Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Finanční řízení a investiční rozhodování - přednášky

Finanční řízení a investiční rozhodování - přednášky

Kategorie: Finance, Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá přednášky z finančního řízení a investičního rozhodování. Podrobně se věnuje finanční a majetkové struktuře podniku, konkrétně z hlediska majetku. Zabývá se charakteristikou financí - zaměřuje se na finanční řízení podniků, formy financování firem, pravidla a typy financování, řízení oběžných prostředků, řízení pohledávek a peněžních prostředků, krátkodobé i dlouhodobé financování. Kromě toho uvádí témata krátkodobého úvěrování, zisku, fondů ze zisku, rezerv dlouhodobého charakteru, daňového odpisu, akciového kapitálu, obligací a bondů. Samostatnou kapitolu tvoří leasing a úvěry. Rozebírá zvláštní formy financování, řízení cash flow, investiční rozhodování podniku, hodnocení efektivnosti investic a metody hodnocení efektivnosti investic i historii, současnost a budoucnost Strukturálních fondů EU.

Obsah

1.
Finanční a majetková struktura podniku - majetek
1.1.
Majetková struktura firmy
1.1.1.
Dělení majetku
1.2.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.3.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.4.
Dlouhodobý finanční majetek
1.5.
Oběžná aktiva
1.5.1.
Zásoby
1.5.2.
Pohledávky
1.5.3.
Finanční majetek
1.5.4.
Časové rozlišení
1.6.
Pasiva
1.6.1.
Kapitálová struktura firmy (vlastní kapitál, cizí zdroje)
2.
Charakteristika financí
2.1.
Finanční řízení podniků
2.2.
Formy financování firem
2.3.
Pravidla financování
2.4.
Typy financování firmy
2.5.
Řízení oběžných prostředků
2.5.1.
Řízení zásob
2.5.2.
Řízení pohledávek
2.6.
Řízení pohledávek a peněžních prostředků
2.7.
Krátkodobé financování
2.7.1.
Směnky
2.7.2.
Pojmy související se směnkami
2.7.3.
Eskontní úvěr
2.8.
Krátkodobé úvěrování I. a II.
2.8.1.
Revolvingový úvěr
2.8.2.
Kontokorentní úvěr
2.9.
Dlouhodobé financování – vlastní zdroje
2.10.
Zisk
2.11.
Fondy ze zisku, rezervy dlouhodobého charakteru
2.12.
Daňový odpis
2.13.
Akciový kapitál
2.13.1.
Pořízení akciového kapitálu
2.14.
Obligace, bondy
3.
Leasing a úvěry
3.1.
Operační a finanční leasing
3.1.1.
Vlastnosti finančního leasingu
3.1.2.
Typy finančního leasingu
3.2.
Dlouhodobé úvěry
4.
Zvláštní formy financování
4.1.
Přehled zvláštních forem financování
4.1.1.
Faktoring a jeho formy
4.1.2.
Forfaiting
4.1.3.
Franšízing
4.1.4.
Splátkový prodej
5.
Řízení cash flow
5.1.
Zisk a finanční výkazy
5.1.1.
Výkaz cash flow
5.2.
Rozdíl položek zisk a cash flow
5.3.
Struktura výkazu cash flow
5.3.1.
Provozní cash flow
5.3.2.
Investiční cash flow
5.3.3.
Finanční cash flow
5.4.
Metody sestavení výkazu cash flow
5.4.1.
Přímá a nepřímá metoda
5.5.
Význam řízení cash flow
6.
Investiční rozhodování podniku
6.1.
Makroekonomické pojetí investic
6.2.
Investiční fáze
6.3.
Druhy investičních projektů
6.4.
Klasifikace investic
6.5.
Financování investic
6.5.1.
Vlastní zdroje
6.5.2.
Cizí zdroje
6.6.
Daňový štít
6.7.
Finanční páka
7.
Hodnocení efektivnosti investic a metody hodnocení efektivnosti investic
7.1.
Hlediska hodnocení efektivnosti investic
7.2.
Postup při hodnocení efektivnosti investic
7.3.
Určení kapitálových výdajů
7.4.
Odhad budoucích příjmů/výdajů z investice
7.5.
Statistické metody hodnocení efektivnosti investic
7.5.1.
Metoda výnosnosti investic
7.5.2.
Metoda doby návratnosti (Payback period)
7.5.3.
Metoda porovnávacích nákladů
7.6.
Dynamické metody hodnocení efektivnosti investic
7.6.1.
Vnitřní diskontní míra
7.6.2.
Současná hodnota cash flow
7.6.3.
Metoda čisté současné hodnoty (NPV)
7.6.4.
Metoda vnitřního výnosového procenta (IRR)
7.7.
Ostatní dynamické metody hodnocení efektivity investic
7.7.1.
Index rentability
7.7.2.
Benefit/cost ratio
8.
Strukturální fondy EU – historie, současnost, budoucnost
8.1.
1.-6. etapa - přehled
8.2.
Strukturální fondy EU
8.2.1.
První etapa (1958-1973)
8.2.2.
Druhá etapa (1974-1985)
8.2.3.
Třetí etapa (1986-1993)
8.2.4.
Čtvrtá etapa (1994-1999)
8.2.5.
Pátá etapa (2000-2006)
8.2.6.
Šestá etapa (2007-2013)

Úryvek

"Leasing a úvěr

Leasing = pronájem
 vztah smluvní, jehož účastníky jsou nájemce a pronajímatel
 pronajímatel je investorem, kupuje zboží od dodavatele či je sám výrobce

 pronajímatel je vlastníkem (leasor)
 nájemce = uživatel hradí pronajímateli splátky

Nájemné zahrnuje:
 vstupní cenu majetku
 finanční náklady pronajímatele (úrok – pronajímatel si půjčuje od banky; riziko)
 náklady na dodatečné služby (údržba, pojištění)
 zisk

Operační leasing:

 pronájem po stanovenou dobu – krátkodobý do 1 roku
 po uplynutí leasingu se navrátí věc majiteli
 při závadách se nehradí splátky
 opravy – na účet pronajímatele, náklady zahrnuty do nájemného
 nájem je vypověditelný na dobu určitou
 REVOLINGOVÝ TYP operačního leasingu – při opotřebení se předmět vymění

Finanční leasing:

= financování provozu majetku během podstatné části jeho životnosti
= definice: dlouhodobý pronájem s následným odkupem věci za sjednaných podmínek"

Poznámka

Psáno z velké části heslovitě. Obsahuje schémata. Čistý text tvoří cca 42 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12507
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse