Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a. s.

Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a. s.

Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Cílem seminární práce je zmapovat pomocí komplexní finanční analýzy finanční a majetkovou situaci společnosti Iveco Czech Republic, a. s., působící v oblasti výroby dopravních prostředků. V úvodní části je představena historie a základní charakteristiky firmy včetně její současné obchodní činnosti. Klíčová část poté přináší rozbor finančních podmínek společnosti v letech 2006–2010 v podobě vertikální a horizontální analýzy rozvahy, horizontální analýzy výsledovky a výkazu cash flow či poměrové analýzy významných ukazatelů, to vše doplněné četnými grafy. Závěr nabízí shrnutí zjištěných skutečností a na jejich základě identifikuje silné a slabé stránky firmy a formuluje doporučení pro její finanční řízení a plánování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Charakteristika společnosti
4.
Současná obchodní činnost společnosti
5.
Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a. s.
5.1.
Vertikální analýza rozvahy
5.2.
Horizontální analýza rozvahy
5.3.
Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty
5.4.
Horizontální analýza výkazu o peněžních tocích
5.5.
Poměrová analýza
5.5.1.
Ukazatele likvidity
5.5.2.
Ukazatele rentability
5.5.3.
Ukazatele zadluženosti
5.5.4.
Ukazatele aktivity
5.6.
1.6 Souhrnné indexy hodnocení
5.6.1.
Douchova analýza II
5.6.2.
Tafflerův model
6.
Závěr

Úryvek

"Charakteristika společnosti
Původní obchodní název „Karosa“ byl odvozen od tehdejšího hlavního výrobního zaměření společnosti. Vznikl po znárodnění v roce 1948, kdy se „První východočeská výroba kočárů Josefa Sodomky“ změnila na „Národní podnik Karosa, a.s., továrna na karoserie a vozy“. Současný název, Iveco Czech Republic, a.s.. je akronym z názvu Industrial Vehicles Corporation, společnosti, která byla založena Fiatem v roce 1975 se sídlem v Amsterodamu. Do souvislosti s Karosou se Iveco poprvé dostává v roce 1999, kdy vzniká Irisbus, v němž se spojilo italské Iveco s francouzskou firmou Renault V. I., která byla od roku 1993 majoritním akcionářem Karosy.
Iveco Czech Republic, a.s. byla založena dne 9. 6. 1993 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Hradci Králové dne 1. 7. 1993. Sídlo společnosti se nachází ve Vysokém Mýtě, Dobrovského 74/II. Společnost je součástí skupiny Fiat Group.
Společnost má základní kapitál ve výši 1 065 559 000 Kč. IVECO FRANCE S.A. se podílí na základním kapitálu 97,98 %.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a prodej autobusů a náhradních dílů. Výrobním programem společnosti je úplný sortiment od městských přes linkové až po turistické autobusy. V prodejním portfoliu společnosti jsou také minibusy vyráběné společností Iveco.

Současná obchodní činnosti společnosti
Celkový prodej Iveco Czech Republic, a.s. na trhu ČR dosáhl v roce 2010 248 autobusů. Z toho městské dopravní podniky odkoupily 56 autobusů. Mimo městské dopravní podniky bylo prodáno 192 autobusů. Tržní podíl Iveca v prodejích autobusů dosáhl 32,2 %.
Na trhu Slovenské republiky dosáhl prodej v roce 2010 252 autobusů, což odpovídá 50 % podílu na tomto trhu.
Objem autobusů, prodaných v roce 2010 v teritoriích střední a východní Evropy, dosáhl 780 kusů. Z toho největším trhem je Rumunsko (84 ks), Finsko (60 ks) a Polsko
(33 ks).
Realizovaný výsledek na trzích západní a severní Evropy, mezi které se řadí především Francie, Itálie, Dánsko, Benelux, Německo a Rakousko dosáhl v roce 2010 úrovně 1 677 prodaných autobusů. Největším trhem je zde Francie.

1 Finanční analýza společnosti Iveco Czech Republic, a.s.
V rámci komplexní finanční analýzy výše uvedené společnosti jsme provedli vertikální a horizontální analýzu rozvahy, horizontální analýzu výsledovky a výkazu cash flow, poměrovou analýzu nejdůležitějších ukazatelů, ale také pro získání bližšího obrazu
o celkovém finančním „zdraví“ společnosti, Douchovu analýzu II. a Tafflerův model. Podkladem pro zpracování finanční analýzy byly účetní výkazy společnosti za období let 2006 – 2010, výroční zprávy a oborové hodnoty dostupné na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

1.1 Vertikální analýza rozvahy
Od privatizace v roce 1993 společnost ve své kapitálové struktuře využívá převážně vlastních zdrojů, které si udržuje v poměrně stabilní výši. Jak je patrné z grafu č. 1. v letech 2006 – 2008 činil poměr vlastních zdrojů k celkovým pasivům cca 70 %, v roce 2009 došlo k navýšení na 75 % a v roce 2010 dokonce na 79 %. Tato struktura nebývá obvyklá u firem se stejnou výrobní činností, oborový průměr činí 50 %. Firmy se stejnou či podobnou výrobní činností obvykle pracují s vyšším podílem cizího kapitálu, především krátkodobých úvěrů, v některých případech také dlouhodobých úvěrů. "


Poznámka

Zpracováno jako seminární práce do předmětu Finanční plánování a rozpočtování na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity.
Práce obsahuje grafy, čistý text dosahuje cca 18 stran.
Některé kratší pasáže práce se shodují s textem Iveco Czech Republic, a.s. - finanční analýza společnosti.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22786
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse