Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Elektroenergetika

Elektroenergetika

Kategorie: Průmyslová škola, Ostatní předměty

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázky z elektroenergetiky probírají za doprovodu řady nákresů nejprve problematiku elektrizačních soustav, jejich prvků a instalace v různých prostředích a ochrany před nebezpečným dotykem. Poté se věnují charakteristice hromosvodů, zajištění vodičů, stejnosměrným sítím, redukčním metodám a mnoha dalším tématům. Nechybí ani relevantní výpočty.

Obsah

1.
Elektrizační soustavy
1.1.
Rozdělení
1.2.
Stejnosměrná soustava
1.3.
Střídaná soustava
1.4.
Soustava bez transformace
1.5.
Soustava s jednou transformací
1.6.
Soustava s dvěma transformacemi
1.7.
Soustava s třemi transformacemi
1.8.
Izolovaná soustava
1.9.
Uzemněná soustava
1.10.
Kompenzovaná soustava
1.11.
Značení přenosových soustav
2.
Instalace v bytech
2.1.
Úložný materiál
2.2.
Upevňovací materiál
2.3.
Spojovací materiál
2.4.
Spínače
2.4.1.
Rozdělení
2.4.2.
Zapojení
2.5.
Zásuvky
2.5.1.
Rozdělení
2.5.2.
Zapojení
2.6.
Pojistky
2.7.
Jističe, stykače
2.8.
Vodiče pro silnoproudý rozvod
2.8.1.
Pojmy
2.8.2.
Průřezy
2.9.
Kabely
2.9.1.
Rozdělení
2.9.2.
Značení
3.
Instalace v obytných budovách
3.1.
Přípojka
3.2.
Přípojková skříň
3.3.
Hlavní domovní skříň
3.4.
Hlavní domovní vedení
3.5.
Odbočky k elektroměrům
3.6.
Elektroměrová a bytová rozvodnice
3.7.
Světelný a zásuvkový okruh
3.8.
Kategorie bytů
4.
Instalace v koupelnách a umývárnách, projekt elektrické instalace
4.1.
Instalace v koupelnách
4.1.1.
Zóny
4.2.
Instalace v umývárnách
4.3.
Instalace ve vlhkých a mokrých prostorách
4.4.
Projekt elektrické instalace
5.
Ochrana před nebezpečným dotykem (všeobecná část)
5.1.
Základní pojmy
5.2.
Bezpečná napětí
5.3.
Základní principy ochrany před nebezpečným dotekem
5.4.
Ochrana živých a neživých částí
5.5.
Omezení ustáleného proudu a náboje
5.6.
Ochrana izolací
6.
Ochrana před nebezpečným dotykem (živé části)
6.1.
Ochrana izolací
6.2.
Další typy ochran
7.
Ochrana před nebezpečným dotykem (neživé části)
7.1.
Ochrana samočinným odpojením od zdroje
7.2.
Uzemnění
7.3.
Pospojování
7.4.
Ochrana nevodivým okolím
8.
Hromosvody
8.1.
Typy podle tvaru střechy
8.2.
Svody
9.
Hospodárný průřez
9.1.
Charakteristiky
9.2.
Výpočty
10.
Dimenzování s ohledem na oteplení a proudovou zatížitelnost
10.1.
Hlediska pro dimenzování vodičů
10.2.
Základní pojmy
11.
Návrh jištění vodičů
11.1.
Jištění proti nadproudu
11.1.1.
Návrh pojistky
11.1.2.
Jističe
11.2.
Jištění proti zkratu
11.3.
Počet a umístění jisticích článků
12.
Stejnosměrné sítě (úbytek napětí, grafické řešení)
12.1.
Úbytek napětí
12.2.
Grafické řešení – síť napájená z jednoho bodu
13.
Stejnosměrné sítě napájené z více míst
13.1.
Sítě napájené ze dvou míst
13.2.
Grafické řešení – síť napájená ze dvou míst
13.3.
Sítě napájené z více bodů
14.
Redukční metody
14.1.
Sloučení napájecích bodů
14.2.
Rozdělení napájecích bodů
14.3.
Sloučení paralelních větví
14.4.
Přesun odběrů
14.5.
Transfigurace z trojúhelníka na hvězdu
15.
Jednofázová síť, odvození úbytku napětí
15.1.
Parametry vedení
15.2.
Náhradní schéma
15.3.
Fázový (vektorový) diagram
15.4.
Řešení jednofázové sítě
16.
Střídavá třífázová síť
16.1.
Parametry vedení
16.2.
Náhradní schéma
16.3.
Postup řešení
17.
Vedení vysokého napětí
17.1.
Parametry
17.2.
Náhradní schéma
17.3.
Provozní diagram
18.
Parametry vedení
18.1.
Parametry
18.2.
Kapacita vedení
18.3.
Svazkové vodiče
19.
Vedení velmi vysokého napětí: T-článek
19.1.
Vedení velmi vysokého napětí
19.2.
T-článek
19.3.
Náhradní schéma
19.4.
Fázorový diagram
19.5.
Postup řešení
19.6.
Odvození
20.
Vedení velmi vysokého napětí
20.1.
Náhradní schéma
20.2.
Fázorový diagram
20.3.
Postup řešení
20.4.
Odvození

Úryvek

"1. ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

- zjišťují přenos el. energie od zdroje ke spotřebiči

Požadavky:
- bezpečná
- spolehlivá
- hospodárná

Rozdělení el. soustav:
1) Podle druhu napětí - stejnosměrné
- střídavé

2) Podle transformací - bez transformace
- s jednou transformací
- se dvěma transformacemi
- se třemi transformacemi

3) Podle spojení uzlu se zemí - izolovaná
- uzemněná
- kompenzovaná

4) Podle velikosti napětí - NN
- VN
- VVN

Stejnosměrná soustava
Výhody: menší ztráty na vedení, menší úbytek napětí, menší počet vodičů, menší průřez, snadný
paralelní chod zdrojů, možnost akumulací

Nevýhody: nemožnost transformace

Střídavá soustava
Výhody: možnost transformace ( při přenosu energie na velké vzdálenosti je přenos o co nejvyšším
napětím z důvodu omezení ztrát)

Nevýhody: větší ztráty na vedení, větší počet vodičů, větší průřez, nemožnost akumulace, složitý
paralelní chod zdrojů

Soustava bez transformace
- Na generátoru je nízké napětí, které se přenáší od zdroje ke spotřebiči"

Poznámka

Součástí práce jsou nákresy a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 31 stran.
Rozsah otázek se pohybuje cca od 1 do 6 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24121
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse