Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza a plán společnosti PRONTO-DOKOUPIL, s. r. o.

Finanční analýza a plán společnosti PRONTO-DOKOUPIL, s. r. o.

Kategorie: Finanční analýzy, Finanční plány

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem práce bylo na základě zadaných vstupních údajů sestavit finanční analýzu společnosti Pronto-Dokoupil, s. r. o., za posledních 5 let a v návaznosti na tuto analýzu zhodnotit finanční zdraví podniku a vytvořit finanční plán zahrnující investiční záměr společnosti. Pro rozbor finanční situace byla použita vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisků a ztrát a analýza pomocí poměrových ukazatelů.

Obsah

1.
Úvod
2.
O společnosti
3.
Vertikální analýza
4.
Horizontální analýza
5.
Analýza výkazu zisku a ztrát
6.
Analýza poměrových ukazatelů
6.1.
Ukazatele likvidity
6.2.
Analýza rentability
6.3.
Ukazatele zadluženosti
6.4.
Ukazatele aktivity
7.
Shrnutí finanční analýzy
8.
Strategie společnosti
9.
Investiční záměr
9.1.
Metody hodnocení investic
9.2.
Financování investice
9.3.
Finanční plán
9.3.1.
Plán výnosů
9.3.2.
Plán nákladů
9.3.3.
Plánovaná rozvaha
10.
Závěr

Úryvek

"1 O SPOLEČNOSTI

Firma byla založena v roce 1991 jako FO pod názvem Ing. Josef Dokoupil-PRONTO, se sídlem Krokova 14, 796 01 Prostějov.
Do roku 2000 byla hlavním výrobním programem firmy výroba obuvi a po krizi v českém obuvnickém průmyslu firma rozšířila své aktivity i do jiných oborů. V současné době se firma zaměřuje na výrobu vložek do obuvi, textilní a galanterní výrobu, omezeně výrobou jednoduché letní obuvi a různými pracemi v rámci kooperační spolupráce s jinými firmami.
V rámci zlepšování podnikatelských aktivit byla v roce 2004 založena firma PRONTO-DOKOUPIL s.r.o. se sídlem Lipová č. 72, 798 45 Suchdol u Prostějova. Jejím cílem je zlepšit možnosti rozvoje firmy a nabídnout zaměstnání občanům v oblasti „mikroregionu Konicko“. Velkou zvláštností firmy je fakt, že z celkového počtu zaměsnanců zaměstnává více než 80% osob se zdravotním postižením.
Předměty podnikatelské činnosti:
- výroba potravinářských výrobků
- výroba textilního zboží
- výroba oděvů a oděvních doplňků
- výroba plastových výrobků a pryžových výrobků
- nakládní s odpady – vyjma nebezpečných
- zprostředkování obchodu
- velkoobchod
- maloobchod se smíšeným zbožím
- specializovaný maloobchod
- kovoobráběčství
- zámečnictví
- plnění nádob plyny

Hlavním zaměřením posledních let je výroba a zpracování převážně kožených a textilních materiálů, kteoru provádí zprostředovaně ve spolupráci se zadavateli pro renomované nadnárodní odběratele typu IKEA (Švédsko) nebo FRAAS (Německo). Jednotlivá dílenská pracoviště jsou rozdělena podle ovahy vyžadované pracovní činnosti od jednoduchých přípravných prací až po pracoviště s náročnějším režimem prováděných operací. Tomuto je přizpůsobeno i zařazení jednotlivých zaměstnanců na tyto pracoviště na základě posouzení jejich zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce.

2 VERTIKÁLNÍ ANALÝZA

Provedená vertikální analýza dat vypovídá o majetkové struktuře společnosti, a to v procentním vyjádření. Z grafu vydíme, že největší zastoupení, a to ve všech sledovaných letech má oběžný majetek. V roce 2006 má oběžný majetek dokonce 96% podíl na celkových aktivech. Největší měrou se na tomto faktu podílí krátkodobý finanční majetek, a to z 63%. Jsou to peníze držené v pokladně a na běžném účtu. Takto vysoký podíl finančního majetku na celkových aktivech není zcela pro firmu vhodný. Vysoké procento finančního majetku má vliv na likviditu společnosti, tzn. že firma je bez problémů schopná hradit své právě splatné závazky, což z věřitelského hlediska je faktem přijatelným, ale z hlediska společnosti bych zde určitě doporučila zvážit toto rozložení a navýšit položku stálých aktiv. Za téměř idelální rozložení podílu stálých a oběžných aktiv bych považovala roky 2008 a 2009, kde se firma přiblížila majetkové struktuře podnikům ve svém oboru podnikání. Oběžná aktiva jsou zastoupena v míře něco přes 55% a stálým aktivům je přiřazen 42% podíl."

Poznámka

Součástí práce je množství grafů a tabulek, rozsah čistého textu činí cca 12 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24180
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse