Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finance podniku I. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Finance podniku I. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá financemi podniku. Věnuje se financím, v rámci kterých uvádí typy typy, historii a cíle financí, finanční řízení, finanční rozhodování, vliv daní a časovou hodnotu peněz při finančním rozhodování a finanční trhy. Rozebírá úrok, pojmy s ním spojené, všímá si druhů úroků, modifikovaného a spojitého úrokování, zvláštních typů i diskontu. Podrobně sleduje majetkovou a kapitálovou strukturu. Zaměřuje se na finanční analýzu, kde rozpracovává témata uživatelů finanční analýzy, zdrojů dat, hodnocení hospodářských jevů, systematizace ekonomických ukazatelů a metod elementární finanční analýzy. Závěr patří dalším metodám finanční analýzy.

Obsah

1.
Finance
1.1.
Typy financí
1.2.
Historie podnikových financí
1.3.
Finanční řízení
1.4.
Cíle financí podniku
1.5.
Finanční rozhodování
1.6.
Vliv daní při finančním rozhodování
1.7.
Finanční trhy
1.8.
Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování
2.
Úrok
2.1.
Pojmy
2.2.
Druhy úroku
2.2.1.
Jednoduché úroky
2.2.2.
Složité úroky
2.3.
Modifikované úrokování
2.4.
Spojité úrokování
2.5.
Zvláštní typy
2.6.
Diskont
3.
Majetková a kapitálová struktura
3.1.
Majetek
3.1.1.
Aktiva stálá, neoběžná, fixní, dlouhodobá
3.1.2.
Aktiva krátkodobá, nestálá
3.2.
Kapitálová struktura (pasiva)
3.2.1.
Vlastní kapitál
3.2.2.
Cizí kapitál
3.2.3.
Optimalizace kapitálové finanční struktury
3.2.4.
Ú - křivka
3.2.5.
Náklady jednotlivých druhů kapitálu
3.2.6.
Průměrné náklady kapitálu
4.
Finanční analýza
4.1.
Uživatelé finanční analýzy
4.2.
Zdroje dat
4.3.
Hodnocení hospodářských jevů
4.4.
Systematizace ekonomických ukazatelů
4.5.
Metody elementární finanční analýzy
4.5.1.
Absolutní a rozdílové ukazatele
4.5.2.
Poměrové ukazatele
4.5.3.
Soustavy ukazatelů
4.6.
Další metody finanční analýzy

Úryvek

"FINANČNÍ ANALÝZA

- historie - USA - orientace zpočátku na základní údaje - Δ (změna) absolutních ukazatelů a
Δ (změna) výkazů
- později likvidita
- v Německu - označení - Bilanční analýza
- v Čechách - profesor Pazourek - zabýval se finanční analýzou
= představuje ohodnocení minulosti, současnosti a předpokládané budoucnosti
cílem - poznat finanční zdraví firmy
- identifikovat slabiny
- determinovat silné stránky na kterých by mohla firma stavět
= systematický rozbor dat obsažených v účetních výkazech, rozbor jejich položek, agregovaných dat, vztahů a vývojových tendencí
- finanční zdraví - takový podnik, co by měl naplňovat smysl své existence
- trvalé zhodnocení vloženého kapitálu akceptován investory i za rizika bez narušení finanční stability podniku

Uživatelé finanční analýzy
- věřitelé - krátkodobé - orgány státní správy, sociální zabezpečení, ...
- dlouhodobé - bankovní ústavy (zajímá je celková struktura), hodnotí
ukazatele v delším časovém období
- akcionáři - kontrolují, zda prostředky vložené jsou dostatečně zhodnocovány
- management
- zaměstnanci
- konkurence

Zdroje dat
- účetnictví - rozvaha, výsledovka, výkaz zisků a ztrát, cash flow,
- normativy, standardy pro odvětví, obor
- a. s. - obchodovatelné akcie - informace o kapitálových trzích
- pravidla rozdělování zisku
- dividendová politika

Hodnocení hospodářských jevů
- analýza - fundamentální - makléř odhaduje cenu (vývoj) akcie (u kapitálových trhů a akcií)
- rozbory založené na rozsáhlých znalostech ekonomických a mimoekonomických vztahů (zkušeností odborníků,...)
- informace kvalitativního charakteru (slovní popisy)
- závěr na základě kvalifikovaného odhadu, citu odborníků v oboru atd.) - bez výpočtů
- technická - využití matematiky, statistických metod, algoritmů
- ke zpracování dat kvantitativního charakteru
a) elementární metody
b) vyšší metody
1) matematickostatistické - regrese, korelace, distribuční funkce, analýza rozptylu, bodové odhady, extrapolace, interpolace, ...)
2) nestatistické - fuzzy množiny, neuronové sítě"

Poznámka

Část 1/3. Práce je psána heslovitou formou. Jedná se o 1. - 5. přednášku na Zemědělské a Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10546
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse