Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Erich Fromm: Strach ze svobody

Erich Fromm: Strach ze svobody

Kategorie: Filozofie, Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z knihy Ericha Fromma Strach ze svobody. Postupně jsou rozebrány všechny kapitoly, kromě závěrečné, u které je pouze jednou větou nastíněno, o čem pojednává. V ostatních kapitolách je rozebírán pojem svoboda na základě historických konceptů a událostí. Toto dokresluje pohledem na svobodu od známých myslitelů. Na konci práce se dobírá k ideologii nacismu a příčinám jejího vzniku. V práci je mnoho citátů z knihy.

Obsah

1.
Předmluva II
2.
Svoboda – psychologický problém
2.1
Marx
2.2
Pojem adaptace
2.3
Jaké má adaptabilita hranice
2.4
Pocit osamělosti
3.
Vyčlenění individua a dvojznačnost svobody
3.1
Odsouzenost ke svobodě
4.
Svoboda v době reformace
4.1
Středověký člověk
4.2
Renesance
4.3
Dvojznačnost svobody
4.4
Vztah k Bohu
4.5
Negativní důsledky nabytí svobody
4.6
Lutherovo učení
4.7
Kalvínovo učení
5.
Dva aspekty svobody moderního člověka
5.1
Vznik kapitalismu
5.2
Protestantismus
5.3
Moderní člověk
6.
Mechanismy úniku
6.1
Od Hobbese po Hitlera
6.2
Autorita
6.3
Rysy destruktivity
6.4
Ad konformita
7.
Psychologie nacismu
7.1
Hitlerův individuální vývoj
7.2
Mein Kampf
7.3
Politická praxe

Úryvek

"Svoboda v době reformace
- středověký člověk měl málo osobní svobody, ale zato měl pocit jistoty: nadnárodní katolická církev, která dávala jistotu spasení („vztah k Bohu spočíval spíše na důvěře a lásce než na nejistotě a strachu“ – s. 32); pevně přikován ke svému společenskému statutu; nemožnost pohybu
o „člověk se ztotožňoval se svou rolí ve společnosti; byl rolníkem, řemeslníkem, a ne jedincem, který náhodou má to či ono zaměstnání. Společenský řád byl pojímán jako řád přírodní“ → „Středověká společnost individuum nezbavovala svobody, protože 'individuum' ještě neexistovalo; člověk se ke světu vztahoval ještě svými primárními vazbami.“ (s. 32)
o zároveň měl „dost svobody vyjádřit se ve svém díle a v citovém životě. Ačkoli neexistoval žádný individualismus v moderním smyslu neomezené volby mezi mnoha možnými způsoby života (…) existovalo velké množství konkrétního individualismu v reálném životě“ (s. 32)
- v pozdním středověku se začala struktura společnosti výrazně měnit: vzrůst kapitálu spojený s individuální ekonomickou iniciativou → feudální třídní rozvrstvení odvozované od původu člověka začínalo být irelevantní – objevuje se diferenciace sociální
o nejprve v Itálii
- „Renesance byla kulturou bohaté a mocné vyšší třídy [tj. nikoli malých obchodníků a drobné buržoazie!](…) Masy, které se na bohatství a moci vládnoucí skupiny nepodílely, ztratily jistotu svého dřívějšího společenského postavení a staly se beztvarým davem, jemuž se lichotilo nebo vyhrožovalo“ (s. 34-35)
o u horní vrstvy se zrodila individualita, ale také osamělost: „všechny lidské vztahy byly otráveny tímto vášnivým bojem na život a na smrt pro udržení moci a bohatství. Solidaritu s bližním – nebo aspoň s členy vlastní třídy – nahradil cynický odstup; jiná individua byla nazírána jako 'předmět' užitku či manipulace (…) účelu“ (s. 35)
o nakonec se tato tendence obrátila proti samotným členům horní třídy: „Stal se sám pro sebe natolik objektem manipulace, jako byli pro něj jiní.“ (s. 35)
o objevuje se rozpor typický i pro většinu humanistických děl: „ruku v ruce se zdůrazňováním lidské důstojnosti, individuality a síly projevovali ve své filosofii nejistotu a beznaděj.“ (s. 35)
- odtud se vine až do našich časů touha jedince po vyniknutí, po slávě – život už nemá smysl sám v sobě, nýbrž má cenu pouze tehdy, když „se zrcadlí v ocenění druhých“ (s. 35)
o touha po slávě je dle Fromma „jediným prostředkem k umlčení nejistoty“
- na rozdíl od renesance je reformace „náboženstvím středních a nižších městských tříd a sedláků (…) páteří moderního kapitalistického vývoje v západní Evropě se stala střední městská třída“ (s. 36)
o proces individualizace však zásadně proměnil charaktery příslušníků střední vrstvy
- ve středověku řemeslník pevně zakotven v cechu; obchodník konal své obchody v podstatě na osobní úrovni – znal individuální potřeby svého zákazníka
- ekonomika musela být etická: „ekonomické zájmy jsou podřízeny reálnému životnímu zaměstnání, jímž je spasení“ (s. 37-38)
o materiální dostatek byl nutný proto, aby mohl člověk pomáhat potřebným; hrabivost byla smrtelným hříchem"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17537
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse