Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Evropský parlament, vývoj jeho struktury a pravomocí v letech 1992 – 2009

Evropský parlament, vývoj jeho struktury a pravomocí v letech 1992 – 2009

Kategorie: Evropská unie, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se zabývá Evropským parlamentem, vývojem jeho struktury a pravomocí v letech 1992 až 2009. Obsahuje právní regulace a charakterizuje složení Evropského parlamentu. Definuje legislativní, kontrolní a rozpočtové pravomoce. V závěru práce jsou vytyčeny problémy a navrhnuty případná řešení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce a metody jejího zpracování
2.1.
Cíl práce
2.2.
Metodika práce
3.
Vymezení užšího okruhu právní regulace
3.1.
Pravomoci Evropského parlamentu
3.1.1.
Kontrolní pravomoc
3.1.2.
Rozpočtová pravomoc
3.1.3.
Legislativní pravomoc
4.
Změny v pravomocích a struktuře vyvolané po roce 1992
4.1.
Další pravomoci zavedené Smlouvou v Evropské unii
4.2.
Maastrichtská smlouva
4.3.
Amsterodamská smlouva
4.4.
Smlouva o Nice
4.5.
Lisabonská smlouva
5.
Závěr
6.
Doporučená literatura

Úryvek

"2.2. Metodika práce
Při zpracování mého assignmentu jsem čerpala ze školních učebnic, právních předpisů, poznatků z přednášek a prezentací a využila jsem i internetové zdroje. Všechny tyto zmíněné zdroje jsou uvedené na konci práce v kapitole Použitá literatura.
Jako metodu zpracování jsem použila metodu deskripce. Tato metoda mi přišla pro zpracování assignmentu, s ohledem na zvolené téma a rozsah práce, jako nejvhodnější.

3. Vymezení užšího okruhu právní regulace
3.1. Pravomoci Evropského parlamentu
1) Kontrolní pravomoc
„Evropský parlament vykonává politickou kontrolu výkonných orgánů Unie, tj. Komise a Rady. Představitelé těchto orgánů Parlament pravidelně informují o provádění jednotlivých politik Unie. Předseda Rady předkládá Parlamentu na začátku svého šestiměsíčního funkčního období program činnosti Rady a na konci svého funkčního období zprávu o svém předsednictví. Informují Parlament o výsledcích jednání každé Evropské rady a o výsledcích společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Členové parlamentu mohou klást Komisi písemné nebo ústní otázky. Pravidelně kladou otázky členům Komise při interpelacích na plenárních zasedáních nebo na zasedáních výborů.“
2) Rozpočtová pravomoc
„Evropský parlament každoročně schvaluje rozpočet Unie. Podpis předsedy parlamentu je nezbytný, aby se rozpočet stal zákonem Unie. Rozpočtová procedura umožňuje Parlamentu navrhovat změny a dodatky k návrhu Komise a ke stanovisku Rady. Pokud jde o výdaje na zemědělství a náklady, které vyplývají z mezinárodních dohod, má Rada fondy, projekty v oblasti životního prostředí nebo kultury jsou stanoveny na základě spolupráce Parlamentu s Radou.
Výbor Evropského parlamentu pro kontrolu rozpočtu sleduje hospodaření s rozpočtovými výdaji Unie. Jeho úkolem je zajistit, aby rozpočtové prostředky byly vydávány pouze na schválené výdaje a zabránilo se jejich zneužívání a finančním podvodům. Parlament ročně projednává výroční zprávu Účetního dvora, která hodnotí hospodaření Komise s rozpočtovými prostředky Unie.“

Poznámka

Důležité informace jsou zvýrazněny tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24576
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse