Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomická, demografická, politická a kulturní situace v ČR se zaměřením na Ostravu

Ekonomická, demografická, politická a kulturní situace v ČR se zaměřením na Ostravu

Kategorie: Veřejná ekonomika, Statistika, Demografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát poskytuje informace o stavu surovin, demografickém, ekonomickém, politicko-právním a sociálně-kulturním prostředí v České republice. Podrobněji se zaměřuje na situaci v Ostravě. Text je zpracován na základě údajů získaných z českých statistických šetření v letech 2008 až 2009.

Obsah

1.
Demografické prostředí
2.
Ekonomické prostředí
3.
Politicko-právní prostředí
4.
Suroviny
5.
Sociálně-kulturní prostředí

Úryvek

"Ekonomické prostředí
Tato oblast poukazuje na trendy a tendence, které pro firmy představují určité podnikatelské možnosti. Zahrnuje rovněž vlivy, jež se podílejí na ovlivnění výdajů a spotřebního chování obyvatelstva. Vypovídacími ukazateli jsou HDP, inflace, průměrná výše důchodů, nezaměstnanost atd.
V poslední době se ekonomika vzpamatovává z ekonomické krize, která postihla
prakticky celý svět. Jde o problém, kterému muselo a stále musí čelit snad každé odvětví,
sport nevyjímaje.
Hrubý domácí produkt se v letech 2005 až 2007 meziročně zvyšoval o více jak 6%,
v roce 2008 to už bylo jen o 2,5%. V roce 2009 se krize projevila nejvíce, vývoj HDP
se dostal do záporných čísel. Produkt klesl o 4,4%. Hlavní měrou se na poklesu podílela
omezená výroba, nižší spotřeba, investování, a také například snížený vývoz do zahraničí, převážně v oblasti průmyslu. Průměrná hrubá mzda se ale zvyšovala. Hrubé měsíční mzdy se v České republice
za rok 2009 oproti roku předešlému zvedly o 4,7%, tedy na hodnotu 25 752 Kč. Tak velký
nárůst byl ovlivněn strukturálními vlivy, jakými jsou větší propouštění zaměstnanců s nižšími
mzdami a pokles nemocnosti vlivem změn v proplácení nemocenských dávek.
V Moravskoslezském kraji byla hrubá mzda oproti republikovému průměru o poznání nižší.
Její hodnota činila 20 813 Kč. Meziroční nárůst dosahoval 2,4%.
Inflace neboli míra znehodnocení měny v přesně vymezeném časovém období, byla
v roce 2009 na hladině 1%, což je oproti 6,3% z roku předchozího velice dobrá hodnota.
Meziroční navýšení mezd daleko převýšilo míru inflace. Každý člověk dle průměru vynaložil v roce 2007 na rekreační a sportovní služby 629 Kč, v roce 2008 to bylo už 711 Kč. Omezení produkce mělo negativní vliv na míru nezaměstnanosti. Meziroční snížení zaměstnanosti bylo nejnižší od roku 1999. V roce 2009 dosáhla míra registrované nezaměstnanosti v rámci celé ČR téměř 8% (7,98%), oproti 5,45% z roku předešlého. Moravskoslezský kraj zaznamenal mírné navýšení, ale i tak se řadí ke krajům s velmi vysokou nezaměstnaností v republice vůbec. Od roku 2008 se míra zvedla o 0,1% na hodnotu 12,89%. V Ostravě je nezaměstnaných 10,2% aktivních obyvatel. Na vyšší hodnoty nezaměstnanosti může mít vliv i fakt, že na konci roku jsou propouštěni lidé, kteří byli zaměstnáni na dobu určitou.
V roce 2010 byla navíc změněna sazba daně z přidané hodnoty. Nižší sazba (9%), stejně tak i ta vyšší (19%) byla navýšena na 10%, respektive, 20%. Zvýšení se projeví ve vyšších cenách nabízených sportovních služeb.

Politicko-právní prostředí
Vládní a politické orgány nebo odborové organizace se podílejí na tvorbě souboru zákonů, vyhlášek a předpisů, ve kterých jsou zakotveny určité hospodářské, ekologické, bezpečnostní, jakostní a zdravotní požadavky. Prostřednictvím nich jsou chráněny celospolečenské zájmy, spotřebitel i výrobce. Po vstupu České republiky do Evropské unie
musí být naše právní normy přizpůsobovány evropskému standardu, což ne vždy může být pro subjekty na trhu příhodné. [10]
Pro sportovní klub jsou důležité například tyto zákony:
• Zákon č. 501/1991 Sb. – občanský zákoník
• Zákon č. 513/1991 Sb. – obchodní zákoník
• Zákon č. 455/1991 Sb. – živnostenský zákon
• Zákon č. 634/1992 Sb. – zákon o ochraně spotřebitele"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21672
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse