Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Enviromentální hazardy - svahové sesuvy

Enviromentální hazardy - svahové sesuvy

Kategorie: Politologie, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií, Brno

Charakteristika: Tato práce se zabývá enviromentálními hazardy. Jejím cílem je podrobně popsat a analyzovat svahové pohyby. Pozornost věnuje vlastnostem, potencionálním hazardům, a v neposlední radě také ochranným mechanismům. Charakterizuje svahové pohyby, i sněhové laviny. V závěru uvádí konkrétní příklady katastrof.

Obsah

1.
Úvod 2
2.
Základní pojmy a koncepty
2.1
Hazard, riziko a katastrofa
2.2
Přírodní a environmentální hazardy
2.3
Klasifikace environmentálních hazardů
3.
Svahové pohyby
3.1
Obecná definice svahových pohybů
3.2
Příčiny vzniku svahových pohybů
3.2.1
Faktory ovlivňující vznik svahových pohybů
3.3
Postižené oblasti
3.4
Klasifikace a kategorie svahových pohybů
3.4.1
Pohyby pomalé
3.4.2
Pohyby středně rychlé
3.4.3
Rychlé pohyby
3.5
Typy svahových pohybů
3.6.
Hazardy svahových pohybů
3.7
Ochrana proti svahovým pohybům
4.
Sněhové laviny
4.1
Příčiny vzniku sněhových lavin
4.2
Klasifikace sněhových lavin
4.3
Lavinové hazardy
4.4
Ochrana proti sněhovým lavinám
5.
Konkrétní příklady katastrof
6.
Závěr

Úryvek

"Tomuto rozdělení také odpovídá struktura práce. První část je věnována vysvětlení základních pojmů a konceptů, se kterými je v textu pracováno. Další části jsou věnovány příčinám vzniku, druhům a klasifikaci svahových pohybů. Jedna z podkapitol se zabývá hazardy plynoucími ze svahových pohybů. Následující pak ochranným prostředkům a mechanismům. Zvláštní kapitolou jsou sněhové laviny, jenž představují specifický typ svahových pohybů. Poslední část se věnuje konkrétním příkladům. K práci jsou přidány přílohy, které dále rozpracovávají některá témata.
2. Základní pojmy a koncepty
2.1 Hazard, riziko a katastrofa
Tyto pojmy jsou často mezi sebou zaměňovány, proto je nutné je jasně definovat. Hazard je přírodní nebo člověkem podmíněný proces či událost, který představuje potenciální zdroj nebezpečí. Riziko představuje pravděpodobnost, že nastane událost či proces, který hazard představuje. Jedná se tedy o přímé vystavení lidských hodnot určitému hazardu. Katastrofa je pak vlastní realizace hazardu, při kterém dochází k lidským, materiálním nebo enviromentálním ztrátám. Jedná se tedy do jisté míry o společenský jev, kdy jsou ztráty ovlivněny sociálními faktory.
2.2 Přírodní a environmentální hazardy
Čistě přírodní hazardy by byly takové, které by měly pouze přirozenou příčinu a nebyly ovlivněny činností člověka. Zcela přírodní hazardy však neexistují, neboť většina hazardů má hybridní povahu. Při používání tohoto pojmu jde spíše o zdůraznění převládající přirozené povahy hazardů oproti těm, které jsou jasně lidského původu.
Naproti tomu environmentální hazard představuje v širším pojetí určitý zastřešující pojem. Zahrnuje v sobě všechny typy hazardů od přírodních, přes technologické až po sociální. V užším pojetí se za environmentální hazardy považují rychlé události, jež přímo ohrožují lidské životy, majetek či životní prostředí. Jejich příčina může být přirozená nebo podmíněna lidskou činností. Společným znakem je nedobrovolné vystavení riziku, které hazard představuje. Přesná definice tedy zní:
„Extremní geofyzikální událost, biologický proces a závažnější technologické nehody, které jsou charakterizovány koncentrovaným uvolněním energie a materiálu, které představují do jisté míry neočekávané ohrožení lidských životů a můžou způsobit závažné poškození majetku a životního prostředí.“
2.3 Klasifikace environmentálních hazardů
1. Přírodní hazardy (extrémní geofyzikální a biologické události)
a. Geologické – zemětřesení, vulkanické erupce, svahové pohyby
b. Atmosférické – tropické cyklony, tornáda
c. Hydrologické – povodně, tsunami, sucha
d. Biologické – epidemie, požáry
2. Technologické hazardy (vážné nehody)
a. Dopravní nehody
b. Průmyslové nehody
c. Nebezpečné veřejné budovy a zařízení
d. Nebezpečné materiály – uskladnění a transport nebezpečných materiálu
3. Související hazardy (globální změny prostředí)
a. Znečistění vzduchu – změny klimatu
b. Degradace prostředí - desertifikace
c. Tlak na půdu - intenzivní urbanizace
d. Super hazardy – katastrofické celoplanetární změny"

Poznámka

Tato práce obsahuje schémata a tabulky. Čistého textu v práci je cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15033
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse