Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Evropa v 18.století

Evropa v 18.století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s., Brno

Charakteristika: Práce popisuje Evropu v 18. století se zaměřením na rozvoj Velké Británie a Ameriky. Také popisuje vznik USA.

+ obrázky a popisy

Obsah

1.
Velká Británie
1.1
konec vlády rodu Stuartovců
1.2
nástup rodu Hanoverského
2.
Amerika
1.1
počátky osídlování
1.2
odpor osadníků
1.3
válka za nezávislost
3.
Vznik USA

Úryvek

"VELKÁ BRITÁNIE

- od Slavné revoluce 1688 je Anglie konstituční (parlamentní) monarchie → zákonodárná moc přešla do
rukou voleného parlamentu, výkonou moc zastupuje král a vláda

Anna Stuartovna dcera Jakuba II. (1702-1714)
- v roce 1707 došlo k úplnému sjednocení Anglie a Skotska → Spojené království Velké Británie
- po nástupu na trůn se Anna zapojila do války o dědictví španělské, která pokračovala
téměř až do konce jejího panování, kdy byl v 1713 uzavřen mezi zeměmi Utrechtský mír a Velká Británie získala území ve Středomoří, které dříve náležely Španělsku: Menorcu a Gibraltar

- během její vlády vznikly dvě politické strany, které soupeřili o moc ve volbách:
1) konzervativci – toryové
2) liberálové – whigové

- problémem se však stala otázka nástupnictví, Anna totiž buď potratila nebo dítě zemřelo
- podle britských práv si tak po její smrti mohl nárok na trůn dělat její nevalstní bratr Jakub
František, který byl ale katolík
- parlament vyžadoval jen protestantského dědice, takže vydal zákon, který určoval jako dalšího
nástupce potomka z Hanoverského rodu → 1714 vymírají Stuartovci a nastupuje rod Hannoverský

Jiří I. Hannoverský (1714-1727)
- původním nástupcem na trůn měla být jeho matka Žofie, ale zemřela dříve než Anna, takže na trůn
nastoupil Jiří I. → v reakci na to se jakobité (stoupenci vyhnaného katolického krále Jakuba II. Stuarta a jeho potomků) pokusili Jiřího odstranit a na trůn prosadit nástupce z rodu Stuartovců po mužské linii, katolického Jakuba Františka Stuarta, ale neuspěli

Jiří II. Hannoverský syn Jiřího I. (1727-1760)
- 1740-1748 v bitvě o Rakouské dědictví podporoval nárok Marie Terezie na trůn, neboť se
obával, že pokud by Marie Terezie neuspěla, byl by vliv Francie v Evropě příliš velký
- soupeření v zámoří s hlavním konkurentem Francií: v Severní Americe, Africe a Indii
- v padesátých letech začalo vzrůstat napětí mezi Anglií a Francií, které podnítila zejména situace
v severoamerických koloniích, kde angličtí osadníci soustavně naráželi na francouzský odpor
→ za jeho vlády vypukla 1756 Sedmiletá válka, která tedy byla i v koloniích (1. světový konflikt)

Jiří III. Hannoverský vnuk Jiřího II. (1760-1820)
- 1763 podpisem Hubertusburského míru byla Sedmiletá válka oficiálně ukončena a vítězem se
stala Velká Británie → zaujala postavení první průmyslové, obchodní a námořní velmoci

- zisk Británie • území Kanady
• převaha v obchodu s Indií a Amerikou
- z Ameriky dováželi třtinový cukr, tabák, rum, kávu a kakao
- do Ameriky dováželi černé otroky a indický čaj

• kolonie: Virginie, Bermudy, Bahamy, Jamajka, Gibraltar, část Indie
→ celkem 13 osad na východním pobřeží USA

- vynálezy: parní stroj (James Watt), tavení železné rudy ve vysokých pecích, tkalcovský člunek

Jiří IV. Hannoverský syn Jiřího III. (1820-1830)
AMERIKA

Počátka osídlování Severní Ameriky (Anglie, Nizozemí, Francie) 16.století

- pro historii USA měla největší význam anglická kolonizace atlantského pobřeží
- Kanadské pobřeží osidlováno francouzi za vlády Jindřicha IV. Bourbona
- boje s domorodými Indiány o půdu
- 1651-1696 série tzv. Navigačních akt: kolonie měly sloužit jako zdroj surovin a odbytiště pro
anglické zboží, navíc, obchodníci z jiných zemí měli zakázáno s americkými koloniemi obchodovat a pouze anglické lodě směly do jejich přístavů (monopol na obchod s koloniemi)

- po Sedmileté válce 1763 se Británie postupně zmocnila nizozemských a francouzských kolonií v
Severní Americe a postupně vytvořila na pobřeží 13 kolonií (severní – farmářské, jižní – plantáže: bavlna, tabák, rýže) → základ budoucího USA
- po skončení války byla Británie finančně vyčerpaná a uvalila na kolonie vyšší daně, to kolonisty
velmi popouzelo proti Britům

Počátky odporu osadníků vůči britské koruně

- spory o půdu, vysoké daně, dovoz a vývoz výrobků a surovin pouze přes Británii
- Jiří III. zavedl 1765 Kolkovní daň z listin a novin, angličané získanými penězi financovali
úředníky a armádu, ale pro odpor byla daň odvolána
- pak byla zavedena nová dovozní cla → vyvolala bojkot anglického zboží

Bostonské pití čaje 1773
- na protest vyhozen z lodí náklad anglického (indického) čaje do moře
- vůdcem byl Samuel Adams a osadníci byli převlečeni za indiány
- král Jiří III. se poté rozhodl zakročit a vyslal proti osadníkům vojsko

První kongres 13 kolonií
- konal se roku 1774 ve Philadelphii jako snaha osadníků osamostatnit se od VB, pod vlivem
osvícenských idejí o přirozeném právu na svobodu, rovnost a právo občana volit vládu
- bylo vytvořeno koloniální vojsko v čele s G. Washingtnem
- výsledkem bylo schválení Deklarace práv a stížností osad: společný postup proti britské zvůli, slib
vzájemné podpory, myšlenka úplného rozchodu s Anglií, požadavek stejných práv jako britští občané, požadavek samosprávy
- následoval bojkot anglického zboží, přestože většina účastníků kongresu tehdy ještě byla pro
vyjednávání s Anglií

Válka za nezávislost (1775-1781)
- vypukli první boje, angličané vytlačeni z Bostonu - první úspěch osadníků

Druhý kontinentální kongres ve Philadelphii
- 4. července 1776 podepsána Deklarace nezávislosti, jejímž autorem byl Thomas Jefferson a
podepsali ji tzv. Otcové zakladatelé, např. jako Benjamin Franklin
→ oficiální vznik Spojených států amerických (USA)

- prohlášení spočívá na 2 základních principech:

1) všichni lidé mají přirozené právo na život, svobodu a rovnost před zákonem
2) všechna moc vychází z lidu a vláda musí chránit individuální svobody, jinak je nutné ji
odstranit a zvolit novou

- bitva u Saratogy znamenala další vítězství osadníků (finanční pomoc Francie a Španělska)
- osadníci definitivně vítězí nad Brity v bitvě u Yorktownu 1781"

Poznámka

Práce obsahuje několik dokumentů i s obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28783
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse