Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Diskriminace na základě pohlaví

Diskriminace na základě pohlaví

Kategorie: Právo, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se zabývá diskriminací na základě pohlaví a s ní souvisejícími společenskými problémy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a charakterizovány jednotlivé typy diskriminace, přičemž je největší pozornost věnována diskriminaci zakládající se na rozdílnosti v pohlaví. Následně jsou popsány právní předpisy, které se k dané problematice vztahují a které jsou uplatňované jak v České republice, tak v Evropské unii. V praktické části je pak představen případ, který spočíval v přímé diskriminací v odměňování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní pojmy
3.
Diskriminace a její formy
3.1
Pozitivní diskriminace
3.2
Negativní diskriminace
3.2.1
Přímá diskriminace
3.2.2
Nepřímá diskriminace
3.2.3
Skrytá diskriminace
3.3
Diskriminace na základě pohlaví
3.4
Historický vývoj
3.5
Diskriminace při vstupu do zaměstnání
3.6
Zásada stejné odměny za práci stejné hodnoty
4.
Právní předpisy týkající se diskriminace
4.1
Listina základních práv a svobod
4.2
Zákoník práce
4.3
Evropské právo
4.4
Antidiskriminační zákon
5.
Praktická část
6.
Závěr
7.
Použité zdroje

Úryvek

"3.2.2 Nepřímá diskriminace
Jedná se o jednání (opomenutí), kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí nebo použitý postup zaměstnavatele znevýhodňuje či zvýhodňuje zaměstnance vůči druhému na základě rozlišování dle katalogu diskriminačních důvodů. Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního stavu je také zároveň opomenutí k přijmutí opatření, která jsou nepostradatelná k tomu, aby jedinec, který je zdravotně postižený, měl možnost vykonávat pracovní činnost.

3.2.3 Skrytá diskriminace
Skrytá diskriminace vytváří zcela zvláštní skupinu, týká se např. dnes dosti frekventovaného jevu rozdělování na typicky ženská a mužská zaměstnání. S touto skutečností souvisí problematika nerovného odměňování za stejně vykonanou práci

Výše jsem uvedl hlavní formy diskriminace. Diskriminaci jako takovou je možné rozdělit dle několika hlavních sociálních problematik, ve kterých se proti diskriminaci nejvíce bojuje. Ta se zde však vyskytuje ve velké míře. Jedná se o následující typy diskriminace:

A. Diskriminace na základě pohlaví
B. Věková diskriminace
C. Rasová diskriminace
D. Diskriminace zdravotně postižených

Všechny uvedené typy jsou velmi problematické. Dále bych chtěl v mém assignmentu podrobněji rozebrat, popsat diskriminaci na základě pohlaví. Myslím si, že tato problematika byla v zejména v minulosti dosti dlouhou dobu rozebírána a řešena. Problém emancipace žen se objevuje od skončení 1. světové války (tím myslím hlavní proud, samotná emancipace se objevuje již dříve). Při řešení praktického právního případu se budu rovněž zabývat touto problematikou, konkrétně rovností v odměňování žen a mužů. Což je skutečnost, jenž je dosti často diskutovaná a probíraná nejen ve společnosti ale i v médiích.

4. Diskriminace na základě pohlaví
4.1 Historický vývoj
Diskriminace zakládající se na rozdílnosti v pohlaví vznikala a utvářela se dlouhou dobu v minulosti. Kořeny této problematiky sahají daleko hlouběji a dále, než si možná většina populace uvědomuje. Zcela jistě totiž sahají až do pravěku. Domnívám se, že diskriminace i když zprvu zcela neuvědoměle se vyvíjela ruku v ruce s prvopočátkem vývoje člověka. Mužská populace byla odnepaměti přece ta, která byla fyzicky daleko více zaměstnávána. Její hlavní prioritou bylo zajistit obživu pro sebe, zejména však pro svou rodinu, potomky. Úkoly a přednosti ženské populace byly ve zcela odlišných odvětvích v těchto prvobytných společnostech. I když to trvalo poměrně dlouhou dobu, tyto společnosti se vyvinuly a velmi podstatně změnily tvář a do dnešní podoby. Velkou zásluhu na této skutečnosti má technický a technologický pokrok, na který nesmíme zapomenout. S postupem času začínala poptávka po ženách do zaměstnání velmi růst. Je to dosti pochopitelné. Existují totiž faktory, ve kterých mají ženy nad muži jednoduše navrch. Ve fyzické síle je porovnání zbytečné. Např. ve zručnosti a jemné mechanické práci je tomu již jinak. Nejen pouze postavení žen v pracovních otázkách bylo ovlivněno zejména danými politickými poměry."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, BA (Hons) in Business Management,
písemná práce k modulu Základy veřejného a soukromého práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20936
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse