Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dlouhodobý majetek 1/2

Dlouhodobý majetek 1/2

Kategorie: Finance, Účetnictví, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Dlouhodobý majetek zahrnuje - dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, půjčky poskytnuté účetní jednotkou s dobou splatností delší než 1 rok, cenné papíry a podíly se splatností delší než 1 rok, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podnik v souladu s obchodním zákoníkem. Dlouhodobý nehmotný majetek - zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwille. Dlouhodobý hmotný majetek - oceňování majetku (pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, vlastními náklady), reprodukční pořizovací cena se používá při oceňování v případech (darování, vytvoření dlouhodobého majetku vlastní činností, jestliže vlastní náklady jsou vyšší než reprodukční pořizovací cena, bezúplatného nabytí na základě smlouvy o koupi najaté věci, nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku nově zjištěného a dosud nezachyceného v účetnictví. Vlastní náklady - v účtové třídě 0 se účtuje o (pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, poskytnutých zálohách na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, oprávkách k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, opravných položkách k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku, o dlouhodobém finančním majetku. V účtové třídě 0- Dlouhodobý majetek, účtuje účetní jednotka (o majetku, ke kterému má právo vlastnictví nebo právo hospodaření, o koupeném movitém dlouhodobém majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá, o najatém majetku, který může účetní jednotka, která je nájemcem tohoto majetku, odepisovat na základě smlouvy s vlastníkem po dobu trvání nájemní smlouvy, pokud předmětem této smlouvy je soubor zároveň movitých i nemovitých věci využívaných nájemcem pro zajištění příjmů po celé zdaňovací období jako celek, která je nájemcem, o technickém zhodnocení, jež odepisuje, je-li to podloženo písemnou smlouvou s pronajímatelem, o nehmotné majetku, k němuž účetní jednotka nabyla právo užívání od jiné osoby, o vypůjčeném dlouhodobém hmotném majetku. Mezi výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, jež tvoří vstupní cenu majetku, patří (výdaje na přípravu a zabezpečení investic, průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce, platby za expertízy, patentové rešerše, odměny za zprostředkování, dopravné, montáž, clo, správní poplatky, apod.. Do vstupní ceny dlouhodobého majetku se nezahrnují - smluvní pokuty, úroky z prodlení a peněžní náhrady škod související s investiční výstavbou, popř. jiné sankce vyplývající ze smluvních vztahů, výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku. Dlouhodobý majetek se pořizuje - koupí, vytvořením vlastní činností, bezplatným nabytím (darováním), přeřazením z osobního užívání. Drobný nehmotný a hmotný majetek - účtování (jako pořízení zásob, jako pořízení dlouhodobého majetku).

Poznámka

Přednáškový materiál z účetnictví.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4218
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse