Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Evropská veřejná správa

Evropská veřejná správa


Kategorie: Ekonomická teorie, Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky uvádějící základní přehled správních systémů a typů správního uspořádání místní správy v zemích EU, krátce popisuje evropský správní prostor a postupně krátce instituce Evropské unie, na konci práce popisuje principy veřejné správy.

Obsah

1.
Přehled správních systémů
2.
Typy správního uspořádání místní správy v zemích EU
3.
Evropský správní prostor
4.
Principy ESP
5.
Instituce EU
6.
Principy veřejné správy

Úryvek

"Princip dobré víry
Tento princip je jedním z principů organizace a činnosti veřejné správy a vyjadřuje univerzalitu postojů. Podle tohoto principu se vyžaduje nejkorektnější postup, požadavek zabezpečit objektivizaci přístupů v jednotlivých případech a situacích a požadavek stálého uplatňování dobré víry. Další stránkou je spojení jistých právních důsledků, jestliže se konkrétní výkon veřejné správy neuskuteční v souladu s obsahem pojmu "dobrá víra". Nevyužití dobré víry nebo jednání s negací dobré víry vedlo ve smyslu platného zákonodárství zpravidla k soudnímu přezkoumání individuálních rozhodnutí.

Princip veřejného zájmu
Veřejný zájem je spojený s jinými druhy zájmu. Je zde podobnost i rozdíly. Podobnost je v tom, že veřejná správa musí plnit jistý počet úloh ve vztahu ke všem druhům zájmů (tj. ve vztahu k veřejnému zájmu, k individuálnímu zájmu, k většinovému zájmu, také ke skupinovému zájmu). Rozdílnost je v tom, že každý ze vzpomenutých zájmů má samostatné subjekty, které jsou jeho nositeli. Nositeli veřejného zájmu jsou především orgány veřejné správy. Právní pořádek však ukládá více právním subjektům povinnost nejednat proti veřejnému zájmu.

Z právního hlediska můžeme veřejné zájmy dělit na:
- veřejné zájmy ústavněprávní
- veřejné zájmy zakotvené v zákonech

Z hlediska druhu orgánů rozeznáváme veřejné zájmy:
- zabezpečované státními orgány
- zabezpečované orgány územní samosprávy

Z hlediska vztahu všeobecného a speciálního rozeznáváme:
- veřejné zájmy všeobecnějšího rázu
- veřejné zájmy speciálního rázu

Některé veřejné zájmy si vyžadují soulad s individuálními zájmy, jiné si žádají koordinovanost (např. zájem na zvýšení dopravní bezpečnosti a zdravotní zájem). Veřejný zájem je materiální nebo nemateriální potřeba konkrétně určená, jejímž realizováním se přispěje ke společnému dobru.

Správní dokumenty
- jde o dokumenty "vydávané státní správou, orgány místní samosprávy, veřejnými zařízeními a organizacemi, které (i když jsou soukromé) jsou pověřeny službou veřejnosti"
- jsou to všechny spisy, zprávy, studie, výkazy, ústní řízení, statistiky, direktivy, instrukce, oběžníky, ministerská vyjádření a sdělení, která obsahují výklad platného práva nebo správního řízení, stanoviska názory a rozhodnutí, mající písemnou formu, zvukové záznamy a videozáznamy obsahující informace, které nemají individuální povahu."

Reformy
Význam a rysy reforem v Evropě v poslední třetině 20. století K významné demokratizaci správních systémů začalo na evropském kontinentu docházet po druhé světové válce. Tyto reformy byly mimo jiné reakcí na nepříznivé zkušenosti s praktickým fungováním zmíněných systémů v období mezi dvěma světovými válkami.

Společným jmenovatelem všech reforem, které byly především od sedmdesátých let realizovány v zemích EU 15 a v devadesátých letech prováděny v středoevropských zemích – je úsilí o praktické naplňování čtyř základních principů, na nichž je soudobá demokratická správa postavena a jejichž cílem je co nejvíce přiblížit VS občanovi a operativně reagovat na problémy, které většina občanů považuje za stěžejní.

• demokratizace
• decentralizace
• dekoncentralizace
• subsidiarita"

Poznámka

všb-tuo

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28098
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse