Etika v podnikání


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují problematice eticky v podnikání. Obsahují jak obecné informace o předmětu a teoriích etiky a základních pojmech, které s ní souvisejí, tak jejich specifikaci pro oblast podnikání. Zabývají se tak problémy s uplatňováním podnikové etiky, etickými zásadami a principy v podnikání či etickými kodexy.

Obsah

1.
Východiska podnikatelské etiky
2.
Problémy s uplatňování podnikové etiky
3.
Etika, předmět etiky, etika a morálka, návaznost pojmů
4.
Teorie etiky
5.
Zdroje etického uvažování a jednání
6.
Utilitaristická etika
7.
Mravní norma
8.
Hodnoty a hodnotová orientace
9.
Poučení z morální filosofie
10.
Lidská práva
11.
Etika a náboženství
12.
Podnikatelská etika
13.
Faktory ovlivňující etické chování
14.
Základní předpoklady institucionalizace etických zásad
15.
Institucionalizace etických principů v řízení organizace
16.
Přínosy institucionalizace do podnikové praxe
17.
Etické zásady podnikání
18.
Sedm zásad etického jednání
19.
Model EFQM
20.
Základy Corporate Governance
21.
Principy řízení etiky a ve veřejné správě
22.
Společenská odpovědnost organizace (SOO)
23.
SOO v ekonomické oblasti
24.
SOO v sociální oblasti
25.
SOO v environmentální oblasti
26.
Věrohodnost společenské odpovědnosti firmy
27.
Hodnocení CSR firem
28.
Další pojmy
29.
Etika v oblasti HRM
30.
Formy reakcí vůči neetickým požadavkům
31.
Kdy je whistle-blowing oprávněný
32.
Problémy spojené s reakcí na neetické požadavky
33.
Příklad organizačních hodnot
34.
Důležitost společného sdílení etických hodnot
35.
Etický kodex
36.
Cíle etických kodexů
37.
Oblasti úpravy etických kodexů
38.
Tvorba etických kodexů
39.
Zdroje pro zpracování etického kodexu

Úryvek

"Etika v podnikání
- etické jednání - svobodné jednání, které může ovlivnit chování ostatních

Východiska podnikatelské etiky
- úspěšná firma usiluje o rovnováhu mezi 2 přístupy:
a) vyjádřený M. Friedmanem - jedinou společnou odpovědností firmy je vytvářet zisk
b) současným pojetím, které zdůrazňuje, že řízení dnes je řízení komplexního systému, ve kterém jde o rovnováhu různých zájmů stakeholderů

- tlak na transparentnost firem
- zpřísnily se zásady Corporate Governance
- zaměstnancům v organizaci musí být jasno, jak se mají chovat (kombinace zákonů, předpisů s vizí a hodnotami organizace)
- neustálý tlak na zlepšování procesů a činností (aniž by narostla korupce)
- zvyšují se nároky na společenskou odpovědnost firem (udržitelný rozvoj, nebo rovnovážný ekonomický rozvoj)

Ta je definována: „Jest závazek podnikání přispívat k rovnovážnému ekonomickému rozvoji prostřednictvím ZCů a jejich rodin, místní komunity a společnosti jako celku s cílem zlepšení kvality jejich života.

- EU zdůrazňuje význam CSR. Evropská komise vydala Zelenou knihu (2001) a v roce 2002 vydala tato komise dokument Corporate Social Responsibility: Business Contribution to Suistainable Development

Problémy s uplatňováním podnikové etiky
- vysoké požadavky na zisk navádějí k porušování pravidel
- každá profese (včetně manažerů a podnikatelů) spočívá na 4 pilířích:
- znalosti (a schopnost je využívat)
- kvalita práce
- služba (společnosti shareholders, stakeholders)
- etické jednání

Porušení jednoho (nebo i všech) pilířů u manažerů nebo podnikatelů nevede k postihu.

- vzrůstající globální konkurence, prudký technický pokrok urychluje změny a způsobuje nerealistická očekávání investorů
- neujasněné pravomoci a odpovědnosti v managementu
- korupce (v ČR velmi vysoká)
- porušování pravidel v ČR je považováno za běžnou normu chování

Etika, předmět etiky
- etika je označována jako:
- nauka o morálce
- vědomí disciplína, která se zabývá mravním chováním

- mravním chováním - bychom označili takové chování, které v sobě zahrnuje odpovědnost (za své chování vůči lidem, prostředí, sobě), oprávněnost a svobodu volby
- odpovědnost a oprávněnost - jednání, které je řízeno uvědoměním si důsledků, tzn. že jedinec zvažuje své jednání
Strukturování etiky
1) morálka (= deskriptivní etika) - popisuje jaký je v současnosti stav
2) normativní etika - jak by to mělo být, zabývá se otázkami deontologickými a axiolontickými (nauka o hodnotách)
3) metaetika - výklad etických pojmů
4) aplikovaná etika - nejdůležitější oblast, mělo by se týkat hlavně morálky

Etika
- individuální - zabývá se morálními otázkami jednotlivce při jeho úsilí o vlastní blaho
- sociální - zaměřená na společné, obecné blaho, hledá univerzální lidské hodnoty
- profesní - aplikuje obecná etická pravidla na poměry konkrétních oborů lidské činnosti (lékařství, novinářství, poradenství, atd.)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26798
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse