Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční a pojišťovací matematika - přednášky slovensky

Finanční a pojišťovací matematika - přednášky slovensky

Kategorie: Finance, Pojišťovnictví, Matematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem přednášek z finanční a pojišťovací matematiky. Sleduje úrok a umořování úroků, spoření, renty i hypotéční úvěry. Rozebírá běžné účty a směnky. Podrobně se věnuje jak dluhopisům, tak akciím. Závěr předkládá problematiku indiferenčních křivek a časových řad.

Obsah

1.
Úrok
1.1.
Druhy úrokové míry
1.2.
Základní druhy úrokování
1.3.
Jednoduché polhůtné úrokování (úročení)
1.4.
Úroková čísla a úrokové dělitele
1.5.
Složené úrokování
1.6.
Úrokové konvence
1.7.
Kombinace jednoduchého a složeného úrokování
1.8.
Výpočet doby splatnosti
1.9.
Efektivní úroková sazba
1.10.
Úroková intenzita
1.11.
Nominální a úroková sazba
1.12.
Hrubý a čistý výnos
2.
Spoření
2.1.
Spoření krátkodobé předlhůtné
2.2.
Spoření krátkodobé polhůtné
2.2.1.
Spoření dlouhodobé předlhůtné 1krát ročně
2.2.2.
Spoření dlouhodobé polhůtné 1krát ročně
2.2.3.
Kombinace krátkodobého a dlouhodobého spoření
3.
Renty
3.1.
Polhůtný bezprostřední důchod
3.2.
Důchod bezprostřední předlhůtný
3.3.
Důchod odložený polhůtný
3.4.
Důchod věčný
4.
Umořování úroků
4.1.
Půjčky s jednorázovým splacením
4.2.
Úmor úvěru konstantními úmory
5.
Hypotéční úvěry
5.1.
Splácení hypotéčního úvěru
5.2.
Skonto
5.3.
Porovnání absolutní výše skonta a úroku
6.
Běžné účty
6.1.
Zůstatkový způsob
6.2.
Postupný způsob
6.3.
Zpětný způsob
7.
Směnky
7.1.
Náležitosti směnky
7.2.
Přepočet diskontu pomocí úrokových čísel
7.3.
Eskont směnek na základě střední doby splatnosti
8.
Dluhopisy
8.1.
Kritéria
8.2.
Cena dluhopisu
8.3.
Způsob kotace cen dluhopisů
8.4.
Výnos z dluhopisů a jeho měření
8.5.
Durace
8.5.1.
Durace bezkupónových dluhopisů
8.5.2.
Durace věčných dluhopisů
8.6.
Alikvótní úrokový výnos
8.7.
Výnosové křivky (hlavně pro státní dluhopisy)
8.8.
Teorie
9.
Akcie
9.1.
Akcie na jméno
9.2.
Cena akcie
9.3.
Měření výnosů z akcií
9.4.
Dividendový diskontní model
9.5.
Ziskový model
9.6.
Běžná a celková výnosnost akcií
9.7.
Celková výnosnost na roční bázi
9.8.
Předkupní právo
9.9.
Normální P/E model
9.9.1.
Základní metoda
9.10.
Analýza cen akcie z hlediska výnosnosti
9.10.1.
Průměrný roční výnos
9.10.2.
Průměrný měsíční výnos
9.11.
Analýza portfólia
10.
Indiferenční křivky
10.1.
Přímka CML
10.2.
Přímka SML
11.
Časové řady
11.1.
Základní vzorce
11.2.
Vlastnosti
11.3.
Základní dělení časových řad
11.4.
Složky časových řad
11.5.
Analytické vyrovnání trendu
11.6.
Polynomický trend

Úryvek

"1 Úrok

Úrok je čiastka za požičanie peňazí
Od veriteľa:
- odmena za dočasnú stratu možnosti nakladať s peniazmi
- odmena za podstúpenie rizika či budú peniaze v dojednanej dobe a výške vrátené
- náhrada za pokles reálnej hodnoty peňazí vzhľadom na infláciu
Úrok počítame pomocou úrokovej sadzby vyjadrená v % prevedená na desatinné číslo; doby splatnosti, na ktorú sú započítané alebo vrátené peniaze
Existujú dva druhy úrokovej mieri:
(1) nominálna úroková miera = zjednaná úroková miera medzi dlžníkom a veriteľom. Okrem čísla uvádzame dobu na akú je zjednaná.
p.a.= per annum (ročný úrok) = úrok počítaný za obdobie 1 roka;
p.s. = per semestrem (polročný úrok);
p.m. = per mensem (mesačný úrok);
p.d. = per diem (denný úrok);
(2) efektívna úroková miera = umelo vypočítaná úroková miera, ktorá umožňuje porovnávať rôzne úrokové sadzby za rok.
Dva základné druhy úrokovania:
1. jednoduché úrokovanie = počítame úrok zo základnej čiastky
2. zložené úrokovanie = počítame zo sčítanej čiastky
3. polehotné úrokovanie (dekurzívne)
4. predlehotné úrokovanie (anticipatívne)
Výpočet úroku:

p = ak je úrok zadaný v %
i = ak je úrok zadaný desatinným číslom

Jednoduché polehotné úrokovanie (úročenie)
Súčasťou zmluvy sa zadávajú aj štandardy:
ACT/360 = medzinárodný, francúzsky; rátame skutočný počet dní zmluvného vzťahu, pričom prvý deň sa obvykle neuvažuje, rok s 360 dňami,
ACT/365 = anglická metóda, na rozdiel od predchádzajúcej sa počíta s 365 dňami v roku a to aj v prípade prestupného roku,
30E/360 = európsky štandard, obchodná alebo nemecká metóda započítava mesiace jednotne ako 30-dňové a 360 dní v roku;"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství rovnic, výpočtů, tabulek a schémat.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11763
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse