rozšíření
4. podle soc. skupin a kategorií, v nichž je nejfrekventovanější (např. kriminalita „bílých límečků“, delikvence mladistvých apod.)
primární = porušení pravidla nebo normy na základě původního podnětu, impulsu či soc. situačního, psychologického nebo fyziologického zdroje.
sekundární = důsledek reakce individua na označení, etiketizaci jeho chování jako chování deviantního. Jedná se vlastně o zdvojenou reakci: je to reakce aktéra na reakci veřejnosti na jeho primární deviaci - může se stabilizovat, stereotypizovat a vést k akceptaci deviantní role."

Poznámka

Práce obsahuje schéma.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16951
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse