Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním - bakalářská práce

Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním - bakalářská práce

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato bakalářské práce analyzuje podmínky vzdělávání a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se zaměřením na jedince s chronickým onemocněním. Na základě této analýzy doporučuje přístupy k žákům, studentům této skupiny v pedagogické praxi i při jejich orientaci na povolání. Šetření bylo zaměřeno na osoby s Wilsonovou chorobou.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Zdravotní postižení
3.1
Vymezení terminologie řešené problematiky
3.2
Lidé se zdravotním postižením
3.3
Charakteristika zdravotního znevýhodnění
3.4
Úsilí o vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
3.5
Chronická onemocnění a jejich klasifikace
3.6
Lidé s chronickým onemocněním
4.
Edukace a pracovní uplatnění
4.1
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
4.2
Osoby se zdravotním znevýhodněním na trhu práce
5.
Wilsonova choroba
5.1
Historie
5.2
Patogeneze, genetika a výskyt v populaci
5.3
Klinický obraz nemoci
5.3.1
Neurologická forma nemoci
5.3.2
Jaterní forma nemoci
5.3.3
Psychiatrická forma nemoci
5.3.4
Ostatní formy projevu onemocnění
5.4
Léčba Wilsonovi choroby
5.5
Edukace, pracovní a sociální hlediska uplatnění osob s diagnosou Wilsonovy choroby
6.
Edukace a profesní uplatnění osob s Wilsonovou chorobou
6.1
Výsledky výzkumu a jeho analýza
6.1.1
Zastoupení pohlaví ve výzkumu
6.1.2
Stáří respondentů
6.1.3
Místo narození respondentů
6.1.4
Nejvyšší dosažené vzdělání
6.1.5
Diagnosa Wilsonovy choroby
6.1.6
Příznaky onemocnění a současný zdravotní stav respondentů
6.1.7
Zdravotní omezení respondentů
6.1.8
Přístup okolí k nemocným Wilsonovou chorobou
6.1.9
Edukace osob s Wilsonovou chorobou
7.
Závěr
8.
Použitá literatura
9.
Přílohy
9.1
Dotazník

Úryvek

"5 WILSONOVA CHOROBA
Wilsonova choroba (hepatolentikulární degenerace) je relativně vzácné onemocnění. Kapitola zabývající se její problematikou byla vypracována dle poznatků prof. MUDr. Zdeňka Marečka, DrSc. (1996).
V patogenezi choroby se kombinují dva faktory: vnitřní – genetický defekt a faktor zevní – měď. Příčinou onemocnění je toxické působení mědi, v čemž se podobá hemochromatóze, kdy dochází k nadměrnému vstřebávání železa a jeho ukládání v orgánech.
Choroba má proti jiným některá specifika. Především je to její léčitelnost, což je u genetických defektů zatím vzácností. Léčení je natolik úspěšné, že může zcela zastavit progresi onemocnění a při včasném zahájení dokonce zabránit manifestaci genetického defektu. Nepoznané onemocnění však vede rychle ke smrti nebo ireverzibilnímu poškození nemocného.
Měď má klíčové postavení v patogenezi Wilsonovy choroby. Proto pochopení metabolismu mědi je nezbytné pro porozumění patogeneze onemocnění.

5.1 Historie
Onemocnění bylo pravděpodobně známé již ve starověku a někteří autoři, podle vyobrazení a vyšetření mumie, uvažují o tom, že egyptský faraón Tutanchamon zemřel na tuto chorobu.
Označení choroby je odvozeno od jména v Americe narozeného a ve Velké Británii pracujícího neurologa Samuela Alexandra Kinnier Wilsona, který roku 1912 popsal familiární onemocnění postihující játra a centrální nervový systém.
Pokrokem pro diagnostiku bylo zjištění Mandelbrota, že v moči nemocných je vysoký obsah mědi.

5.2 Patogeneze, genetika a výskyt v populaci
Příčinou původu onemocnění, které vede u Wilsonovy choroby k poškození tkání, je kumulace a toxický efekt mědi. V orgánech nemocných osob je nahromaděno extrémní množství mědi.
Nahromadění nadměrného množství mědi v řadě orgánů, především v játrech a mozku, je základním patogenním mechanismem vedoucím k tkáňovému poškození a orgánovým změnám.
Základním defektem je porucha uvolňování mědi z jaterních lysozomů do primární žluče pro poruchu některého z lysozomálních enzymů. Za fyziologických podmínek je měď ve žluči přítomna ve vysokomolekulárním komplexu, který dává zkříženou reakci s protilátkami proti celuroplazminu. U nemocných s Wilsonovou chorobou pak tento vysokomolekulární fragment ve žluči chybí.
Wilsonova choroba je autosomálně recesivní dědičné onemocnění. Z recesivně dědičného charakteru onemocnění vyplývá, že oba rodiče jsou heterozygoty, a potom ¼ dětí je zdravá, ½ dětí je heterozygotními nosiči genu Wilsonovy choroby, ¼ dětí onemocní Wilsonovou chorobou. Nejčastěji uváděná frekvence onemocnění je 1/30000 a frekvence genu 1/200 obyvatel.
Gen je značně variabilní a do současnosti bylo identifikováno 20 mutací tohoto genu. Jen dvě z těchto mutací jsou častější. Jednotlivé mutace mají predilekční geografickou distribuci a jsou provázeny odlišným klinickým průběhem.
Výskyt Wilsonovy choroby v České republice je nejčastěji uváděn o frekvenci onemocnění 1:30000, tj. v ČR by mělo být evidováno 300 nemocných s Wilsonovou chorobou. Statisticky lze odhadnout, že třetina až polovina nemocných Wilsonovou chorobou není diagnostikována a léčena."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Čistý text dosahuje cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17340
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse