Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Druhá světová válka (1939-1945)

Druhá světová válka (1939-1945)

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje druhou světovou válku rok po roku. Detailně rozebírá začátek i konec oné války.

Obsah

1.
1939
2.
1940
3.
1941
4.
1942
5.
1943
6.
1944
7.
1945

Úryvek

"ZAČÁTEK VÁLKY

- 1. 9. 1939 napadly německé jednotky Polsko, záminka pro útok byla ale falešně vytvořená
(skupina německých vojáků převlečených do polských uniforem napadla radiovou stanici v Gliwitzi → Hitler potřeboval záminku k boji a tak předstíral, že je sám poláky napaden)

- VB a Francie vyzvaly Německo ke stažení jednotek, ale Německo nereagovalo a tak 3. září 1939
vyhlásily válku Německu (USA zůstalo neutrální a Itálie se prohlásila za neválčící stát)
- Německo hodlalo použít taktiku Bleskové války a invaze do Polska byla velice rychlá, současně
Rudá armáda napadla Polsko z východu
- Hitler se domníval, že se válka rychle rozhoří, ale britové ani francouzi vojensky nepomohli
napadenému Polsku → „Podivná válka“ / „Válka v sedě“, následující den, ale vypukli boje:

• Britové - operovali jen na moři → začala tzv. bitva o Atlantik – britská blokáda Německa
• Francouzi - letecké bitvy a obsazení pevností na tzv. „Maginotově linii“ (hranice Francie a Německa)

• Polsko - kvůli naprosté převaze němcu a následnému napadení z druhé strany rusy 17.11.,
kteří obsadili východ, bylo Polsko nuceno 28. září kapitulovat

• SSSR - sovětská armáda vstoupila do pobaltských republik → v červnu 1940 byli Litva,
Estonsko a Lotyšsko násilně připojeni, později i Bukovina (část Rumunska)
- SSSR se snažilo dohodnout s Finskem, ale oni nereagovali a došlo ke konfliktu
→ Sovětsko-finská válka - Zimní válka (listopad 1939 - březen 1940) - rusové
měli převahu, ale mrazy je značně omezovaly, nakonec uzavřen mír
- za tento útok bylo SSSR vyloučeno ze Společnosti národů

1940

Skandinávie ZÁPADNÍ FRONTA
- po vypuknutí války se VB společně s Francií rozhodla, že proti Německu bude uplatňovat
hospodářskou blokádu, jenže v případě blokády neexistuje neutrální země - buď Němcům neprodává, pak je na straně Spojenců, anebo Němcům prodává, pak je však na straně Německa
- nejdůležitější surovinou byla pro Německo železná ruda ze Švédska, to se prodávat nebránilo,
protože věděli, že kdyby odmítli německé vojsko by si pro suroviny došlo

- velkým problémem se tak stala neutralita Skandinávie:

• Norsko - nálety prováděné z tohoto území mohou nejvíce ublížit VB
• Dánsko - bylo zase velikým nebezpečím pro Německo, neboť kdyby bylo obsazeno
nepřítelem, mohli rázem vážně ohrozit nejprůmyslovější část Německa
→ Němci obsadili Dánsko a pak i Norsko - kapitulovalo

Státy Beneluxu
- západní tažení od května do června 1940

1. fáze - Německo se rozhodlo preventivně obsadit státy Beneluxu (Belgie, Nizozemí, Lucembursko)
2. fáze - bitva o Francii: Němci obešli Magintovu obrannou linii a postupují do nitra země

• Belgie - kapitulovala
• Itálie - vstoupila do války po boku Německa (Itálie kladla nároky na Středomoří)
• Francie - obsazena německým vojskem → konec západní fronty
Velká Británie "Ostrov svobody"
- přestože zůstala na boj proti nacistům sama, tak Churchill odmítl politiku usmiřování, raději bude
bojovat až do konce
- Hitler plánoval vylodění v Británii, nejprve ale potřeboval ovládnout vzdušný prostor → Letecká
bitva o Anglii proti německé Luftwaffe (německé vzdušné síly) s britským královským letectvem RAF, které se skládalo z kanadských, belgických, polských a československých jednotek
- Británie uhájila svoji samostatnost a Německo muselo odložit plánované vylodění na neurčito

• Itálie - neúspěšně se snažila obsadit Řecko, ale útok byl odražen
• Maďarsko a Bulharsko - přidaly se k Německu jako satelitní spojenci

1941

Balkán
(Jugoslávie, Bulharsko, Albánie, Řecko, Rumunsko)
- Hitlera vedly k balkánskému tažení a) vytvoření nástupního území pro napadení SSSR
b) získání ropných polí v Rumunsku

• Jugoslávie - během 14 dnů němci zemi obsadili (taktika bleskové války)
• Chorvatsko - fašista Pavelič vyhlásil „nezávislý“ chorvatský stát ve spojenectví s Hitlerem
• Srbsko - pod vedením Mikajloviče vedly boj proti Německu
• Řecko - kapitulovalo

- po obsazení jihovýchodní Evropy byl vytvořen nástupní prostor pro útok na SSSR ( → Velká vlastenecká válka)

SSSR VÝCHODNÍ FRONTA
- SSSR uzavřel dohodu s Japonskem o neutralitě (vyhnul se tak útoku na 2 frontách)
- 22.6. 1941 Německo bez vyhlášení války přepadlo Sovětský svaz tzv. operace Barbarossa (Rudovous)
- použil taktiku bleskové války, Stalin vůbec něco takového nečekal

Bitva o Moskvu (operace Tajfun)
- Hitler chtěl útok na Moskvu dovršit, ale mráz zabránil pohybu tanků, toho využil Stalin - sovětská
Rudá armáda přešla do protiofenzívy
- němci kvůli počasí a celkovému vyčerpání vojska zastavili útoky
(Taktické chyby Hitlera: roztříštěni sil ve válce na mnoha frontách a oddálil se termín útoku na SSSR)"

Poznámka

Práce obsahuje odkazy na obrázky, nelze určit přesný počet stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28809
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse