Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomika zdravotnictví

Ekonomika zdravotnictví

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Přehledně strukturované přednášky z ekonomiky zdravotnictví poskytují podrobné informace o dané oblasti. Věnují se problematice zdravotní politiky a péče o zdraví, charakterizují východiska ekonomiky zdravotnictví a znaky trhu se zdravotní péčí a odtud se přesunují k financování zdravotnictví. Popisují dále modely různých zdravotnických systémů, probírají téma veřejného zdravotního pojištění i zdravotních pojišťoven. Dále se zaměřují na instituce zdravotnictví v České republice, činnost a ekonomiku zdravotnických zařízení nebo reformy zdravotnictví a hodnocení efektivnosti zdravotnických zařízení.

Obsah

1.
Zdravotní politika a její principy
2.
Východiska a tvorba zdravotní politiky
3.
Zdraví a péče o zdraví
4.
Přístupy k vnímání práva na zdraví a zdravotní péči
5.
Úloha státu ve zdravotní politice
6.
Členění zdravotní péče
7.
Zdravotnictví
8.
Zdravotnické služby
9.
Ekonomika zdravotnictví
10.
Důvody státních zásahů do zdravotnictví
11.
Základní tržní selhání
12.
Charakteristika trhu se zdravotní péčí
13.
Financování zdravotnictví
14.
Zdroje financování a jejich charakteristika
15.
Metody úhrad
16.
Financování zdravotnictví v ČR
17.
Zdravotnické systémy
18.
Poplatky ve zdravotnictví
19.
Case mix systémy, systém DRG
20.
Veřejné zdravotní pojištění
21.
Hospodaření zdravotních pojišťoven, zdravotní pojišťovny v ČR
22.
Institucionální zabezpečení zdravotnictví v ČR
23.
WHO – Světová zdravotnická organizace
24.
Ekonomika zdravotnických zařízení
25.
Podmínky pro činnost zdravotnické instituce
26.
Právní formy zdravotnických zařízení
27.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek, finanční analýza zdravotnických institucí
28.
Reforma zdravotnictví, privatizace zdravotnictví
29.
Hodnocení fungování zdravotnických zařízení

Úryvek

"1. přednáška
Zdravotní politika
Od 1. 1. 2008 máme 10 zdravotních pojišťoven.

Politika
- je proces, který směřuje k naplnění určitého cíle, anebo uspokojení potřeby
- policy  jedná se o věcný obsah a výsledky politiky (cíle, konkrétní rozhodnutí, zákony)
- polity  jsou to normativní a ústavní aspekty (Ústava, politický řád)
- politics  jsou to různé koaliční zájmy, zájmy politické strany, střety zájmů

Veřejná politika
- je politika, která směřuje k naplnění cíle, které jsou chápány jako cíle společnosti a směřuje k naplnění společenských potřeb
- hlavním námětem (obsahem) veřejné politiky je veřejný zájem (souhrn individuálních zájmů, zájem většiny, nemá nadhistorickou platnost – jiný zájem je v roce 1968 a jiný v současnosti, o preferenci veřejného zájmu se rozhoduje veřejnou volbou)

Subjekty veřejné politiky
- subjekty, které nesou zodpovědnost za danou politiku (stát, orgány státní správy, obce, kraje, nadnárodní iniciativy, občané, rodiny, domácnosti)

Objekty veřejné politiky
- objektem jsou obvykle obce, jednotlivci, skupiny lidí, kraje

Zdravotní politika (ZP)
- je zahrnuta ve veřejné politice
- je cílevědomá činnost státu a ostatních subjektů hospodářské a sociální politiky, která je zaměřena na ochranu, podporu a obnovu zdraví obyvatel
- cílem zdravotní politiky je zlepšení zdravotní situace obyvatelstva, minimalizace výskytu poruch zdraví, které působí na kvalitu života a ohrožují jednotlivce předčasnou smrtí
- obsahem zdravotní politiky je tvorba legislativních, ekonomických, enviromentálních (přírodních) a dalších podmínek a předpokladů aktivizujících jednotlivce či skupiny k dosažení optimálního zdravotního stavu a naplnění zdravotnických potřeb

Analýza ZP v zemích OECD ukazuje, že při vytváření ZP se uplatňují 3 základní principy:
1. ekvita v přístupu k zdravotní péči
- Mezinárodní společnost pro ekvitu ve zdraví definuje ekvitu ve zdraví jako nepřítomnost systematických a potencionálně odstranitelných rozdílů v jednom či více aspektech celopopulačního zdraví, která je definovaná sociálně, ekonomicky, demograficky nebo geograficky
- ekvita ve zdraví znamená stejný přístup
- rozlišujeme:
a. horizontální ekvitu  rozeznává 4 druhy kritérií:
 stejný přístup pro stejnou potřebu
 stejné náklady pro stejnou potřebu
 stejná spotřeba služeb pro stejnou potřebu
 stejné redukované (opravené) nerovnosti uvedené na srovnatelný základ
b. vertikální ekvitu  týká se polarit:
 zdravý jednotlivec x nemocný jednotlivec
 mladý jednotlivec x starý jednotlivec
 člověk s vysokým rizikem x člověk s nízkým rizikem
2. makroekonomická hospodárnost zdravotní péče
3. vysoká kvalita zdravotní péče"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou schémata a tabulky o rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26215
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse