Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomické myšlení - teorie

Ekonomické myšlení - teorie

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z několika přednášek z předmětu Základy ekonomie pro právníky. Tématem je vývoj ekonomického myšlení, představitelé, definice a teorie.

Obsah

1.
Řecko
2.
Řím
3.
Platón
4.
Aristoteles
5.
Středověk
6.
Tomáš Akvinský
7.
Merkantilismus
8.
Colbertismus
9.
Fyziokracie
10.
Adam Smith
11.
Malthus
12.
Marx
13.
1871
14.
Keynesiánství
15.
20. léta 20. století
16.
Rakouská škola

Úryvek

"Vývoj ekonomického myšlení
vývoj v rámci filozofie
naturální hospodářství – Řecko, Řím, starověk, ale zmínky i Egypt
nat. hosp. = systém hospodářství ve kterém neexistuje dělba práce; každý ekonomický subjekt si vytváří vlastní statky pro uspokojení vl. potřeb
+ na nikom nejsme závislí
- čas – trvá to
postupně dělba práce =)
rozvoj naturální směny = směna zboží za zboží
specializace
vznik přebytků
nevýhody – třeba najít člověka, který je ochoten s námi směnit


Babylón, Egypt, 4000 přnl – už tehdy formování vědomí že člověk může žít skrze uspokojení potřeb

Řecko
otrokářská společnost
naturální hospodářství
rodinné uspokojování potřeb =) uspokojování potřeb společnosti
otázka zisku – vnímána negativně, směna za dosažením zisku = negativní … bylo trestáno
posléze obchod přípustný, ale nesměl být motivován ziskem, ale uspokojením potřebných
Xenofon – ekon. Myslitel, zavedl pojem ekonomie; radí jakým způsobem vést domácnosti
- projevil zájem o trh a směnu
-důraz kladen na zemědělství

Platón
• stavěl se proti obchodu za účelem zisku
• bohatství ničí morální hodnoty
• doporučuje st. Regulaci
• pro společné vlastnictví

Aristoteles
proti myšlence zisku z obchodu
myšlenka peněz – rozvoj směny
směna – k vyrovnání přebytku nebo nedostatku, ne pro zisk
proti lichvě
z něj vycházejí další učení

Řím
zemědělství
myšlenky nedosáhly řecké úrovně – není myšlenkový posun, jsou zaostalí za Řeckem


Středověk
kanonisté = středověcí myslitelé; podíleli se na vypracování církevního práva
do všeho zapracováno náboženství
vypracování círk. práva – zdroje Aristoteles + starý a nový zákon + křesť. Spisy

do 4. 5 . století bohatství vnímáno negativně
pak posun a negativní vztah k práci

Aurelius Augustinus
zemědělství je nejlepší činností
bůh nezná hosp. Ani sociální rozdíly = ) nutnost živit se tělesnou prací

po rozpadu římské říše až do 12. st.
Ekonom. Názory v normativních kodexech panovníků =)zakomponováno do morálky
ideál = naturál. Hosp.
Tržní hospodářství přijímáno postupně, pod podmínkou spravedlivého zisku

Tomáš Akvinský
snažil se obnovit starověké myšlení
čerpal z Aristotela, snažil se to propojit s křesť. Naukou = tomistická syntéza
směna za uspokojením vlastních potřeb, ne za ziskem a obohacení na úkor jiných
spravedlivá cena – co by se v ní mělo odrážet? a) náklady na vytvoření výrobku (i daně, poplatky);b) zisk (přiměřený životnímu standartu rodiny obchodníka) – neobohacení jen udržení standardu
úrok =cena za čas, nežádoucí, protože čas je dar boží a nelze za něj brát peníze
(judaismus nic takového neměl =) pracovali s úrokem; mohli to, co nemohli křesťané)
(islám i dnes proti úroku)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29767
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse