Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finance podniku II. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Finance podniku II. - přednášky na Jihočeské univerzitě

Kategorie: Finance, Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Práce se zabývá financemi podniku. Věnuje se ukazateli EVA, grafické metodě finanční analýzy, pyramidálnímu rozkladu objemu zisku a oběžnému majetku a jeho řízení, v rámci kterého si všímá výše a normování oběžného majetku, řízení zásob, pohledávek a peněžních prostředků, Cash flow a analýzy nákladovosti. Podrobně rozebírá členění nákladů, a to podle druhů, výsledovky, účelu, místa vzniku, hodnotí prvotní a druhotné náklady, uvádí kalkulační, kapacitní a manažerské členění a členění podle stupně spjatosti nákladů a objemu produkce. Rozpracovává nástroje řízení nákladů z hlediska technicko-hospodářské normy, kalkulace a rozpočetnictví. Sleduje proporcionování vlastních nákladů, kde se zaměřuje na analýzu bodu zvratu, ukazatel nákladovosti, výnosnost, míru nákladové rentability a jednotkový a přírůstkový náklad. Nezapomíná na problematiku efektivnosti vlastních nákladů a téma investičního rozhodování.

Obsah

1.
Ukazatel EVA
2.
Grafická metoda finanční analýzy
3.
Pyramidální rozklad objemu zisku
3.1.
Metoda logaritmická
3.1.1.
Aditivní vazba
3.1.2.
Multiplikativní vazba
4.
Oběžný majetek a jeho řízení
4.1.
Výše oběžného majetku
4.2.
Řízení zásob
4.2.1.
Objem zásob
4.2.2.
Struktura zásob
4.2.3.
Míra využívání zásob
4.3.
Normování oběžného majetku
4.3.1.
Normativ výrobních zásob
4.3.2.
Normativ drobného hmotného majetku
4.3.3.
Normativ nedokončené výroby
4.3.4.
Normativ hotových výrobků
4.3.5.
Normativ odeslaného nevyfakturovaného zboží
4.4.
Řízení pohledávek
4.5.
Řízení peněžních prostředků
4.5.1.
Řízení na základě běžného sledování vývoje peněžních prostředků
4.5.2.
Pomocí různých modelů
4.6.
Cash flow
4.6.1.
Metody Cash flow
4.6.2.
Formy Cash flow
4.6.3.
Cash flow a faktor času
4.7.
Analýza nákladovosti
4.7.1.
Evidence nákladů
5.
Členění nákladů
5.1.
Druhové členění
5.2.
Členění dle výsledovky
5.3.
Účelové členění nákladů
5.4.
Členění nákladů podle místa vzniku
5.5.
Prvotní a druhotné náklady
5.6.
Kalkulační členění
5.7.
Kapacitní členění nákladů
5.8.
Podle stupně spjatosti nákladů a objemu produkce
5.9.
Manažerské členění nákladů
6.
Nástroje řízení nákladů
6.1.
Technicko-hospodářské normy
6.2.
Kalkulace
6.3.
Rozpočetnictví
7.
Proporcionování vlastních nákladů
7.1.
Analýza bodu zvratu
7.2.
Ukazatel nákladovosti
7.3.
Výnosnost
7.4.
Míra nákladové rentability
7.5.
Jednotkový náklad
7.6.
Přírůstkový náklad
8.
Efektivnost vlastních nákladů
8.1.
Ekonomický účinek vlastních nákladů
9.
Investiční rozhodování
9.1.
Investice – makroekonomický pohled
9.2.
Pohled financí podniku
9.2.1.
Fáze kapitálového plánování

Úryvek

"Analýza nákladovosti
HV = V – N

- N lze označovat jako vlastní náklady
- je třeba znát strukturu a složky N

Evidence nákladů
- zachycení v účetnictví
a) finanční účetnictví – sledování N a V a vyčíslení HV, zakotveno v zákoně o účetnictví, postupy účtování, zachována časová a prostorová srovnatelnost
b) vnitropodnikové účetnictví – operativní, krátkodobé řešení, zaměřeno na charakter podniku, závislé pouze na vlastních VP směrnicích a vlastním uvážení
1) nákladové Ú (provozní)
- zaměřeno na kontrolu skutečných nákladů VP útvarů X VP výkonů
- kontrola hospodaření VP útvarů – kromě N známe i V a vypočteme HV VP útvarů
- součty z VP útvarů musí souhlasit s celkovým P
- evidence N, V, HV
- změna stavu zásob vytvořených vlastní činností
- dodává informace a tím umožňuje kontrolu nákladů – kde náklad vznikl – velmi úzce spjat s kalkulací a rozpočetnictvím

2) manažerské Ú
- zaměřuje se na krátkodobé a dlouhodobé rozhodování a na taktické a strategické řízení
- využívá inf. z FÚ, nákladového Ú, politická a ekonomická situace, marketingová politika
- za použití materiálových metod manažerské Ú formuluje prognózy v oblasti řízení marketingu, výzkumu, vývoje, financování a úvěrování

- jednookruhové účetnictví – VPÚ v rámci FÚ jako tzv. analytická evidence
- dvouokruhové Ú – VPÚ tvoří samostatný celek, který je něčím propojené a označuje se pak jako centralizovaná nebo decentralizovaná forma

- obecně se lze s náklady setkat v:
a) finančním Ú – jakékoliv peněžně vyjádřené odčerpání kapitálu snižující výnos
b) z hlediska daňového – souvisí s národohospodářskou regulací
1) N zahrnované do základu daně – u jejich vynaložení existuje účelová vazba mezi provedeným výkonem a ekonomickými zdroji
2) N nezahrnované do základu daně – vynaložení nebylo nutné při daných společensko-ekonomických podmínkách


c) N zobrazované ve VPÚ – N představuje peněžně vyjádřené účelné vynaložení zdrojů ekonomického růstu majetku účelově související s uskutečňováním předmětu činnosti P
- musí splňovat 2 zákl. podmínky:
1) peněžní vyjádření
2) účelnost
- snižování N je výrazným zdrojem růstu zisku a efektivnosti P
- efektivnost – schopnost P zhodnotit vložené zdroje podnikání -> předmětem finanční analýzy"

Poznámka

Část 2/3. Psáno heslovitou formou. Obsahuje schémata, tabulky a výpočty. Jedná se o 6. - 10. přednášku na Zemědělské a Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10547
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse