Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Feudální a absolutistický stát v Anglii a Francii

Feudální a absolutistický stát v Anglii a Francii

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Sokolov

Charakteristika: Seminární práce ze základů společenských věd zachycuje znaky a vývoj feudálního a absolutistického státu se zaměřením na Anglii a Francii. Nejprve obecně charakterizuje feudální stát a feudální právo i jejich dějiny. Poté sleduje vývoj královské moci a ústředních orgánů státu v Anglii a Francii do novověku. Druhá část práce pak zachycuje přechod k absolutismu a politické a hospodářské podmínky absolutismu zejména ve Francii a Anglii. Pozornost patří i vývoji práva v této době.

Obsah

1.
Proč a jak jsem si vybral toto téma?
2.
Všeobecná charakteristika feudálního státu a jeho práva
2.1.
Feudalismus
2.2.
Vznik feudálních států
2.3.
Periodizace dějin feudálních států
2.4.
Periodizace dějin feudálního práva
3.
Dějiny feudálního státu a práva ve Francii
3.1.
Sociálně ekonomická struktura francouzské společnosti za feudalismu
3.2.
Státní zřízení – vývoj královské moci a ústředních orgánů do novověku
3.3.
Prameny práva
3.3.1.
Právní obyčeje
3.3.2.
Právo římské
3.3.3.
Královské ordonance
3.4.
Krize feudalismu na konci starého režimu
4.
Dějiny feudálního státu a práva v Anglii
4.1.
Sociálně ekonomická struktura anglosaské společnosti
4.2.
Dobytí Anglie Normany a jeho důsledky
4.3.
Státní zřízení – vývoj královské moci a ústředních orgánů do novověku
4.4.
Prameny práva
4.5.
Krize absolutní monarchie v Anglii
5.
Feudální stát a právo v předvečer buržoazních revolucí
5.1.
Společenský vývoj přechodu k absolutismu
5.2.
Absolutismus
5.3.
Struktura rozdělení politické moci
5.4.
Progresivní role absolutismu ve společnosti
5.5.
Subjektivní moc za osvícenství
5.6.
Úvod do dalšího výkladu vývoje absolutismu
5.7.
Uspořádání státních orgánů
5.8.
Kontinuální vznik centrálních úřadů ve Francii a Anglii
5.8.1.
Vznik centrálních institucí
5.8.2.
Královská kancelář
5.8.3.
Panovnická rada
5.9.
Místní orgány
5.10.
Absolutismus a hospodářství státu
5.11.
Vznik ekonomických teorií
5.12.
Hospodářská teorie absolutní monarchie ve Francii
5.13.
Hospodářská teorie absolutní monarchie v jiných oblastech
5.14.
Hospodářská teorie: merkantilismus
5.15.
Merkantilismus a osvícenství
5.16.
Hospodářské zákonodárství
5.17.
Nejvýraznější vliv merkantilismu: obchodní a směnečné právo
5.18.
Gildy a jejich vliv na vznik obchodního práva
5.19.
Obchodně právní kodifikace konkrétně
5.20.
Směnečné právo
5.21.
Vznik odborné byrokracie a její úloha
5.22.
Právníci a právo v absolutismu
5.23.
Zpracování a kodifikace práva dle římského
6.
Výsledek

Úryvek

"Všeobecná charakteristika feudálního státu a jeho práva

// dále je vymezováno vůči předchozí otrokářské společnosti //

Feudalismus vzniká od 5. století n. l. (po pádu Západořímské říše r. 476)
 Z a J Evropa (Itálie a bývalé římské provincie)
 Stř., V, S Evropa (žádný nebo jen zprostředkovaný vztah s vyspělou otrokářskou civilizací – Římem) o několik století později.

Vzniká rozkladem prvotně pospolných společností germánských a slovanských. Tempo vzniku určeno rychlostí rozkladu a přežitků p. p. spol.
 Rychleji tam, kde Germáni a Slované okupují oblasti zanikající Římské říše. Konfrontace dvou civilizací vede nutně k rozkladu primitivních vztahů a k -> nových ekonomických a politických pořádků. Ty již lze hrubě nazvat feudálními.
 Není-li styk s Římem, feudální spol. vzniká z prvotně pospolné spol. a tento proces trvá i o několik staletí déle. Ještě více to platí pro Z Slovany a S Germány, kteří cizí vlivy znají jen z vojenských výbojů Franků, z pronikání křesťanství a církve.

Proč u oblastí bez vlivu vyspělejších oblastí (viz několik řádků výše) nevznikne nejdříve otrokářský řád, a ne rovnou feudalismus?
 Otrokářský řád potřebuje specifické okolnosti pro vznik (málo rozvinuté výrobní síly a organizace lidu, geografické vlivy -> v čele je jediná skupina).
 Viz např. patriarchální otrokářství Předního východu, některé starořecké obce, poslední dvě století Římské republiky a první dvě století císařství. (Poté je již opět hlavní svobodná či polosvobodná výroba).

Naopak počátek evr. feudalismu charakterizován jistou rovnováhou politických a hospodářských sil mezi oblastí bývalé Západořímské říše a Byzantské a mezi kmenovými společnostmi Germánů a Slovanů (stojí na prahu státu).
 G. a S. = nastupující síla; vojenská převaha má určovat osud Evropy. Civilizační vývoj – obě etnika na podobném stupni rozvoje.

Styk s umírající antickou říší způsobí rychlejší rozpad prvotního zřízení (Franci na Z, Bulhaři na V). Neporuší to však rovnováhu tak, aby pokročilejší ovládli ostatní (a vzniklo otrokářství).
 Samozřejmě nové státy válčí, jsou zajatci a pracovní otroci (v každém státu 6. – 9. stol.), ale nikde netvoří pracovní základ společnosti. Otroci se časem asimilují.
 Otroků systém totiž nevznikl kvůli: nedostatek otroků (přeci jen), nedostatek potravin ( způsobený nevyspělou technologií. Základem je individuální malovýroba, minimální nadvýrobek nestačí pro otroky).

Vznik feudálních států

Rychleji, kde prvotně pospolná spol. Germánů a Slovanů rozklad pod nějakým vlivem římské civilizace; pomaleji tam, kde „katalyzátor“ vyspělých na společnost nepůsobí.

Společné znaky:
1. Podmínka vzniku státu = majetková a politická polarizace, jež leží v
 majetkové a společenské diferenciace u G. a S. v jejich prvotních společnostech
 dávné diferenciaci majetku římské společnosti.

Ve státech vzniklých v římských provinciích pozemková aristokracie germánská srůstá rychle s aristokracii římskou a -> třída feudálních pozemkových magnátů (Z a J Evr. v 6. a 7. stol.).
 Ovládá všechno závislé obyvatelstvo bývalých provincií, časem ovládá i germánské drobné sedláky (dříve svobodní kolonizátoři provincií)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse