Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomická vzdálenost

Ekonomická vzdálenost

Kategorie: Ekonomie, Světová ekonomika, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit. Po seznámení s lokalizačními faktory průmyslu je pozornost věnována tzv. vedoucím a zaostalým oblastem, které vznikají v důsledku koncentrace ekonomických aktivit. Následující oddíl pak probírá možnosti snižování ekonomické a sociální disparity mezi těmito oblastmi. Poté zájem patří rozdílům v hospodářském vývoji vyspělých a rozvojových zemí a poslední část si všímá vlivů globalizace na změnu lokalizace průmyslových aktivit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lokalizační faktory
3.
Vedoucí a zaostalé oblasti
4.
Hospodářská vzdálenost a lokalizace průmyslových aktivit
5.
Snižování ekonomických a sociálních disparit
6.
Rozdíly v hospodářském rozvoji vyspělých a rozvojových zemí
7.
Vliv globalizace na změnu lokalizace průmyslových aktivit
8.
Závěr

Úryvek

"Úvod

Seminární práce se zabývá rolí hospodářské vzdálenosti a jejím vlivem na ekonomický rozvoj, životní úroveň obyvatel a lokalizaci průmyslových aktivit. V důsledku koncentrace ekonomických aktivit do několika málo oblastí v rámci státu dochází ke vzniku takzvaných „vedoucí“ a „zaostalých“ oblastí, o kterých je část druhá. Ekonomické a sociální disparity mezi těmito oblastmi jsou různé v závislosti na vyspělosti státu. O způsobech snižování těchto disparit je část třetí. Předposlední část pojednává o rozdílech a podobnostech v rozvoji dnešních vyspělých zemí
a rozvojových států. V poslední části je uveden vliv globalizace na změnu lokalizace průmyslových aktivit.
Lokalizační faktory

Lokalizace průmyslu, ve světě neprobíhá rovnoměrně, ale na základě působení mnoha propojených faktorů. Z věcného hlediska se dají tyto faktory rozdělit na:

a) Přírodní faktory – povrch, klima, voda, suroviny
b) Ekonomicko-technické faktory – cena, energie, kapitál, pracovní síla, trh, doprava, infrastruktura, aglomerace, informace, formy společenské organizace,
c) Společensko-politické faktory – daňové úlevy
d) Environmentální faktory

Tyto faktory jsou různé a mají rozdílnou váhu u jednotlivých odvětví průmyslu. Například hutnictví a dřevozpracující průmysl jsou silně vázání na výskyt surovin, zatímco u lehkého spotřebního průmyslu rozhoduje kvalita a kvantita pracovních sil
a faktor spotřeby.
Cílem vybrání vhodné lokality je pak minimalizace variabilních nákladů
a maximalizace zisku.

Jednu z prvních lokalizačních teorií ve vztahu k průmyslu se uvedl A. Weber, který se zaměřil na optimální lokalizaci těžkého průmyslu v závislosti zejména na nerostných surovinách. Jako tři hlavní faktory uvádí náklady na dopravu, náklady na pracovní sílu a výhody aglomerizace. Další lokalizační teorie A. Losche přidává také trh, který se stává hlavním lokalizačním faktorem.
Vedoucí a zaostalé oblasti

Výsledkem působení lokalizačních faktorů je koncentrace hospodářské činnosti do míst, ve kterých jsou podmínky nejoptimálnější. Dochází tak
k diferenciaci území i v rámci státu. Tyto oblasti bývají nazývány jako „vedoucí“ oblasti (leading areas) a vyznačují se vysokou hustotou ekonomické aktivity na relativně malém území a vysokým podílem na národním hrubém domácím produktu (dále HDP). Například Paříž zabírající jen 2 % území Francie má podíl na HDP 28 %. Praha se rozkládá na 0,6 % území České republiky, ale její podíl na HDP je 25 %
Opakem „vedoucích“ oblastí jsou „zaostalé“ oblasti (lagging areas), jejíž ekonomická aktivita v rámci státu je nízká.

Znaky definující „zaostalé“ oblasti se liší ve vyspělých zemích a v zemích rozvojových, a také stát od státu. Mezi tyto faktory se řadí například vysoká míra chudoby, nízká hospodářská produktivita, nízké příjmy na osobu, vysoká míra nezaměstnanosti či stagnující ekonomický růst. Dále bývají zaostalé oblasti domovem kmenových, etnických, náboženských či jazykových menšin. Zatímco ve vyspělých zemích jsou definovány jako místa s horšími pracovními podmínkami, než jsou ve „vedoucích“ oblastech bez rozdílu v životní úrovni obyvatel, v rozvojových zemích je kritériem uspokojení základních potřeb, jako je kanalizace, elektřina či vzdělání, což sebou přináší také velké rozdíly v životní úrovni obyvatel mezi zaostalými a vedoucími oblastmi. Zvolená kritéria tak závisí na úrovni rozvoje státu
a na jeho politickém uspořádání."

Poznámka

Zpracováno jako seminární práce pro předmět Geografie průmyslu – seminář na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity.
Součástí práce jsou mapy o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23754
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse