Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Ekonomika - podrobně vyhotovené otázky ke zkoušce

Ekonomika - podrobně vyhotovené otázky ke zkoušce

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se obsahuje vypracované zkouškové otázky. Je psána formou hesel, ale i souvislého textu. Je doprovázena vyřešenými příklady.

Obsah

1.-3. Dlouhodobý majetek
4.
Oběžný majetek
5.
Likvidnost, ukazatele likvidity a aktivity majetku (rychlost obratu)
6.Vlastní a cizí kapitál jako zdroj financování,
7.
Dlouhodobé a krátkodobé zdroje financování , cena kapitálu
8.
Hodnocení struktury majetku a zdrojů (ukazatele)
9.
Rozvaha
10.
Náklady
11.
Nástroje řízení nákladů – nákladové modely
12.
Kalkulace
13.
Rozpočetnictví (zakladatelský rozpočet, rozpočty vnitropodnikových útvarů)
14.
Metody rozpočtování nákladů
15.
Výnosy – pojem, členění, řízení výnosů. Tvorba ceny
16.
Výsledek hospodaření, struktura, použití. Význam zisku pro podnik
17.
Výkaz zisku a ztráty (struktura)
18.
Rozbor výsledovky, nákladová analýza, bod zvratu
19.
Finanční řízení, cíle a faktory finančního rozhodování
20., 21. Peněžní tok, zjištění cash flow, řízení cash flow, výkaz cash flow, metoda sestavení, analýza peněžních toků

Úryvek

“4. Oběžný majetek
koloběh OM: znázorňuje proměnu jednotlivých forem OM. Doba potřebná k uskutečnění jednoho oběhu - doba obratu.
likvidnost OM: je dána časem, který je potřebný k přeměně jednotlivých forem OM na peníze (pohledávky jsou likvidnější než nedokončená výroba).
likvidita podniku: platební schopnost, schopnost platit svoje závazky.

Dělení OM:
zásoby:
- materiál:
základní: tvoří podstatu výrobku, pomocný: dotváří užitné hodnoty výrobku, provozovací: pohonné hmoty, energie, čistící prostředky, náhradní díly, vratné obaly, drobný majetek: majetek, který nesplňuje 1 z podmínek pro zařazení do DM, je zařazen sem.
- nedokončená výroba: materiál prošel několika výr. operacemi, ale ještě není hotovým výrobkem, ani není prodejný.
- polotovary vlastní výroby: odděleně skladované části výrobků, jsou samostatně prodejné, musí být dokompletovány, aby vytvořily požadovaný výrobek.
- výrobky: skladované v podniku a určené pro prodej
- zboží: všechny výrobky, které podnik nakoupil, aby je prodal.
pohledávky: vznikají při dodavatelsko-odběratelských vztazích.
nedobytné pohledávky: mohou způsobit podniku plat.neschopnost, dlužníci nejsou schopni platit nebo už neexistují.
peněžní prostředky: podnik je může mít na účtu u banky nebo v pokladně (pro okamžité zaplacení menších výdajů).
krátkodobý finanční majetek: kr. CP = šeky, směnky, kr. termínované vklady.


Norma zásob:
potřeba materiálu se může počítat:
 indexní metodou: pomocí trojčlenky.
 výpočtem norem zásob: počítají se v různých měrných jednotkách.
- časová norma: na kolik dní mám materiál na skladě.
Čn = ½ c + p + t c - dodávkový cyklus: počet dní mezi 2 po sobě následujícími dodávkami zboží.
p - pojistná zásoba: doba, která vyrovnává odchylky způsobené při dodávce zb. a při výrobě.
t - technická zásoba: čas potřebný k přípravě materiálu na výrobu.
- norma zásob v naturálních jednotkách (kilo, tuna, metr, litr): závisí na časové normě a denní spotřebě.
Zn = Čn . s s - denní spotřeba.
- normativ zásob: za kolik mám materiál na skladě.
N = Zn . j j – cena za jednu naturální jednotku.


Oceňování zásob: oběžný majetek se oceňuje
 při pořízení: v pořizovací ceně, ve vlastních nákladech, v reprodukční cenách.
 spotřeba: (výdej do výroby) podnik nakupuje materiál, který může mít různou pořizovací cenu. Při spotřebě ve výrobě je nutno tento mat. ocenit:
- FIFO: first in – first out. Materiál, který byl dodán do skladu jako první, je taky nejdříve použit při výrobě
- průměrná cena: průměrnou cenou, za kterou jsme nakoupili mat. v předcházejícím období.
- aritmetický průměr: aritmetickým průměrem počítaným průběžně během určitého období. "

Poznámka

Obsahuje schémata a tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12589
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse