Název Goodness Staženo

Mikroekonomie - okruhy otázek ke zkoušce

jedná se o zpracované otázky k bakalářské zkoušce či k normální zkoušce z mikroekonomie z Provozně ekonomické fakulty ČZU. Práce je strukturována do j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

594x

Makroekonomie

Okruhy vypracované z makroekonomie představují základní přehled některých témat tohoto oboru určené k závěrečné zkoušce. Sledují ekonomickou rovnováhu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie


113x

Trh a základní elementy trhu

Jedná se o zpracování základních tématických okruhů ke zkoušce na téma trh a jeho základní elementy. Práce je psána formou poznámek, ale doplněn i o o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

43x

Teorie fiskální politiky a veřejného dluhu

Práce, jejímž tématem je fiskální politika a stručně také veřejný dluh, obsahuje krátké vymezení fiskální politiky, přehled jejích nástrojů a typů a z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Hospodářská politika


7x

Ekonomika - podrobně vyhotovené otázky ke zkoušce

Práce se obsahuje vypracované zkouškové otázky. Je psána formou hesel, ale i souvislého textu. Je doprovázena vyřešenými příklady.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

3x

Makroekonomická rovnováha v otevřené ekonomice

Práce zaměřená na makroekonomickou rovnováhu v otevřené ekonomice se ve své první části věnuje modelu IS-LM-BP a následně pojednává o fiskální a monet... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Monetární politika


3x

Rozhodování v podmínkách ryzika a nejistoty

Práce, která objasňuje principy rozhodování v podmínkách nejistoty, v úvodu vymezuje základní pojmy tématu a poté popisuje charakter dvou základních v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie, Spotřebitelské chování

2x

Teorie rozdělování produktu (národního důchodu)

Práce se přehledným způsobem zabývá principy a souvislostmi rozdělování národního důchodu. V úvodu jsou načrtnuty dva základní způsoby rozdělování pří... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie


1x

Teoretická východiska řízení a správy společností

Práce se ve své první části zabývá problematikou institucí a jejich typů a následně se věnuje tématu transakcí a transakčních nákladů. Odtud přechází ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Management


0x

Příčiny tržních selhání a jejich typy

Práce zaměřená na typy a příčiny tržních selhání se nejprve soustředí na podstatu a projevy nedokonalé konkurence. Následně seznamuje s vlastnostmi ve... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie


0x
1  2  »