Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční management, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu

Finanční management, příprava na zkoušku v bakalářském kurzu


Kategorie: Finance, Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je zpracována formou otázek a odpovědí a má sloužit k přípravě na zkoušku v bakalářském kurzu. V úvodu se zabývá pojmy stakeholder a shareholder, dále pojednává o základních úlohách finančních manažerů, o dividendě, obratovém cyklu nebo factoringu. Obsahuje také řešené příklady, zabývá se dvoufázovým propočtem nebo například hodnotou firmy. Zde naleznete předchozí díl Finanční analýzanebo následující díl práce - Finanční účetnictví.

Obsah

1.
Stakeholder a shareholder
2.
Základní úlohy finančních managerů v rámci akciové společnosti mající akcie kotované na kapitálovém trhu
3.
Které účetní výkazy tvoří obsah účetní závěrky, jaká je jejich vypovídací schopnost
4.
Postup finanční analýzy
5.
Podstata vzorce, se kterým pracuje Du Pontovu analýza pro ukazatel ROE
6.
Odúročitel
7.
Perpetuita
8.
Jak využít model CAPM v praxi
9.
Tržní riziko
10.
Problémy s vypovídací schopností IRR
11.
Vypočtěte průměrné náklady kapitálu z daného zadání
12.
Jaká bude požadovaná míru výnosu akcionáře dle zadaného příkladu
13.
Formy dividendy
14.
Obratový cyklus a jeho složky
15.
Problémy v souvislosti s položkou zásoby
16.
Rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem
17.
Trvale udržitelné tempo růstu
18.
Podstata modelů DCF
19.
Dvoufázový propočet
20.
Které faktory mají bezprostřední vliv na výslednou hodnotu firmy

Úryvek

„Vysvětlete podstatu vzorce, se kterým pracuje Du Pontovu analýza pro ukazatel ROE.
Du Pontova rovnice postihuje vzájemné vazby mezi poměrovými ukazateli. Ukazuje, jaké složky spolupůsobí na poměrový ukazatel rentability vlastního kapitálu.
Z AKT Z T AKT
ROE = ------ = ROA . ------ = ----------- . --------------- . --------------
VK VK T AKT VK
kde ROA je míra zisku tj. ( Z / AKT) . Tento ukazatel se dá psát jako součin výnosnosti neboli rentability tržeb neboli ziskové marže (Z / T ) a ukazatele rychlosti obratu aktiv ( T / AKT).
(AKT / VK) je ukazatel, který vyjadřuje zadluženost podniku (bývá také označován jako multiplikátor jmění akcionářů), neboť k tomuto ukazateli ( AKT / VK )-1 doplněk do jedné je ukazatel ( CK / AKT ), což je ukazatel zadluženosti.
Pokud podnik používá pouze vlastní kapitál, potom vlastní kapitál je roven aktivům a ukazatel ROE = ukazatel ROA.
Z rozkladu rentability vlastního kapitálu (ROE) je patrné, že zlepšení lze dosáhnout zvýšením míry zisku (a to zlepšením výnosnosti ale i urychlením obratu kapitálu) a změnou struktury finančních zdrojů. Musíme vzít v úvahu i další vlivy například úvěrové podmínky, strukturu aktiv ve vztahu k likviditě apod.

Vysvětlete pojem odúročitel.
koeficient
1
(1+i)n
kde
i je úroková míra za období (rok),
n je počet období (let)
Vynásobíme-li odúročitelem budoucí příjem, dostaneme jeho současnou (diskontovanou) hodnotu (částku, kterou by jsme nyní museli uložit na složeně úročený účet, aby jsme docílili stejného efektu).
Odúročitel je obrácenou hodnotou úročitele.

Objasněte pojem perpetuity.
věčný výnos, věčná anuita, stejné peněžní příjmy po neomezenou dobu; nekonečná série pravidelných plateb ve stejné výši Současná hodnota perpetiuty se počítá se jako A / i
i je úroková míra za období,
A je výše perpetuity (pravidelné platby) za jedno období
Též označení pro dluhopisy, které nejsou nikdy splatné (investor nikdy nedostane jejich nominální hodnotu) avšak přinášejí pravidelný výnos po teoreticky nekonečně dlouhou dobu.

K jakému účelu můžeme využít model CAPM v praxi?
= model oceňování kapitálových aktiv
V praxi se často používá srovnání s váženým průměrným výnosem (cenou, náklady) kapitálu (WACC).
Pro stanovení nákladů vlastního kapitálu
Přímka trhu cenných papírů (= linie kapitálového trhu) = přímka optimálních portfolií – pro každý stupeň rizika, nejvyšší dosažitelná výnosnost
re = rf + ß ( rm – rf)
rf - bezriziková výnosová míra (např. výnos do doby splatnosti státních obligací)
ß – citlivost výnosové míry podnikových kmenových akcií na změnu výnosové míry tržního portfolia
rm – výnosnost tržního portfolia
( rm – rf) – tržní riziková prémie (MRP)

Může podnik odstranit tržní riziko? Jak se měří tržní riziko? Co konkrétně znamená pro hodnotu akcie, jestliže hodnota = 1,25?
Mírou tohoto rizika je koeficient beta.
Koeficient beta odráží, v jaké míře určitý cenný papír podléhá vlivu všeobecného tržního poklesu či vzestupu, a vlastně tak měří příspěvek cenného papíru k riziku portfolia.
V "průměru" se cena určité akcie při růstu trhu o 1 % zvýší o beta této akcie. Odhady beta provádíme obvykle z dat starých maximálně 5 - 10 let.

Metoda Value at Risk (VaR)
Hodnota Value at Risk (VAR) se počítá podle následujícího vztahu:
VAR = V . dV/dp . σ . CF
V ... hodnota rizikové pozice
dV/dp ... faktorová citlivost
σ ... denní volatilita rizikového faktoru
CF ... koeficient statistické spolehlivosti odhadu
Pro jediný rizikový faktor je volatilita σ přímo odhadem směrodatné odchylky denních změn tržních cen daného faktoru. Při větším množství rizikových faktorů se ke zjištění tohoto údaje provádí odhad volatility portfolia rizik.
Z technického hlediska existuje několik metod výpočtu VAR. Ty se zařazují do skupin metod analytických (neboli m. variancí a kovariancí), historických a simulačních (m. Monte Carlo)."

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text práce dosahuje cca 10 stran. Práce je kompilačního charakteru. Vychází mimo jiné i z těchto zdrojů: http://etext.czu.cz/php/skripta/kapitola.php?titul_key=49&idkapitola=76,
http://studentka.sms.cz/maturitni_otazka/financni_analyza,
http://business.center.cz/business/pojmy/p1326-odurocitel.aspx,
http://www.mesec.cz/texty/co-je-to-akcie-2/,
http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kuf/ufrpks_mgr/ufrp_kf2/data/2/opm/opm.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17963
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse