Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Erich Auerbach: Mimesis (první dvě kapitoly)

Erich Auerbach: Mimesis (první dvě kapitoly)

Kategorie: Filozofie, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obsahem prvních dvou kapitol knihy Mimesis Ericha Auerbacha, v nichž jsou porovnávána díla řecké a římské antiky s texty křesťanské tradice. První kapitola proti sobě staví dva starověké epické texty, pasáž Homérovy Odyssey a starozákonní příběh o obětování Izáka. Souběžně s nastíněním jejich obsahu je prováděno srovnání textů od přístupu k výstavbě pozadí děje po zpracování původu hrdinů. Obdobným způsobem se v druhé kapitole střetá Homérova práce s Petroniovou Hostinou u Trimalchiona. Toto dílo spolu s vybranými kapitolami Tacitových Análů slouží Auerbachovi jako doklady mezí antického realismu, který kontrastuje s křesťanskou niterností.

Obsah

1.
Srovnání Homérovy Odyssey a starozákonního příběhu o obětování Izáka
1.1.
Odyssea
1.2.
Obětování Izáka
1.3.
Rozdíl v pozadí děje
1.4.
Rozdíl v možnostech výkladu
1.5.
Rozdíl ve vývoji postav
1.6.
Rozdíl v původu hrdinů
2.
Srovnání Homérovy Odyssey a Petroniovy Hostiny u Trimalchiona
2.1.
Hostina u Trimalchiona
2.2.
Rozdíl v pozici vypravěče
2.3.
Rozdíl ve změnách v životě postav
2.4.
Rozdíl v realističnosti díla
3.
Šestnáctá až osmnáctá kapitola Tacitových Análů
4.
Meze antického realismu
5.
Historie Petrova pádu podle Marka
5.1.
Názornost smyslová oproti názornosti vnitřní

Úryvek

"V první kapitole porovnává Auerbach dvě ukázky z klasických starověkých literárních děl, jakožto dva typické protipóly starověké literatury a zároveň jako typické příklady svého žánru. Těmito ukázkami jsou úryvek z Homérovy Odyssey, konkrétně část, ve které stará chůva Eurykleia poznává přestrojeného Odyssea podle jizvy na noze, a část ze starozákonního Obětování Izáka (v podobě jednotně zredigované takzvaným Elohistou). První ze jmenovaných ukázek je jednoznačným příkladem Homérova literárního stylu. Veškeré dění popisuje s maximálním vystižením všech okolností. Typickým znakem Homérova stylu je takzvaná vsuvka retardování (ve vybrané ukázce je to vysvětlování původu oné jizvy ihned po té, co ji Eurykleia objeví). Tato vsuvka ovšem Homérovy neslouží jako prostředek ke zvyšování napětí děje, ale naopak. Prvek napětí se totiž v homérských básních vůbec nevyskytuje nebo je velmi slabý. Vsuvka retardováním slouží ke zcela jinému účelu. U Homéra totiž nemůže do děje vstoupit žádný nový objekt aniž by o něm čtenář nic nevěděl. Vždy je nutné patřičně vysvětlit jeho původ, důvod vstupu na scénu atd. Nic nesmí zůstat nejasné, neosvětlené. Zde je potřeba uvést další důležitý fakt, vsuvka se neodehrává na pozadí scény do níž vstupuje, z jednoho prostého důvodu – u Homéra totiž žádné pozadí neexistuje. Vše se odehrává v přítomnosti a zcela to vyplňuje dějiště i vědomí čtenáře. Žádná část děje nesmí zůstat čtenáři skryta, což se týká i vnitřních pocitů a niterních dění. Mohlo by se sice zdát, že poměrně časté vsuvky, návraty do minulosti a vysvětlování dávají ději určitou časovou a prostorovou perspektivu, ale opak je pravdou. Všechno se odehrává v místní i časové přítomnosti.
Dalším textem, který v této kapitole Auerbach rozebírá je Obětování Izáka, jako další příklad starověkého epického textu, ovšem od Homéra diametrálně odlišného. Ukázka začíná tím, jak Bůh promlouvá k Abrahámovi. Během v prvních vět je již vidět patrný rozdíl oproti Homérovi. Na neznámé scéně se odehrává velmi stručný a zvláštní dialog mezi Bohem (který se zjevuje najednou a odkudsi z neznáma, ovšem není vidět, což by bylo u Homéra absolutně nemožné) a Abrahámem. Kde a za jakých okolností se tento dialog odehrává v textu není a ani by být nemohlo. Pro židovské texty je totiž typické, že v nich nejsou „zbytečné“ popisy navíc, vždy jen to, co je nejnutnější pro pochopení příběhu samotného, jeho smyslu.
Rozdíly mezi Homérem a starozákonním textem jsou tedy především v tom, že u Homéra neexistuje žádné pozadí, všechny děje se odehrávají v místní a časové přítomnosti na plně osvětlené scéně, zatímco starozákonní texty mají složité pozadí. Popsané je pouze to podstatné pro cíl příběhu, místo ani čas nebývají přesně nedefinované. U Homéra veškerý děj ubíhá poklidně a rovnoměrně kupředu bez jakéhokoli napětí, jeho hrdinové jakoby se pokaždé probouzeli s čistím štítem, jako noví lidé. Vše se odehrává v nepřetržitém sledu, zatímco starozákonní lidé jsou neustále pronásledování svými činy z minulosti, mají na paměti sliby, které jim kdysi Bůh dal, vše co zažili si nesou ve svém srdci. Homérovy básně jsou sice jazykově na mnohem vyšší úrovni, ovšem poskytují velice jednoduchý obraz člověka. Přítomnost znamená pro jeho hrdiny vše, nic jiného jejich mysl nenaplňuje. Kdežto u židovských textů, které sice mají velmi jednoduchou jazykovou stavbu, se setkáváme s lidmi mnohem vnitřně vrstevnatějšími, se složitými vnitřními pochody.
Následujícím zásadním rozdílem je skutečnost, že Homérovy texty se nedají vykládat (dají se pouze analyzovat), nemají totiž žádný skrytý význam, který by bylo možné vykládat. Starozákonní texty naopak výklad přímo vyžadují. Dalším rozdílem je nárok na pravdivost textu. U Homéra je tento nárok zbytečný, jde mu pouze o to abychom se na chvíli ponořili do jeho světa, chce si podmanit skutečnost. Homérovy básně jsou přesně určeným časově a místně ohraničeným sledem událostí, vedle nichž může bez problémů existovat další. Starý zákon však zachycuje světové dějiny od začátku do konce. Od stvoření světa po Apokalypsu. Všechno tedy musí do tohoto sledu zapadat, vše je součástí Božího plánu. "

Poznámka

Text není výrazně členěn. V práci se objevují pravopisné chyby, zejména v užívání čárky ve větách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22379
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse