Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Etika Nikomachova - II.kniha - obsah knihy slovensky

Etika Nikomachova - II.kniha - obsah knihy slovensky

Kategorie: Filozofie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaní obsahu Aristotelova filozofického díla Etika Nikomachova, konkrétně druhé knihy, jejíž podnázev je Původ mravní ctnosti. Vysvětleny jsou některé pojmy, se kterými Aristoteles pracuje a také aplikace těchto teorií na současnost. Součástí textu jsou i vlastní postoje a názory autora.

Obsah

1.
O Aristotelovi
2.
Etika Nikomachova
a) Celkové zhodnocení
b) První kniha
3.
Druhá kniha
a) Cnosti
b) Tři dušební činnosti
c) Pojem středu
d) Pravidla hledání středu
4.
Použitá literatura

Úryvek

" Práve druhá kniha Etiky Nikomachovej nazvaná Pôvod a definícia mravnej cnosti, na ktorú som sa vo svojej práci zamerala, sa venuje mravnej cnosti, cnostnému konaniu a pojmu stredu. Podľa Aristotela sú cnosti rozumové (dianoetické) a cnosti mravné (etické). Múdrosť, chápavosť, rozumnosť, správny úsudok, umenie, pochopenie to sú rozumové cnosti. Štedrosť, striedmosť, statočnosť, veľkorysosť, pravdivosť, spravodlivosť zase mravné cnosti. Keď hovoríme vo všeobecnosti o mravnom charaktere človeka, nehovoríme, že je múdry alebo inteligentný, ale že je pokojný alebo striedmy, ale zároveň aj múdreho človeka chválime pre jeho duševný stav. Aristoteles si kladie otázku, či cnosť je duševný stav, alebo činnosť, odpovedá si na ňu tak, že cnosť vzniká z cnostného konania. Mravné cnosti nám nie sú dané prirodzene, lebo nič čo je prirodzené, nemôže byť zvykom menené, máme iba prirodzené vlohy, aby sme ich nadobudli, a zvykom, ktorý sa upevňuje praktickou činnosťou, ich zdokonaľujeme. Aristoteles hovorí: „Cnosti v nás nevznikajú ani prirodzene ani neprirodzene, máme iba prirodzenú vlohu nadobudnúť ich a k dokonalému stavu
sa potom približujeme zvykom.“ Preto má veľký význam výchova nielen detí, ale aj občanov, či už učiteľmi a vychovávateľmi alebo prostredníctvom zákonov. Etické cnosti teda človek získava výchovou a zvykom. Nie je to však automatické správanie sa. Cnostným sa človek stáva tým, že pred tým cnostne koná: k tomu ho teda podnecujú vychovávatelia, zákony a človek sa potom rozhoduje pre zodpovedajúce konanie. O cnosti sa teda dá hovoriť iba vtedy, keď sa niekto isto a bez zachvenia rozhodne pre cnostné konanie a len kvôli samému cnostnému konaniu. Teda nie je to žiadny automatické konanie, nejaké postoje alebo charakterové vlastnosti, je to vedomé a slobodné rozhodnutie sa pre cnostné konanie. Tu samozrejme vzniká otázka : A akú úlohu tu zohráva zvyk? Aristoteles chápe zvyk v zmysle osvojenia si nejakej činnosti alebo vlastnosti opakovaným vykonávaním tejto činnosti alebo činnosti, ktorá v nás tvorí nejakú vlastnosť. Ako píše doslovne: „Lebo čo sa musíme predtým naučiť, ako to môžeme robiť, naučíme sa to tak, že to robíme. Napr. ten, kto stavia, stáva sa staviteľom a ten kto hrá na citare, stáva sa citaristom. Aj spravodlivým sa stávame tak, že spravodlivo konáme, striedmymi, keď striedmo konáme a udatnými, keď udatne konáme.“ O cnostnom charaktere môžeme hovoriť až vtedy, ak je stálym postojom v prospech príslušnej cnosti a utvára podľa nej konanie. Je to stav, postoj, ktorý máme radi, ten kto je cnostný nasilu, kto sa premáha, nie je cnostný. Slasť a strasť sú indíciami charakterových vlastností osoby: cnostné rysy charakteru spoznáme tak, že cnostné konanie činíme radi a s veľkým potešením. Musíme si naň však zvyknúť, len potom ho budeme vykonávať radi a cnosť sa tak pre nás stane samozrejmou podmienkou vlastného vnútorného šťastia.
Cnosti teda vznikajú z činností, a my sa musíme učiť dávať svojim činnostiam takú kvalitu, aby výsledkom bolo cnostné chovanie a konanie. Podľa toho, ako si už odmalička zvykáme konať, nezávisí málo, ale naopak veľa, dokonca snáď všetko. Najdôležitejšie pri cnostnom konaní je zásada – „konať podľa správneho úsudku,“ ktorá je všeobecne uznávaná a berie sa za základ v úvahách o vzťahu cnosti a konania. Nemenej dôležitý je aspekt času a okolností. Ako základ by malo platiť, že cnosť tam, kde ide o pocity príjemnosti a nepríjemnosti, si volí a robí najlepšie veci, mravná skazenosť pravý opak. Oveľa ťažšie je potlačiť slasť ako hnev a práve na tom, čo je najťažšie, sa obyčajne skúša umenie a cnosť, pretože v tom sa i to dobré stáva ešte lepším."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11092
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse