Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Ekonomie ke státním závěrečným zkouškám

Ekonomie ke státním závěrečným zkouškám

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce obsahuje 30 přehledně strukturovaných otázek k bakalářským státním závěrečným zkouškám z ekonomie. Po prvních otázkách zaměřených na ekonomii jako vědu je zpracována řad mikroekonomických a makroekonomických témat, k nimž patří chování spotřebitele a výrobce, tržní rovnováha, podnik v tržní ekonomice a maximalizace zisku, trh práce a kapitálu, hospodářská politika, výkonnost národního hospodářství, ekonomický růst a hospodářský cyklus, bankovnictví, inflace, nezaměstnanost či mezinárodní obchod a globalizace ekonomiky.

Obsah

1.
Úvod do ekonomie (ekonomický styl myšlení)
2.
Základní východiska a kategorie ekonomické vědy
3.
Ekonomické systémy, tržní ekonomický systém a úloha státu v ekonomice
4.
Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka
5.
Chování výrobce: náklady a nabídka
6.
Tržní rovnováha a efektivnost
7.
Podnik v tržní ekonomice, podnikatel a podnikání
8.
Maximalizace zisku v podmínkách dokonalé konkurence
9.
Maximalizace zisku v podmínkách nedokonalé konkurence
10.
Ceny ve smíšení ekonomice
11.
Výrobní faktory
12.
Trh práce a mzdy
13.
Kapitál, kapitálové trhy a investice
14.
Ekonomie veřejného sektoru a tržní selhání
15.
Základní pojmy hospodářské politiky (cíle, nositelé a nástroje)
16.
Mikroekonomická hospodářská politika – politika hospodářské soutěže, strukturální politika
17.
Mikroekonomická hospodářská ekonomika – přerozdělovací, sociální politika
18.
Domácí produkt (měření hospodářské výkonnosti)
19.
Spotřeba investice a rovnovážný HDP
20.
Produktivita a ekonomický růst (dlouhodobý hospodářský růst)
21.
Hospodářský cyklus a stabilizační politika
22.
Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz (peníze a úrokové míry)
23.
Inflace
24.
Nezaměstnanost a politika zaměstnanosti
25.
Státní rozpočet a daňová politika (fiskální politika)
26.
Měnová politika
27.
Agregátní politika, agregátní nabídka a potenciální produkt
28.
Mezinárodní obchod a zahraničně-ekonomická politika
29.
Devizové trhy a měnové kurzy, platební bilance
30.
Mezinárodní ekonomická integrace a globalizace ekonomiky

Úryvek

"1. Úvod do ekonomie (ekonomický styl myšlení)

Ekonomie jako věda
: ekonomie je věda, která se zabývá lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb
: spolupracuje s dalšími obory, jako je matematika, marketing, psychologie, sociologie, politologie nebo právo

Dvě hlavní témata ekonomie: vzácnost a efektivnost
: vzácnost
~ užitečné předměty jsou nazývány statky. Některé jsou dostupné všem a v množství, převyšující potřeby, to jsou volné statky. Pokud se statky vyskytuji v množství menším, než by lidé chtěli využívat, jedná se o vzácné statky. V podmínkách vzácnosti se lidé rozhodují tak, aby dosáhli ze vzácných zdrojů maximální užitek
: efektivnost
~ je to vztah mezi uspokojením potřeb a zdroji, které byly na jeho získávání vynaloženy

Racionální chování a člověk ekonomický
: racionální chování je takové jednání, které je efektivní, to znamená, že cíle jsou dosaženy s minimálními náklady
: člověk ekonomický - model chování předpokládá, že se lidé rozhodují na základě vlastního materiálního prospěchu

Náklady příležitosti
: náklady jakéhokoli rozhodnutí jsou dány tím, co je třeba při něm obětovat (čas, peníze, jiný statek)
: cenou za získání určitého statku je vždy nemožnost získat jiné statky

Základní principy ekonomického uvažování
: správné rozhodování vyžaduje porovnání přínosů a nákladů jednotlivých možností
: rozhodování může přinášet chyby či obtíže:
~ obtížná vyčíslitelnost přínosů a nákladů
~ opomenutí úplných nákladů (nákladů ušlé příležitosti)
~ zahrnutí „utopených nákladů“
~ nezahrnutí budoucích nákladů a přínosů
~ uvažování v průměrných, nikoli mezních veličinách přínosů a nákladů
: mezní (dodatečné) veličiny udávají změny ekonomických výnosů a nákladů, které určité rozhodnutí vyvolá
: mezní užitek je přírůstek uspokojení z každé spotřebované jednotky, ten s rostoucí spotřebou klesá
: vedou k racionálnímu rozhodování - činnost má smysl pouze tehdy, pokud je mezní výnos vyšší, než mezní náklady

Obory ekonomické teorie (mikroekonomie a makroekonomie)
: mikroekonomie zkoumá chování ekonomických subjektů (jednotlivců, domácností, firem) a jejich vzájemné vztahy
: makroekonomie se zabývá chováním ekonomie jako celku a klade si 4 základní cíle
~ vysoká úroveň a rychlý růst HDP
~ stabilita cenové
~ zaměstnanost – vysoká zaměstnanost s nízkou nedobrovolnou nezaměstnaností
~ vyrovnanost bilance zahraničního obchodu

Model ekonomického koloběhu
: vztahy mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (domácnosti, firmy, vláda, finanční instituce, zahraniční subjekty)
: koloběh (v případě neexistence státního sektoru, tj. bez zásahů vlády a bez vlivu zahraničního sektoru)
~ pro výrobu jsou nutné výrobní faktory (přírodní zdroje, práce a kapitál) s jejich využitím se vyrábí statky
~ výrobní faktory jsou ve vlastnictví domácností a ty je pronajímají firmám
~ za peníze, které domácnosti od firem dostanou, pak od firem nakupují statky
~ za peníze, které firmy dostanou od domácností si pak opět od domácností najímají výrobní faktory"

Poznámka

Otázky jsou zpracovány v rozsahu cca 1 až 2 stran. Součástí práce je graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse