Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Erazim Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky; kolektiv autorů: Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí

Erazim Kohák: Zelená svatozář. Kapitoly z ekologické etiky; kolektiv autorů: Myslet jako hora. Shromáždění všech bytostí

Kategorie: Filozofie, Ekologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podrobným způsobem rekapituluje myšlenky a tvrzení obsažené v knize Erazima Koháka Zelená svatozář. Seznamuje se strukturou knihy a po jednotlivých částech a podkapitolách pečlivě reprodukuje její obsah. Po stručném zhodnocení následují biografické údaje autora a recenze knihy Myslet jako hora, kterou Kohákova práce zmiňuje.

Obsah

1.
Erazim Kohák: Zelená svatozář
1.1.
Shrnutí kapitol
1.2.
O lidech, slonech a porcelánu
1.3.
O lidech a (ostatních) zvířatech
1.4.
O lidech a (ostatní) přírodě
1.4.1.
O morálním smyslu přírody
1.4.2.
Etika bázně boží
1.4.3.
Etika vznešeného lidství
1.4.4.
Etika úcty k životu
1.4.5.
Etika Země
1.4.6.
Etika záchranného člunu
1.5.
Strategie v ekologické etice
1.5.1.
Strategie osobní odpovědnosti
1.5.2.
Strategie poznané nutnosti
1.6.
Závěr knihy
1.7.
Hodnocení
1.8.
Erazim Kohák: životopis
2.
Kolektiv autorů: Myslet jako hora
2.1.
Hlavní myšlenka
2.2.
Autoři
2.3.
Myšlenkové zdroje
2.4.
Hodnocení

Úryvek

"Kohák, Erazim Zelená svato:zář. Kapitoly z ekologické etiky. Praha: SLON; Ediční řada Studijní texty, 1998, ISBN 80-85850-63-X

Erazim Kohák svoji knihu uvádí citátem: Pozoroval jsem lidového řezbáře, jak své dílo zpestřuje zbytky modelářských laků. Právě natíral apoštolům svatozáře na zeleno. Vracel jsem se tehdy z ekologické konference a tak jsem se zeptal, jaký význam má zelená svatozář. Řekl zamyšleně: „Došel mi žlutý lak.“ Tento citát bývá často parafrázován v souvislosti se současnou ekologickou krizí právě ve formě „Došel nám žlutý lak.“
Erazim Kohák v této knize uvádí přehled soudobého filosofického myšlení o lidském pobývání na Zemi. Jeho pohled je jak globální, tak lokální; přihlíží ke specifikům České republiky a české mentality. Z formálního hlediska je kniha rozdělena na tři části; První část: O lidech a (ostatních) zvířatech, Druhá část: O lidech a (ostatní) přírodě a Třetí část: Strategie v ekologické etice, rozdělenou dále na podčásti A. Strategie osobní zodpovědnosti (Subjektivizace v ekologické etice) a B. Strategie poznané nutnosti (Objektivizace v ekologické etice). V Předmluvě autor velmi stručně charakterizuje filosofická východiska, která ho přivedla k napsání této knihy; v Úvodu nazvaném O lidech, slonech a porcelánu se zabývá pojmem etika obecně a specificky ekologickou etikou; v závěru nazvaném Malé vyznání velké lásky pak uvádí některé autobiografické údaje a analyzuje vývoj svých názorů a postojů. Knihu uzavírá seznam literatury; ten uvádí nejen autora a názvy děl, ale je v něm současně i každý zdroj stručně charakterizován, aby si případný zájemce o podrobnější studium mohl lépe vybrat; dále je uveden jmenný a věcný rejstřík, uspořádaný podle kapitol.
Úvod O lidech, slonech a porcelánu je dále rozdělen do podkapitol. První podkapitola Etika a ekologická etika charakterizuje etiku jako takovou - soubor zásad a pravidel, které člověku naznačují, jak by se měl chovat ve svém obcování s druhými, tak ekologickou etiku, kterou Erazim Kohák specifikuje jako „soubor zásad a pravidel, které člověku naznačují, jak by se měl chovat ve svém obcování se vším mimolidským světem.“; autor konstatuje, že současná ekologická krize je vlastně uvědomění si faktu, že s touto „primitivní leč samozřejmou etikou“ již nevystačíme. Příroda se nezměnila, změnil se náš přístup k ní, zajímáme se jen o svá přání a nezajímáme se o následky svého konání. Podle autora se s ekologickým ohrožením střetáváme na třech úrovních: v našem bezprostředním okolí, na úrovni lokální, na úrovni globální a na úrovni osobní. Erazim Kohák také konstatuje, že „Něco se děje s lidskými vztahy, co ničí naše přirozené zábrany a přetváří člověka v hrozbu.“
Druhá podkapitola Žlutý lak opravdu došel, analyzuje příčiny ekologické krize. Ty autor spatřuje v konzumu, „kovbojském“ přístupu k přírodě a především v přemnožení lidského druhu. Právě přemnožení druhu Homo sapiens považuje Kohák za základní problém. Jde především o to, kolik lidí může Země uživit a na jaké úrovni, pro kolik lidí je vůbec na Zemi místo. Máme-li mít dostatek zdrojů, soukromí, bezpečnost, kulturu, neměl by být počet obyvatel vyšší než jedna či dvě miliardy. Na příkladu myšlení lesníků uvádí autor faktory, které jsou v tomto kontextu chápány jako přemnožení druhu: spotřebovávání podstaty a nikoliv přirozeného přírůstku přírody, nesdílení biotopu s dalšími druhy a nedostatečná péče o mláďata. Všechny tyto příznaky nachází u lidstva. Proto se musíme podle autorova názoru zabývat vědomým hledáním trvale udržitelného způsobu života. Třetí část Úvodu nese titul Ekologie, věda, filosofie. Erazim Kohák se v ní zabývá otázkou, zda je ekologická etika věda nebo spíše filosofie."

Poznámka

Zpracováno na Masarykově univerzitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24179
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse