Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika neziskových organizací

Ekonomika neziskových organizací

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek ekonomiky neziskových organizací nejprve předkládají základní pojmová a legislativní východiska problematiky, věnují se pozici neziskového sektoru v národním hospodářství a sledují jeho historii. Poté jsou přiblíženy typy neziskových organizací podle nejrůznějších hledisek a popisovány náležitosti, struktura či hospodaření jejich důležitých forem. Nechybí ani informace o marketingu, řízení či financování ve veřejném sektoru nebo obecné informace o komunikaci a managementu.

Obsah

1.
Základní pojmy a definice
2.
Neziskové organizace a národní hospodářství
3.
Nestátní neziskové organizace
4.
Veřejný sektor a jeho funkce
5.
Vztah veřejného a soukromého sektoru
6.
Historie veřejného sektoru
6.1.
Středověk, novověk
6.2.
20. století
6.3.
Situace a vývoj po roce 1989
7.
Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
8.
Typologie neziskových organizací v ČR
9.
Typologie neziskových organizací
10.
Občanská sdružení
11.
Církve a náboženské společnosti
12.
Politické strany a politická hnutí
13.
Nadace a nadační fondy
14.
Veřejnoprávní neziskové organizace
14.1.
Obce
14.2.
Kraj
15.
Rozpočtové určení daní
16.
Komunikace v neziskové organizaci
17.
Management, řízení lidských zdrojů
18.
Střet zájmů
19.
Organizační složky a příspěvkové organizace států a územně samosprávných celků (ÚSC)
20.
Řízení jako ekonomický nástroj v ziskových organizacích
21.
Fundraising, financování
22.
Marketing neziskových organizací
23.
Komunikace, lidské zdroje

Úryvek

"Základní pojmy a definice
Ekonomika neziskových organizací (NO)
- lze definovat jako soubor charakteristik, ke kterým patří způsoby rozhodování, druhy rozhodovacích mechanizmů, vlastnické vztahy fungování NO v platném právním prostoru
- tato aplikovaná vědní disciplína zkoumá strukturu a zákonitosti fungování organizací, které nevstupují se svojí produkcí na trh. Nemají tedy podnikatelský charakter. Jejím cílem není zisk, ale přímá produkce užitku.

Teoretické vymezení pojmu NO
- L. Solomon: NO jsou právnické osoby, které jsou subjekty soukromého práva, nerozdělují, případně vytvořený zisk mezi své zakladatele ani členy svých orgánů, jsou samosprávné a jsou nadány vysokou mírou dobrovolnosti
- O. Broukal: NO jsou subjekty, jejichž primárním cílem je dosažení přímého užitku prostřednictvím předem vymezené produkce, služby nebo distribuce statků, přičemž hlavním motivem jejich činnosti není tvorba zisku k přerozdělení mezi jejich vlastníky, správce nebo zakladatele NO mohou zisk tvořit, ale musí jej zase vložit k rozvoji a plnění jejich cílů

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
- snižuje se o poplatníkovi, který není založen za účelem podnikání
- § 18, odst. 8 - definován výčet subjektů, které se za tyto poplatníky považují:
- zájmová sdružení PO, které mají právní subjektivitu a nejsou zřízeny za účelem výdělečné činnosti
- občanská sdružení
- politická hnutí a politické strany
- registrované církve a náboženské hnutí
- nadace a nadační fondy
- obecně prospěšné společnosti
- obce, kraje
- veřejné vysoké školy

- NO není právně definována, v jednotlivých zákonech jsou uvedeny některé typy NO

Socio-ekonomický prostor
- při analýze socio-ekonomického prostoru můžeme využít sektorové modely:
- model finančních toků - Musgrave (1994)
- třísektorový model společnosti - Schwarze (1996)
- sektorový model VH - Strecková, Y., Malý I. (1998)
- čtyřsektorový model „wefore mix“ - Halásek, D., Pestoff, V. A. (1995)

Národní hospodářství
- NH chápeme jako složitou soustavu subjektů a vazeb mezi nimi, které se vytvořily v procesu vývoje společnosti za účelem produkce statků, jimiž jsou uspokojovány potřeby lidí, žijících na území určitého státního útvaru
- kritérium odvětví sektoru vlastnictví, financování produktu a spotřeby statků

- kritérium odvětví
- odvětví hmotné výroby - zemědělství, průmysl, stavebnictví
- odvětví služeb - finanční služby, doprava, zdravotnictví, sociální služby, V správa, věda a výzkum, …

- podle sektoru
- primární sektor - odvětví, jenž mají charakter prvovýroby - lesnictví, rybolov, těžební průmysl, zemědělství
- sekundární sektor - zpracovatelský průmysl - stavebnictví
- terciální sektor - sektor služeb"

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25679
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse